Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,6-dimethylpyridine
203-587-3 108-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glutaric anhydride
203-593-6 108-55-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-phenylene di(acetate)
203-596-2 108-58-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
203-600-2 108-62-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(1-methylheptyl) adipate
203-601-8 108-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl isovalerate
203-602-3 108-64-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mesitylene
203-604-4 108-67-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Mesitylene
203-604-4 108-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-xylenol
203-606-5 108-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-xylidine
203-607-0 108-69-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trichlorobenzene
203-608-6 108-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phloroglucinol
203-611-2 108-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine
203-612-8 108-74-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylpyridine
203-613-3 108-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Melamine
203-615-4 108-78-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Melamine
203-615-4 108-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyanuric acid
203-618-0 108-80-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylheptan-4-one
203-620-1 108-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromocyclohexane
203-622-2 108-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromobenzene
203-623-8 108-86-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylcyclohexane
203-624-3 108-87-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylpyridine
203-626-4 108-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpyridine
203-626-4 108-89-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorobenzene
203-628-5 108-90-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorobenzene
203-628-5 108-90-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexylamine
203-629-0 108-91-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexylamine
203-629-0 108-91-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanol
203-630-6 108-93-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexanone
203-631-1 108-94-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol
203-632-7 108-95-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol
203-632-7 108-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenethiol
203-635-3 108-98-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpyridine
203-636-9 108-99-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylpyridine
203-636-9 108-99-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridin-3-ol
203-637-4 109-00-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpiperazine
203-639-5 109-01-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperazine
203-639-5 109-01-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylmorpholine
203-640-0 109-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylmorpholine
203-640-0 109-02-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopyridine
203-641-6 109-04-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpiperazine
203-644-2 109-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloropyridine
203-646-3 109-09-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloropyridine
203-646-3 109-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl peroxyisobutyrate
203-650-5 109-13-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
203-652-6 109-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecamethylene dimethacrylate
203-653-1 109-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl butyrate
203-656-8 109-21-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methylenedistearamide
203-657-3 109-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amidino-N'-nitroso-1-tetrazene-1-carboximidohydrazide
203-659-4 109-27-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(dimethylamino)propyl]oleamide
203-661-5 109-28-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxacycloheptadecan-2-one
203-662-0 109-29-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl sebacate
203-672-5 109-43-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dibutyl-2-thiourea
203-674-6 109-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric acid
203-677-2 109-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl vinyl ether
203-678-8 109-53-5 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloropropyl(dimethyl)amine
203-679-3 109-54-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminopropyldimethylamine
203-680-9 109-55-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethanol
203-685-6 109-59-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Propyl acetate
203-686-1 109-60-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propyl chloroformate
203-687-7 109-61-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ether--boron trifluoride
203-689-8 109-63-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dibromopropane
203-690-3 109-64-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromobutane
203-691-9 109-65-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane
203-692-4 109-66-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pent-1-ene
203-694-5 109-67-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pent-1-ene
203-694-5 109-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chlorobutane
203-696-6 109-69-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-3-chloropropane
203-697-1 109-70-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-3-chloropropane
203-697-1 109-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyllithium
203-698-7 109-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butylamine
203-699-2 109-73-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butylamine
203-699-2 109-73-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Butyronitrile
203-700-6 109-74-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
But-3-enenitrile
203-701-1 109-75-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylenediamine
203-702-7 109-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Malononitrile
203-703-2 109-77-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Malononitrile
203-703-2 109-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxypropiononitrile
203-704-8 109-78-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxypropiononitrile
203-704-8 109-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butane-1-thiol
203-705-3 109-79-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1,3-dithiol
203-706-9 109-80-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylaminoethanol
203-710-0 109-83-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethanol
203-713-7 109-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethane
203-714-2 109-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium methanolate
203-715-8 109-88-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium methanolate
203-715-8 109-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylamine
203-716-3 109-89-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylamine
203-716-3 109-89-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylamine
