Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)biphenyldiyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 3-[4-(2-aminoethylamino)-6-(4-sulfoanilino)-1,3,5-heterocycle-2-ylamino]benzensulfonic acid, ammonia water, sodium chloride and {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]copper(II), [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo[b,g,l]pyrido[2,3-q]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)]copper(II),[poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzol[b,g(or b,l)dipyrido[2,3(or 3,2)-l,q (or g,q)]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)] copper(II) and [monochlorosulfonyl(benzo[b]tripyridol[2,3(or 3,2)-g,lq]-5,10,15,20- tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)] copper(II)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide.
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylbenzenesulphonic acid with cycloaliphatic amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diammonium dimolybdate and polyalkylaminoalcohol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, oxidized, esterified with alkanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of anilinohydroxyarylsulphonic acid coupled twice with diazotised aminonitrophenol, complexes with hydroxyhydroxyarylazonitroarylsulphonato(3-)chromium, sodium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of bis([tetrakis(hydroxyalkyl)phosphonium] sulfate and alkanamine with Urea
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1’-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate reacted with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, subsequently coupled with diazotized [(aminoaryl)sulphonyl]alkyl hydrogen sulphate, subsequently reacted with disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate and subsequently coupled with diazotized disodium aminoaryl-disulphonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4)
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Blue F08-0170
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Orange F08-0314
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Red F03-0318
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Yellow F 01-0555
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reddish Blue
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sicopal Red EH 2370
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sol-Gel reaction of zirconium alkoxide, acetylacetone, alcohols, water and hydrochloric acid
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Species of monomeric platinum alkane dicarboxylate from the reaction of dihydrogen polyhydroxyplatinate(2-) and alkane dicarboxylic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SPRPUZP
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic acid derivative, sodium salt
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sucrose laurate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids salts of condensation products of tall-oil fatty acids with diethanolamine and triethanolamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
terephtalic acid compound with diamines
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1