Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline
202-085-1 91-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Coumarin
202-086-7 91-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-diethyl-m-toluidine
202-089-3 91-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
202-095-6 91-76-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mepyramine
202-102-2 91-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate
202-112-7 91-97-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(4-amino-m-tolyl)ethylamino]ethyl]methanesulphonamide
202-124-2 92-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyltoloxamine
202-127-9 92-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methoxyacetoacetanilide
202-131-0 92-15-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-trifluoromethylphenothiazine
202-145-7 92-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(10H-phenothiazin-2-yl)propan-1-one
202-148-3 92-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(6-methylbenzothiazol-2-yl)aniline
202-150-4 92-36-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenothiazine
202-152-5 92-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-pyrazolidone
202-155-1 92-43-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethanol
202-160-9 92-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl
202-163-5 92-52-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenylpiperazine
202-165-6 92-54-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrofurfurylidene di(acetate)
202-166-1 92-55-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-benzyl-N-ethylaniline
202-169-8 92-59-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthanilide
202-188-1 92-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloro-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-189-7 92-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenothiazine
202-196-5 92-84-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-carboxylic acid
202-203-1 92-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2