Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
A mixture (1:1) of: 2-[N-ethyl-4-[(5,6-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate; 2-[N-ethyl-4-[(6,7-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate
411-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (1:2:1) of: bis(N-cyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-octadecyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-dicyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene
406-550-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of : Benzyl[3S-[2[R*(R*)],3R*]]-2-[2-(1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino)propinyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxlate and (Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
427-590-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of complexes of: titanium, 2,2'-oxydiethanol, ammonium lactate, nitrilotris(2-propanol) and ethylene glycol
405-250-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of glucosylated 3-(2-hydroxyethoxy)propyl-heptamethyl tri- and octamethyltetrasiloxanes
417-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of (chlorophenyl)(chlorotolyl)methane
400-140-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate
400-520-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of iron (1:2) complexes of a mixture of: isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-(5-amino-sulfonyl-2-hydroxyphenylazo)benzene (n=2,5,6); isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-[4-(4-nitro-2-sulfophenylamino)phenylazo]benzene (n=2,5,6)
414-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: dodecylammonium (octachloro)(sulfonato)phtalocyaninatocuprate(II)
415-800-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: sodium [(2-hydroxyethylsulfamoyl){[2-(2-piperazin-1-ylethylamino)ethylsulfamoyl][2-(4-aminoethylpiperazine-1-yl)ethylsulfamoyl](sulfamoyl)}(sulfonatophthalocyaninato)]copper(II)
424-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α,α'-oxybis(ethyleneoxycarbonylamino(3,1-(methyl)phenylene)aminocarbonyl)bispoly(oxypropylene)bis(methyl-3-(3-(2-trimethoxysilanylethylthio)propoxycarbonylamino)phenylcarbamate)
406-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α-((dimethyl)biphenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
406-325-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of monoesters: ethyl 6-O-hexadecanoyl-D-glucopyranoside; ethyl 6-O-octadecanoyl-D-glucopyranoside
418-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of n-octadecylaminodiethyl bis(hydrogen maleate); n-octadecylaminodiethyl hydrogen maleate hydrogenphthalate
405-960-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
410-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of tetralithium cis-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate and tetralithium trans-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
472-030-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid; di-((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; di-((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl butandioate; ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid
415-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione; (-)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
419-120-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+/-)-trans-3-ethoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione; (+/-)-trans-3-methoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione
415-080-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
416-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1R)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine; (1S)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine
448-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (2S)-3,4-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl dodecanoate; (2S)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-5,7-diyl dodecanoate
437-740-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)tetradec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)tetradec-4-enoate
413-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3R)-[1S-(1α, 2α, 6 β-((2S)-2-methyl-1-oxo-butoxy)-8aγ)hexahydro-2,6-dimethyl-1-naphthalene]-3,5-dihydroxyheptanoic acid; inert biomass from aspergillus terreus
415-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (4aR-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine; (4aS-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
425-170-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (9-cis,12-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9,12-dienoylamino)propyl hexadecanoate; (9-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9-enoylamino)propylhexadecanoate ethyl hexadecanoate;
453-200-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: (R)-7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid; (S)-7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
422-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (Z)-oxacycloheptadec-11-en-2-one; (E)-oxacycloheptadec-11-en-2-one
427-750-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1) a mixture of: a) dicholest-5-en-3-β-yl N-lauroylglutamate; b) 1-(cholest-5-en-3-β-yl)-5-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; c) 5-(cholest-5-en-3-β-yl)-1-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; d) 1-(cholest-5-en-3-β-yl) 5-docosanyl N-lauroylglutamate; e) 5-(cholest-5-en-3-β-yl) 1-docosanyl N-lauroylglutamate; 2) a mixture of: a) bis(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; b) didocosanyl N-lauroylglutamate; c) 1-docosanyl 5-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; d) 5-docosanyl 1-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate
415-370-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,1'-((6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)dipropan-2-ol; 1,1',1''-((1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)triimino)tripropan-2-ol
