Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropylamine
200-860-9 75-31-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropylamine
200-860-9 75-31-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-2-thiol
200-861-4 75-33-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dichloroethylene
200-864-0 75-35-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetyl chloride
200-865-6 75-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-difluoroethane
200-866-1 75-37-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-difluoroethylene
200-867-7 75-38-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosgene
200-870-3 75-44-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosgene
200-870-3 75-44-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorodifluoromethane
200-871-9 75-45-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethane
200-872-4 75-46-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nitromethane
200-876-6 75-52-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(methyl)silane
200-877-1 75-54-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaziridine
200-878-7 75-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydroxide
200-882-9 75-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromotrichloromethane
200-886-0 75-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromotrifluoromethane
200-887-6 75-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-1,1-difluoroethane
200-891-8 75-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlorodifluoromethane
200-893-9 75-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrafluoride
200-896-5 75-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanesulphonic acid
200-898-6 75-75-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionitrile
200-909-4 75-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pinacol
200-933-5 76-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perfluoroethane
200-939-8 76-16-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octafluoropropane
200-941-9 76-19-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bornan-2-one
200-945-0 76-22-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
200-955-5 76-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-nitropropan-1-ol
200-957-6 76-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxymorphone
200-959-7 76-41-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxycodone
200-960-2 76-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Codeine
200-969-1 76-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-O-ethylmorphine
200-970-7 76-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
200-981-7 76-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentobarbital
200-983-8 76-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid
200-984-3 76-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorotriphenylmethane
200-986-4 76-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanol
200-988-5 76-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzilate
200-991-1 76-89-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzilic acid
200-993-2 76-93-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methadone
200-996-9 76-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobi[1H-indene]-5,5',6,6'-tetrol
201-003-1 77-08-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenolphthalein
201-004-7 77-09-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[bis(isopropyl)amino]-2,2-diphenylbutyronitrile
201-005-2 77-11-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicycloverine
201-009-4 77-19-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl diethylmalonate
201-016-2 77-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexachlorocyclopentadiene
201-029-3 77-47-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin
201-030-9 77-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol
201-035-6 77-53-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate
201-036-1 77-54-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin dilaurate
201-039-8 77-58-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
201-044-5 77-62-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5-dimethylhydantoin
201-051-3 77-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
201-052-9 77-73-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylpentynol
201-055-5 77-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetone-dimethyl acetal
201-056-0 77-76-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetone-dimethyl acetal
201-056-0 77-76-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate
201-061-8 77-83-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylidynetrimethanol
201-063-9 77-85-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl O-acetylcitrate
201-066-5 77-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl O-acetylcitrate
201-067-0 77-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline dihydrogen citrate
201-068-6 77-91-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Citric acid
201-069-1 77-92-9 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl citrate
201-070-7 77-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl citrate
201-071-2 77-94-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
201-072-8 77-95-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydroxide
201-073-3 77-98-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylidynetrimethanol
201-074-9 77-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyllead
201-075-4 78-00-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin maleate
201-077-5 78-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(vinyl)silane
201-081-7 78-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthocarbonate
201-082-2 78-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraethyl orthosilicate
201-083-8 78-10-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerithrityl tetranitrate
201-084-3 78-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate
201-108-2 78-35-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Diethoxy(dimethyl)silane
201-127-6 78-62-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide
201-128-1 78-63-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalool 201-134-4 78-70-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-2-methylpropane
201-141-2 78-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isoprene
201-143-3 78-79-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutylamine
201-145-4 78-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyronitrile
201-147-5 78-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyraldehyde
201-149-6 78-84-2 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylaldehyde
201-150-1 78-85-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butenone
201-160-6 78-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Lactonitrile
201-163-2 78-97-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyruvaldehyde
201-164-8 78-98-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1