Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
269-950-3 68391-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
255-127-6 40880-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]aminopropyl]trimethylammonium methyl sulphate
276-896-4 72828-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[tris(acetoxy)silyl]propyl methacrylate
257-407-3 51772-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
254-879-2 40306-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
202-667-5 98-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N,N-trimethylanilinium trichlorozincate(1-)
812-526-5 53831-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-ol
239-717-0 15647-11-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropan-1-ol
205-864-4 156-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropylmethylamine
228-544-6 6291-84-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
226-558-7 5424-01-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
821-180-4 1417421-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoanisole
219-264-5 2398-37-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoquinoline
226-237-1 5332-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11(6H)-one 5,5-dioxide
247-865-2 26638-53-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonyl chloride
253-042-9 36451-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one
619-264-9 972-46-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazolium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:1)
680-002-1 145022-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluor-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
620-455-4 524709-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluorphenylboric acid
476-720-8 768-35-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-313-2 6471-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
229-245-3 6448-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-p-anisaldehyde
210-694-9 621-59-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
700-408-5 103429-90-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methoxyacetophenone
209-573-3 586-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,1-diphenylurea
236-039-7 13114-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
812-907-6 34989-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-benzofuran-5-ol
807-272-7 7182-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-isobutylbutyl acetate
233-588-4 10250-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine
214-463-3 1131-18-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]thiazolium chloride
255-785-4 42373-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenyl salicylate
271-434-8 68555-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-4-phenylbutan-2-ol
260-398-9 56836-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-5-propylcyclohex-2-enone
223-069-0 3720-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2