400-200-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,1'-(methylenebis(4,1-phenylene))dipyrrole-2,5-dione; N-(4-(4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzyl)phenyl)acetamide; 1-(4-(4-(5-oxo-2H-2-furylidenamino)benzyl)phenyl)pyrrole-2,5-dione
401-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,2-O,O-diacyl-3-(α-D-galactopyranosyl(1''-6')-β-D-galactopyranosyl)-sn-glycerol; N-acyl-1,2-O,O-diacyl-sn-glycero-3-phosphoetanolamine
417-230-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane; 1,3-dihex-x-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane x= 1,2,3 or 4
406-490-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridecafluorooctyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptdecafluorodecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-pentacosafluorotetradecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadecafluorodecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate
423-180-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxohexadecyl)amino]-D-glucitol; 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxooctadecyl)amino]-D-glucitol
411-130-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-methyl-3-hydroxypropyl 3,5-[1,1-dimethylethyl]-4-hydroxydihydro-cinnamate and/or 3-hydroxybutyl 3,5-[1,1-dimethylethyl]-4-hydroxydihydrocinnamate; 1,3-butanediol bis[3-(3'-(1,1-dimethylethyl)4'-hydroxy-phenyl)propionate] isomers; 1,3-butanediol bis[3-(3',5'-(1,1-dimethylethyl)-4'-hydroxyphenyl)propionate] isomers
423-600-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-[[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)bis[4-dodecylphenol]; formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 2); formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 3, 4 and higher)
414-520-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-oxybisethanol; 6-(4,6-bis[5-(2-hydroxypropylcarbamoyl)pentylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-N-(2-hydroxypropyl)hexamide; 6-(4,6-bis[5-(2-hydroxy-propylcarbamoyl)pentylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)hexanoic acid
419-350-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2-dimethoxyethanal (this component is considered to be anhydrous in terms of identity, structure and composition. However, 2,2-dimethoxyethanal will exist in a hydrated form. 60% anhydrous is equivalent to 70.4% hydrate); water(Including free water and water in hydrated 2,2-dimethoxyethanal)
421-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2-dimethyl-1,3-bis(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)propane; neopentylglycol-mono-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl) ether
401-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,3,5-tri-O-benzyl-D-arabinofuranose, mixture of α- and β-forms; 2,3,5-tri-O-benzyl-α-D-arabinofuranose; 2,3,5-tri-O-benzyl-β-D-arabinofuranose
431-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,4 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene; 2,6 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene
411-070-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,4 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene; 2,6 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene
411-070-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(1,1-dimethylpropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-9,10-anthraquinone; 2-(1,2-dimethylpropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-9,10-anthraquinone
421-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(9-methyl-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-anthra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diisoquinolin-2-ylethansulfonic acid; potassium 2-(9-methyl-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-anthra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diisoquinolin-2-ylethansulfate
411-310-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(hexylthio)ethylamine hydrochloride; sodium propionate
405-720-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-acryloyloxyethyl-hydrogen-cyclohexane-1,2-dicarboxylate; 2-methacryloyloxyethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate
405-360-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-chloro-5-sec-tetradecylhydroquinones where sec-tetradecyl= 1-methyltridecyl; 1-ethyldodecyl; 1-propylundecyl; 1-butyldecyl; 1-pentylnonyl; 1-hexyloctyl
407-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-chloroethyl and chloropropyl 2-chloroethylphosphonate; 2-chloroethyl and chloropropyl 2-chloropropylphosphonate
401-740-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethyl-[2,6-dibromo-4-[1-[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]propenoate; 2,2'-diethyl-[4,4'-bis(2,6-dibromophenoxy)-1-methylethylidene] dipropenoate; 2,2'-[(1-methylethylidene)bis[[2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]ethanol]]
420-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside
414-420-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside
414-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-methylnonanedioic acid 2,4-dimethyl-4-methoxycarbonylundecanedioic acid 2,4,6-trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyltridecanedioic acid 8,9-dimethyl-8,9-dimethoxycarbonylhexadecanedioic acid
423-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea; 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureido)benzyl)phenyl)urea; 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-530-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea; 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureido)benzyl)phenyl)urea; 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-((5-cyano-1,6-dihydro-1,4-dimethyl-2-hydroxyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-benzoyloxy-2-phenoxyethane; 3-((5-cyano-1,6-dihydro-1,4-dimethyl-2-hydroxyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-benzoyloxy-2-ethyloxy-2-(ethylphenol)
