Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Zinc bis(2-ethylhexanoate)
205-251-1 136-53-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc acrylate
238-692-3 14643-87-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 5-nitroisophthalate
262-309-9 60580-61-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 3,5-bis(α-methylbenzyl)salicylate
258-753-8 53770-52-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 3,5,5-trimethylhexanoate
283-563-7 84682-03-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 2-hydroxy-5-(C13-C18)-alkylbenzoate
402-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc
231-175-3 7440-66-6 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc
231-175-3 7440-66-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ZEONEX (R)
414-660-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEONET PB
415-010-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-MTF(P)
428-590-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-6(P)
427-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-1(P)
428-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zeolite, synthetic, crystalline, non fibrous, silica and titanium based
930-993-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, without aluminium, crystalline, synthetic, non fibrous
930-986-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-985-0 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, silica and titanium based, crystalline, synthetic, non fibrous
930-991-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica and sodium and titanium based, crystalline, synthetic, non fibrous
947-741-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, phosphor containing, crystalline, synthetic, non fibrous
930-989-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, phosphor and titanium containing, crystalline, synthetic, non fibrous
943-514-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, iron containing, crystalline, synthetic, non fibrous
945-205-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-915-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non fibrous, thermally produced
931-125-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeanyne salt
618-777-5 91662-51-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zanthoxylum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zanthoxylum, Rutaceae.
310-094-8 102242-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-85
482-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-84
482-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-78
482-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-77
482-260-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-75
481-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-21
414-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
z-1-[4-(2-Benzyloxyethoxy)-phenyl]-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-ene
938-325-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Yucca schidigera, ext.
607-033-5 223749-05-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium(3+) acetate
245-612-0 23363-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium zirconium oxide
264-885-7 64417-98-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trinitrate
233-802-6 10361-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trifluoride
237-257-5 13709-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide (Y2O3), europium-doped
271-591-2 68585-82-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide
215-233-5 1314-36-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium chloride hexahydrate
233-801-0 10361-92-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium borate phosphate vanadate, europium-doped
272-275-7 68784-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium
231-174-8 7440-65-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium trinitrate
237-384-6 13768-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ytterbium trifluoride
237-354-2 13760-80-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium (III) oxide
215-234-0 1314-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
YM-617 BROMIDE
419-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1