Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Pyridinium, 4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazolidin-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-, inner salt, disodium salt and ethanol
950-852-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamide
950-840-5 2229861-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate
950-838-4 2229861-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-dinitrophenol with polysulfide, oxidized
950-547-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate
950-484-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate
950-412-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
950-200-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation
950-187-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene
950-170-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid with 2,5-dimethoxyaniline, subsequently condensed with 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salts
950-134-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt
950-102-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-C16-(linear and branched)-alkyl esters of salicylic acid
950-068-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 8-(2,4-dichlorophenyl)-9-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-benzocycloheptene-3-carboxylate
950-058-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium hydroxysulphate
950-052-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride and Methyl 3-methyl-2-butenoate
950-042-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sandalwood oil: fermentation products of sucrose and molasses with Saccharomyces cerevisiae
950-017-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide
949-965-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mixture of propanedioyl dichloride and phosphoryl trichloride
949-814-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated, ethoxylated
949-812-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,7-dimethoxy-3-(4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl)-2H-chromen-2-one
949-790-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-4-(4-dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemi (2R, 3R)-2,3-bis((4-methylbenzoyl)oxy)succinoate
949-784-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-3-methyl-5-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pentan-2-one
949-712-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mixture of Limonene, alpha-Terpinen, gamma-Terpinen, p-Cymene, 1,4-Cineol, 1,8-Cineol and Terpinolene
949-696-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Magnesium potassium fluoride silicate (Mg2.7K0.7Si4O10F2)
949-694-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-4-{[1-(2-Benzyloxycarbonylamino-acetyl)-(S)-2-methyl-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-5-oxo-hexanoic acid
949-609-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Sargassum hemiphyllum, ext.
949-588-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2α-Bromo-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
949-544-9 1204324-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6S)-2,6-dimethyloct-2-ene-8,8-diyl diacetate
949-377-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium;3-cyclopentylpropanoate
949-374-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 3-(2-morpholinocyclopenten-1-yl)propanoate
949-350-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of L-alanyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
949-344-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-Acetamido-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-1,3-propanediyl bis(4-methoxybenzoate)
949-341-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium;1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-olate
949-316-9 1965233-46-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (4R)-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexene and cis-1-methoxy-4-(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohexane
949-219-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[(E)-2-thiophenylmethylidene]-1H-pyrazol-5-amine
949-159-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-propylheptyl) phosphite
949-147-0 1041263-42-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products from synthetic process of Turpentine and acid, alcohols fraction
949-141-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of castor oil with glycerol
949-117-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecanoic anhydride and palmitic acid
949-095-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-2-(benzyl((S)-2-((R)-6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl)amino)-1-((S)-6-fluorochroman-2-yl)ethan-1-ol and (R)-2-(benzyl((R)-2-((R)-6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl)amino)-1-((S)-6-fluorochroman-2-yl)ethan-1-ol
949-087-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanadium oxysulphate
949-084-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salts of 2-ethylhexyl phosphate esters with (Z)- octadec-9-enylamine
949-054-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)]
949-050-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamide
948-973-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
barium(2+); oxygen(2-); titanium(4+); zirconium(4+) ;calcium (2+)
948-963-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrolysis oil from waste rubbers and tires
948-949-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C10-24-branched and linear alkyl derivs., magnesium salts, overbased
948-935-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of (E)-5-((4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)diazenyl)-3-((phenylsulfonyl)oxy)naphthalene-2,7-disulfonic acid condensate with cyanurchloride, then condensate with (E)-7-amino-4-hydroxy-3-((2-methoxy-5-sulfophenyl)diazenyl)naphthalene-2-sulfonic acid, finally condensate with aniline, potassium salts
948-912-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons from mixed waste plastics, thermo-mechanical depolymerization condensate
948-892-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Bromo-3-(3-methoxy-2-piperidinyl)-2-propanone Hydrobromide
948-812-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S)-3-thiophen-2-ylsulfanylbutanoic acid
948-811-7 133359-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,1-Difluorobut-3-en-1-yl)quinoxaline-2-ol
948-802-8 2146141-67-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Soybean oil epoxidized, methyl esters
948-767-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isoalkanes, C16-C18
948-766-3 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
methyl piperazine-1-carboxylate, phosphate
948-751-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R,11bR)-3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-ol [(1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulfonic acid
948-743-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of L-Glutamic acid, N-(1-oxooctyl)-, sodium salt and N-L-glutamyl-L-glutamic acid, N'-(1-oxooctyl)-, sodium salt
948-708-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Slimes and sludges, electrolytic refining of tin, lead and silver containing alloy
948-652-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of crystalline magnesium(2+) oxosilanebis(olate) and amorphous silicon dioxide and silicon
948-606-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonic acid coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid under acidic conditions, further coupled with diazotised reaction products of 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine with 2-[(2-anilinoethyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate and 2,4-diaminobenzenesulfonic acid (1:1:1) under alkaline conditions, potassium sodium salts
948-562-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
difluoro-2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}acetyl fluoride
948-548-8 1260592-86-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(3-formyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)benzonitrile
948-544-6 2141947-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R,11bR)-3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-yl L-valinate dihydrochloride
948-534-1 1639208-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of Soya and Linseed Oil Fatty Acids with Bisphenol A diglycidylether
948-520-5 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3E)-4-[(1S,3aS,4R,7aS)-1,7a-dimethyloctahydro-4H-1,4-methanoinden-4-yl]pent-3-en-2-one