411-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-(N-(3-dimethylaminopropyl)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid; N-[dimethyl-3-(C4-8-perfluoroalkylsulfonamido)propylammonium propionate; 3-(N-(3-dimethylpropylammonium)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid propionate
407-810-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]-propane-1,2-diol; 3,3'-(2-chloro-5-nitro-1,4-phenylenediimino)bis(propan-1,2-diol)
408-240-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-2-(2-hydroxyethylamino)-4-methyl-6-[3-(2-phenoxyethoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-6-(2-hydroxyethylamino)-4-methyl-2-[3-(2-phenoxyethoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-2-amino-4-methyl-6-[3-(3-hydroxypropoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-6-amino-4-methyl-2-[3-(3-methoxypropoxy)propylamino]pyridine
411-880-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-6-carboxaldehyde; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-5-carboxaldehyde
410-480-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3a,5a-cyclo-(20s)-formyl-6b-methoxypregnane; i-stigmasterol methyl ether i-dinorcholene acid methyl ether;
451-290-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4,4',4''-[(2,4,6-trioxo-1,3,5(2H,4H,6H)-triazine-1,3,5-triyl)tris[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl(ethyl)amino]]trisbenzenediazoniumtri[bis(2-methylpropyl)naphthalenesulfonate]; 4,4',4'',4'''-[[5,5'-[carbonylbis[imino(1,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)methylene]]-2,4,6-trioxo-1,3,5(2H,4H,6H)-triazine-1,1',3,3'-tetrayl]tetrakis[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl(ethyl)amino]]tetrakisbenzenediazoniumtetra[bis(2-methylpropyl)naphthalenesulfonate]
417-080-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
403-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
417-470-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-(N-methylperfluorooctylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one; 5-(N-methylperfluoroheptylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one
413-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-heptyl-1,2,4-triazol-3-ylamine; 5-nonyl-1,2,4-triazol-3-ylamine
401-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonic acid; sodium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate; potassium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate
410-065-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid; 5-chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
421-280-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: [1-(methoxymethyl)-2-(C12-alkoxy)ethoxy]acetic acid; [1-(methoxymethyl)-2-(C14-alkoxy)ethoxy]acetic acid
410-640-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: alpha necrodyl acetate 1-acetoxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; alpha necrodol 1-hydroxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; cineole 1,8 eucalyptol 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
448-190-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ammonium-1,2-bis(hexyloxycarbonyl)ethanesulfonate; ammonium-1-hexyloxycarbonyl-2-octyloxycarbonylethanesulfonate; ammonium-2-hexyloxycarbonyl-1-octyloxycarbonylethanesulfonate
407-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate; isopropyl alcohol
414-810-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
A mixture of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate; isopropyl alcohol
414-810-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(5-dodecyl-2-hydroxybenzald-oximate) copper (II) C12-alkyl group is branched; 4-dodecylsalicylaldoxime
410-820-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate; isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
406-240-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: but-1,3-diyl didecanoate; but-1,3-diyl dioctanoate; but-1,3-diyl 1-decanoate-3-octanoate; but-1,3-diyl 1-octanoate-3-decanoate
424-180-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: Ca salicylates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca sulfurized phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated)
415-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: calcium bis(C10-14 branched alkyl salicylate); calcium bis(C18-30-alkyl salicylate); calcium C10-14 branched alkylsalicylato-C18-30-alkyl salicylate; calcium bis (C10-14 branched alkyl phenolate); calcium bis (C18-30-alkyl phenolate); calcium C10-14 branched alkylphenolato-C18-30-alkyl phenolate; C10-14 branched alkyl phenol; C18-30-alkyl phenol
430-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: calcium bis(C10-14 branched alkylsalicylate); calcium bis(C18-30 alkyl salicylate); calcium bis(C18-30 alkyl phenolate); calcium bis(C10-14 branched alkyl phenolate); lubrificating oil (C15-30)
455-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate; copper(I) O,O-bis(1,3-dimethylbutyl) phosphorodithioate; copper(I) O-isopropyl O-(1,3-dimethylbutyl)phosphorodithioate
401-520-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium)-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium-di-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium-octylphosphate
407-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide]
420-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dimethyl 5,5'-(thiobis(ethylenoxycarbonyl))bis(1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3-carboxylate); dimethyl 5,5'-[bis(carbonylethylthioethyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-dicarbonyloxypyridine]bis(1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3-carboxylate); oligomers from partially oxidized dihydropyridine moieties
404-440-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate; trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate
402-660-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A Mixture of: disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate; disodium 6-(2,4-diaminophenylazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminophenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate; trisodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
