Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraol
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TexFRon AG
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TOMILAC 214
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(branched-alkyl) borate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Y-513
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
{3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, mono, di, and tridodecanoate esters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde
200-001-8 50-00-0 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde
200-001-8 50-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guanidinium chloride
200-002-3 50-01-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dexamethasone
200-003-9 50-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocortisone 21-acetate
200-004-4 50-03-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cortisone 21-acetate
200-006-5 50-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenobarbital
200-007-0 50-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lactic acid
200-018-0 50-21-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocortisone
200-020-1 50-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prednisolone
200-021-7 50-24-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estradiol
200-023-8 50-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Desipramine
200-040-0 50-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amitriptyline
200-041-6 50-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Imipramine
200-042-1 50-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thioridazine
200-044-2 50-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorpromazine
200-045-8 50-53-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ephedrine hydrochloride
200-074-6 50-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Procaine hydrochloride
200-077-2 51-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzimidazole
200-081-4 51-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluorouracil
200-085-6 51-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hyoscine
200-090-3 51-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2