203-716-3 109-89-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl vinyl ether
203-718-4 109-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl vinyl ether
203-718-4 109-92-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl formate
203-721-0 109-94-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl formate
203-721-0 109-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Furan
203-727-3 110-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene
203-728-9 110-01-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiophene
203-729-4 110-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene
203-729-4 110-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethylhexane-2,5-diol
203-731-5 110-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl peroxide
203-733-6 110-05-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methylhexan-2-one
203-737-8 110-12-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexane-2,5-dione
203-738-3 110-13-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinic acid
203-740-4 110-15-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Maleic acid
203-742-5 110-16-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Maleic acid
203-742-5 110-16-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Maleic acid
203-742-5 110-16-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Maleic acid
203-742-5 110-16-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fumaric acid
203-743-0 110-17-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fumaric acid
203-743-0 110-17-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fumaric acid
203-743-0 110-17-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine
203-744-6 110-18-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine
203-744-6 110-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyl acetate
203-745-1 110-19-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-methylenediacrylamide
203-750-9 110-26-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl myristate
203-751-4 110-27-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl myristate
203-751-4 110-27-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-ethylenedi(stearamide)
203-755-6 110-30-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-ethane-1,2-diylbisoleamide
203-756-1 110-31-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihexyl adipate
203-757-7 110-33-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl decanoate
203-761-9 110-38-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methylundecanal
203-765-0 110-41-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl decanoate
203-766-6 110-42-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptan-2-one
203-767-1 110-43-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptan-2-one
203-767-1 110-43-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexa-2,4-dienoic acid
203-768-7 110-44-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers
203-770-8 110-46-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromobutane
203-775-5 110-52-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromobutane
203-775-5 110-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromopentane
203-776-0 110-53-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-hexane
203-777-6 110-54-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobutane
203-778-1 110-56-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentylamine
203-780-2 110-58-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeronitrile
203-781-8 110-59-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylenediamine
203-782-3 110-60-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinonitrile
203-783-9 110-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeraldehyde
203-784-4 110-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butane-1,4-diol
203-786-5 110-63-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
But-2-yne-1,4-diol
203-788-6 110-65-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methoxypropiononitrile
203-790-7 110-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylaminoethanol
203-797-5 110-73-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethylamine
203-801-5 110-76-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(ethylthio)ethanol
203-802-0 110-77-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethanol
203-804-1 110-80-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl disulphide
203-805-7 110-81-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexane
203-806-2 110-82-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexene
203-807-8 110-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Piperazine
203-808-3 110-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Piperazine
203-808-3 110-85-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine
203-809-9 110-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine
203-809-9 110-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydro-2H-pyran
203-810-4 110-87-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-trioxane
203-812-5 110-88-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperidine
203-813-0 110-89-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Morpholine
203-815-1 110-91-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylhept-5-en-2-one
203-816-7 110-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaric acid
203-817-2 110-94-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethyltrimethylenediamine
203-818-8 110-95-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutylamine
203-819-3 110-96-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-iminodipropan-2-ol
203-820-9 110-97-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-iminodipropan-2-ol
203-820-9 110-97-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
203-826-1 111-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxypropyl)oleamide
203-828-2 111-05-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl octanoate
203-835-0 111-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl oct-2-ynoate
203-836-6 111-12-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-2-one
203-837-1 111-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptanoic acid
203-838-7 111-14-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pimelic acid
203-840-8 111-16-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylhexamethylenediamine
203-842-9 111-18-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid
203-845-5 111-20-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid
203-845-5 111-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bisethyl diacetate
203-846-0 111-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dibromopentane
203-849-7 111-24-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromohexane
203-850-2 111-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexylamine
203-851-8 111-26-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexylamine
203-851-8 111-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexan-1-ol
203-852-3 111-27-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-1,5-diol
203-854-4 111-29-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaral
203-856-5 111-30-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaral
203-856-5 111-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl vinyl ether
203-860-7 111-34-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2