400-570-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecanoic acid; poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid
411-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate; tetradecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate
405-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyldimethyloctylammononiumbromide; tetradecyldimethyloctylammoniumbromide
428-500-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]pentadecane; dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]heptadecane
413-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide
403-470-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide
403-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: i-stigmasterol methyl ether; i-brassicasterol methyl ether; i-β-sitosterol methyl ether
451-270-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: magnesium caprolactamate; 6-caprolactamate
454-340-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: methyl 1,4-dimethyl cyclohexane carboxylate; methyl 1,3-dimethyl cyclohexane carboxylate
444-920-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: monosodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; disodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; trisodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; tetrasodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate
419-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-(3-dimethylamino-4-methyl-phenyl)-benzamide; N-(3-dimethylamino-2-methyl-phenyl)-benzamide; N-(3-dimethylamino-3-methyl-phenyl)-benzamide
420-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide; N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(methylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide
412-550-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide; N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(methylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide
412-550-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-aminoethylpiperazonium mono-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate; N-aminoethylpiperazonium di-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate
410-650-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentaerythriol tetraesters with heptanoic acid and 2-ethylhexanoic acid
410-830-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 2-{4-{3-methyl-4-[6-sulfonato-4-(2-sulfonato-phenylazo)-naphthalen-1-ylazo]-phenylamino}-6-[3-(2-sulfato-ethanesulfonyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-benzene-1,4-disulfonate; pentasodium 2-{4-{3-methyl-4-[7-sulfonato-4-(2-sulfonato-phenylazo)-naphthalen-1-ylazo]-phenylamino}-6-[3-(2-sulfato-ethanesulfonyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-benzene-1,4-disulfonate
421-160-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 3-(4-(4-(7-(2,4-diamino-5-sulfonato-3-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-2-sulfonatophenylamino)phenylazo)-4-hydroxy-6-(2-oxo-1-phenylcarbamoylpropylazo)naphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)phenyl)amino)-2-sulfonatophenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenyl)azo)-3-((4-((4-((1,7-dihydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)-2-sulfonatophenyl)amino)phenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate; hexasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)-2-sulfonatophenyl)amino)phenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
430-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 5-amino-3-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethoxysulfonato)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-6-[5-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; pentasodium 5-amino-6-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-3-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethoxysulfonato)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 5-amino-3-[5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo]-6-[5-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
424-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 7-amino-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)azo]7-sulfonato-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfonatophenyl]azo]6-sulfonato-1-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonate; a mixture of: pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate and pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-amino-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate
415-350-3 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 7-amino-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)azo]7-sulfonato-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfonatophenyl]azo]6-sulfonato-1-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonate; a mixture of: pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate and pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-amino-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate
415-350-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium bis(1-(3(or 5)-(4-anilino-3-sulfonatophenylazo)-4-hydroxy-2-oxidophenylazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naphtholato)ferrate(1-); pentasodium [(1-(3-(4-anilino-3-sulfonatophenylazo)-4-hydroxy-2-oxidophenylazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naphtholato)-(5-(4-anilino-3-sulfonatophenylazo)-4-hydroxy-2-oxidophenylazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naphtholato]ferrate(1-)
407-570-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: phenol, 6-(1,1-dimethylethyl)-4-tetrapropyl-2-[(2-hydroxy-5-tetra-propylphenyl)methyl (C41-compound) and methane, 2,2'-bis[6-(1,1-dimethyl-ethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropyl-phenyl)]- (C45-compound); 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-tetra-propyl-phenol and 2-(1,1-dimethylethyl)-4-tetrapropyl-phenol; 2,6-bis[(6-(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropylphenyl)methyl]-4-(tetrapropyl)phenol and 2-[(6-(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-tetrapropylphenylmethyl]-6-[1-hydroxy-4-tetrapropylphenyl)methyl]-4-(tetrapropyl)phenol
