Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-nitro-o-anisidine
202-770-5 99-59-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isophthaloyl dichloride
202-774-7 99-63-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl p-toluate
202-784-1 99-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methylcyclohexane
202-790-4 99-82-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,4-diene
202-794-6 99-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,3-diene
202-795-1 99-86-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isopropylaniline
202-797-2 99-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-isopropylphenol
202-798-8 99-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloroacetophenone
202-800-7 99-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluic acid
202-803-3 99-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethyl-p-toluidine
202-805-4 99-97-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrophenol
202-811-7 100-02-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisoyl chloride
202-816-4 100-07-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisoyl chloride
202-816-4 100-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-4-nitroaniline
202-823-2 100-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diisopropylbenzene
202-826-9 100-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthaloyl dichloride
202-829-5 100-20-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalic acid
202-830-0 100-21-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethyldiethylamine
202-844-7 100-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1