Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Hydroxytoluic acid
201-473-8 83-40-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-o-xylene
201-474-3 83-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-6-nitrotoluene
201-475-9 83-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylprednisolone
201-476-4 83-43-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid
201-478-5 83-44-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Riboflavin
201-507-1 83-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Orphenadrine
201-509-2 83-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
201-542-2 84-58-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl phthalate
DCHP
201-545-9 84-61-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethoxycarbonylmethyl ethyl phthalate
201-555-3 84-72-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-567-9 84-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid
201-568-4 84-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-571-0 84-89-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alimemazine
201-577-3 84-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-chlorotheophylline
201-590-4 85-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-hydroxybenzophenone
201-592-5 85-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalimide
201-602-8 85-40-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalimide
201-603-3 85-41-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
201-605-4 85-43-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalic anhydride
201-607-5 85-44-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1