414-550-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: phenyl 1-(1-[2-chloro-5-(hexadecyloxycarbonyl)phenylcarbamoyl]-3,3-dimethyl-2-oxobutyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobenzotriazole-5-carboxylate; phenyl 2-(1-(2-chloro-5-(hexadecyloxycarbonyl)phenylcarbamoyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobenzotriazole-5-carboxylate; phenyl 3-(1-(2-chloro-5-(hexadecyloxycarbonyl)phenylcarbamoyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobenzotriazole-5-carboxylate
421-480-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: potassium sulfato-ferrate; potassium hydroxide; sodium chloride
455-850-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime
460-110-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: sodium 1-tridecyl-4-allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate; sodium 1-dodecyl-4allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate
410-230-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium 1-tridecyl-4-allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate; sodium 1-dodecyl-4allyl-(2 or 3)-sulfobutanedioate
410-230-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium 2-(C12-18-n-alkyl)amino-1,4-butandioate; sodium 2-octadecenyl-amino-1,4-butandioate
411-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: sodium/potassium (3-(4-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-methoxy-3-sulfonatophenylazo)-2-oxidophenylazo)-2,5,7-trisulfonato-4-naphtholato)copper(II); sodium/potassium (3-(4-(5-(5-chloro-4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-methoxy-3-sulfonatophenylazo)-2-oxidophenylazo)-2,5,7-trisulfonato-4-naphtholato)copper(II)
407-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: strontium (4-chloro-2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-methyl)benzenesulfonate; disodium (4-chloro-2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-methyl)benzenesulfonate
422-970-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tetradecanoic acid; poly(1-7)lactate esters of tetradecanoic acid
411-910-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tetrasodium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonate, N-oxide; trisodium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl)phosphonate, N-oxide, P-oxide
417-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: tetrasodium-phosphonoethane-1,2-dicarboxylate; hexasodium-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
410-800-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: tri-sodium [29H, 31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-); tetrasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32], manganate (3-); pentasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C,C-pentasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)
417-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trihexadecylmethylammonium chloride; dihexadecyldimethylammonium chloride
405-620-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trimagnesium bis[(5R)-5-((1S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-oxido-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl]phosphate hexahydrate; magnesium bis[(5R)-5-((1S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl]phosphate hexahydrate
427-790-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: Trisodium 4-benzoylamino-6-(6-ethenesulfonyl-1-sulfato-naphthalen-2-ylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-((1-sulfo-6-((2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl)-2-naphtyl)azo)naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt; 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-((1-sulfo-6-((2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl)-2-naphtyl)azo)naphthalene-2,7-disulfonic acid
423-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(2,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-4-ylamino)-propylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalene-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(2,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-4-ylamino)-1-methyl-ethylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalene-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-propylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[2-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-1-methyl-ethylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
414-620-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: α-[3-(3-mercaptopropanoxycarbonylamino)methylphenylaminocarbonyl]-ω-[3-(3-mercaptopropanoxycarbonylamino)methylphenylaminocarbonyloxy]-poly-(oxyethylene-co-oxypropylene); 1,2-(or 1,3-)bis[α-(3-mercaptopropanoxycarbonylamino)methylphenylaminocarbonyl)-ω-oxy-poly(oxyethylene-co-oxypropylene)]-3-(or 2-)propanol; 1,2,3-tris[α-(3-mercaptopropanoxycarbonyl-amino)methylphenylaminocarbonyl)-ω-oxy-poly-(oxyethylene-co-oxypropylene)]propane]
415-870-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of:1-[1-methyl-2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)ethoxy]propan-2-ol;1-[2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propoxy]propan-2-ol;1-[1-methyl-2-(2-propoxypropoxy)ethoxy]propan-2-ol;1-[2-(2-propoxypropoxy)propoxy]propan-2-ol;2-[2-(2-propoxypropoxy)propoxy]propan-1-ol;2-[1-methyl-2-(2-propoxypropoxy)ethoxy]propan-1-ol;2-[2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propoxy]propan-1-ol;2-[1-methyl-2-(1-methyl-2-propoxyethoxy)ethoxy]propan-1-ol;
436-260-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of:[2-(anthraquinon-1-ylamino)-6-[(5-benzoylamino)-anthraquinone-1-ylamino]-4-phenyl]-1,3,5-triazine; 2,6-bis-[(5-benzoylamino)-anthraquinon-1-ylamino]-4-phenyl-1,3,5-triazine.
