Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride
201-383-9 81-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Styphnic acid
201-436-6 82-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-437-1 82-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
201-438-7 82-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylcarbamoyl chloride
201-450-2 83-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl phenylmalonate
201-456-5 83-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
201-458-6 83-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
201-460-7 83-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indan-1-one
201-470-1 83-33-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylindole
201-471-7 83-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxytoluic acid
201-473-8 83-40-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-o-xylene
201-474-3 83-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-6-nitrotoluene
201-475-9 83-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2