421-290-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A polymer of: α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), oxirane, propane-1,2,3-triol, 1,3-diisocyanomethylbenzene, 3-mercaptopropan-1-ol and ethyltrimethylsilane
412-220-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A reaction mixture containing the following components;A: Tetralithium[2(or 3), 9 (or 10), 16(or 17), 23 (or 24)-tetrakis (3-sulfonato-propylsulfonyl)phthalocyaninato]cuprate (II)B: Trilithium [3-(2-hyroxylpropylsulfamoyl) propylsulfonyl]tris (3-sulfonato-propylsulfonyl) phtalocyaninatocuprate(II)C: Dilithiumbis [3-(2-hydroxylpropylsulfamoyl)propylsulfonyl] bis (3-sulfonato-propylsulfonyl)phtalocyaninatcuprate (II)D: Lithiumtris [3-(2-hyroxylpropylsulfamoyl) propylsulfonyl](3-sulfonato-propylsulfonyl)phtalocyaninto] cuprate (II)E: Tetrakis [3-(2-hyroxypropylsulfamoyl)propylsulphonyl]phthalocyaninatocuprate (II)in the ratio A:B:C:D:Eca 32:42:21:5:<1
445-470-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A-11
421-730-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A-87861.0
414-750-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A-93536.0
413-940-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A-98333
414-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A-Stage E
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
A-Stage F
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
A2SM039
444-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A41
419-920-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A42
422-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AA 15
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
AA70
403-180-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AAA reaction product
452-110-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
AAA reaction product
452-110-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AAMBA-SULFAT
442-380-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by hexane treatment and subsequent ethanol extraction
947-761-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by ethanol extraction
947-724-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by heat treatment and ethanol extraction.
946-923-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum concrete by ethanol extraction
947-313-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum resinoid by ethanol extraction.
946-441-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Jasmine (Jasminum grandiflorum) obtained from Jasmine concrete by ethanol extraction
948-021-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ABSORBEUR UV BUK 4348
406-830-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ABZ
417-570-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AC 900,001
420-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACA 250 POLYMER SOLID
425-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACCELERINE 2191
407-260-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
acetalization product between glucose and C14 alcohol
923-418-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
acetalization product between glucose and C16-18(even numbered)- alcohol
927-870-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
acetalization product between glucose and C20-22(even numbered)- alcohol
923-835-0 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
acetalization product beween glucose and 12-hydroxystearyl alcohol
700-891-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetalization products between glucose and C12/18(even numbered)alcohol
923-908-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ACETATE 66082
425-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACETATE D'ISOHEPTYLE
429-360-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acetic acid, 2-sulfo-, mono-C12-14(even numbered)-alkyl esters, sodium salt
939-512-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, potassium salt, reaction products with ethylenediamine and para-hydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, iron potassium salts
462-490-6 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
acetone;[3-[2-[benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate
921-654-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ACETONIDE ACID
425-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACETYL D4T
434-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acetyl phytosphingosines from yeast fermentation and butyl acetate extraction
700-537-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetyl-(D,L)-methionyl-L-arginine ethyl ester monochlorhydrate
448-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acetyl-L-citrullyl-L-arginine
441-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACFT
439-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Acid Black 65
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acid Catalysed Reaction Products of 3,7-dimethyl-2,6-octadienal in the presence of ethanol
947-660-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acid chlorides, C16-18 (even numbered)
941-392-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ACID RED 52 LITHIUM SALT
405-940-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACIDE 2-AMINO-2-ADAMANTANECARBOXYLIQUE
444-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACIDE DIHYDROBENZOFURAN-5-YL ACÉTIQUE
433-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACP
432-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACRYLATE ORTHO ESTER
420-860-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Activated Carbon - High Density Skeleton
931-328-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - Low Density Skeleton
931-334-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of dehydrated castor oil, linseed oil and maleic anhydride
927-957-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of maleic anhydride, tall oil fatty acids, linseed oil and methanol
926-195-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition reaction products of conjugated sunflower-oil fatty acids and tall-oil fatty acids with maleic anhydride
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ADEKA OPTOMER SP-170P
424-760-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ADOGEN CDMC
418-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AE-18
422-430-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
aerobic fermentation products of Streptomyces cyaneogriseus subsp. noncyanogenus
941-497-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
AF-142
416-330-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2