948-498-7 143785-33-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotized p-amino-acetanilide, coupledwith 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently hydrolyzed, diazotized and coupled with 8- aminonaphthalene-2-sulfonic acid and 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, potassium salts
948-490-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,6-dimethyl-2-(1-phenylethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran
948-409-1 1945993-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene, manufacture of, by-products from
948-406-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2RS,3RS,11bR)-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-ol and (2S,3S,11bS)-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-ol
948-387-3 171598-74-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10-(even numberd), Esters with pentaerythritol and adipic acid
948-383-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(3E)-3-methyl-5-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-3-en-2-one
948-348-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 6-(4-aminophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
948-272-8 503615-07-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-5-chloro-4-methyl-2-(2-methylpyrrolidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
948-271-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Complexation products of bismuth(3+) neodecanoate with propane-1,2-diol, propoxylated and 2,2',2'',2'''-ethylenedinitrilotetraethanol
948-264-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclododeca-1,5,9-triene and dinitrogen monoxide, distillation overheads
948-260-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-tris[1-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)butan-2-yl] (1E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate
948-251-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fumes of germanium dioxide, calcium carbonate, iron oxides, sodium chloride and amorphous silica from smelting of Ge containing residues during germanium refining
948-231-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of zirconium (IV) dioxide and zirconium (IV) dicarbonate with nitric acid
948-229-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
948-220-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oligomerisation products of 1,4-dioxane-2,5-dione and 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
948-218-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium zirconium oxide
948-208-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-N-(2-methylpropyl)-3-nitro-4-quinolinamine hydrochloride
948-189-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[3-(dimethylamino)propyl] C6-9 alkyl amides
948-134-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium trichloride solution 60 %
948-122-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanal
948-110-6 857288-55-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C-Benzo[d]isoxazol-3-yl-N-tert-butyl-methanesulfonamide
948-099-8 1706285-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C12-14 Alkyl ethoxylate methyloxirane
948-091-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Filter cake of copper precipitation residue, lead dinitrate solution purification, lead and bismuth compounds
948-083-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with 4,5-dihydro- 2-nortall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanol and tall-oil fatty acids
948-074-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, methyl ester, compds. with branched dodecylbenzenamine
948-073-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, butyl ester, compds. with branched dodecylbenzenamine
948-072-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of C12-14 tert-alkylamines and dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate
948-071-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan
948-069-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from defatted powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by extraction with water and ethanol
948-068-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
bis((bis(dodecyloxy)phosphorothioyl)thio)zinc
948-067-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-hydroxyethyl methacrylate and diphosphorous pentoxide and water
948-065-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Avena Sativa leaf/stem extract
948-064-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tris(dipentyldithiocarbamato-S,S')antimony and [bis(2-ethylhexyl)dithiocarbamato-S,S']bis(dipentyldithiocarbamato-S,S')antimony and bis[bis(2-ethylhexyl)dithiocarbamato-S,S'](dipentyldithiocarbamato-S,S')antimony and tris[bis(2-ethylhexyl)dithiocarbamato-S,S']antimony
948-063-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C14-18 (even numbered) and C18 unsaturated-alkyl-hydroxyethyl-dimethyl, chlorides
948-061-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in dipotassium hydroxytetrafluoro triborontrioxide, dipotassium tetrahydroxy tetraboronpentaoxide dehydrate, potassium fluoride, potassium tetrafluroborate, water in paste form
948-058-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Olive oil decyl esters
948-056-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from the shell of Theobroma cacao (Malvaceae) by co-extraction with ethanol and propylene glycol
948-055-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4’-isopropylidenediphenol, reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, mono, di and triesters with acrylic acid
948-054-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C14-C18 and C18 unsaturated, amides with 2,2’-iminodiethanol
948-052-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyethyl oleate, oleic acid, and 2-hydroxyethyl palmitate
948-047-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Benzenamine, 2-ethyl-N-(2-ethyl-nonylphenyl) nonyl-, branched and Benzenamine, 2-ethyl-N-(2-ethyl-nonylphenyl)-, branched
948-046-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in dipotassium hydroxytetrafluoro triborontrioxide, potassium trihydroxy fluoroborate, dipotassium tetrahydroxy tetraboronpentaoxide dehydrate in powder form.
948-045-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Silybum marianum extract
948-042-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylate
948-041-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N,N',N'-tetrabutylmethylenediamine and dibutylamine
948-040-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed inorganic base and acid resulting in potassium trihydroxy fluoroborate, dipotassium tetrahydroxy tetraboronpentaoxide dehydrate, potassium tetrafluroborate in powder form
948-039-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Jasmine, obtained from Jasmine blossoms (Jasminum grandiflorum) by extraction with a non-polar solvent
948-036-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine
948-035-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium octane-1-sulfonate and disodium octane-1,2-disulfonate
948-034-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene Dimers
948-032-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of castor oil fatty acids and pentaerythritol
948-027-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Jasmine (Jasminum grandiflorum) obtained from Jasmine concrete by ethanol extraction
948-021-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, sodium salt, with 1-octanethiol and hydrogen peroxide
948-020-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Molybdenum, N,N-bis(C11-14-branched and linear alkyl)carbamodithioate oxo thioxo complexes
948-019-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (+/-)-(S*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran and (1’S, 2R)-2-(1’, 2’-Dihydroxyethyl)-6-fluorochromane
948-018-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification product of Alcohols, C12-13, ethoxylated, and Alcohols, C16-18 and butan-1-ol with diphosphorus pentaoxide
948-017-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cesium Tungsten Oxide
948-016-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cell Free Harpin Extract of Harpinαβ produced by fermentation
948-012-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-disulfophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]](8-)]]di-, sodium and copper (2+) pentasodium 2-[2-{2-amino-5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxyphenyl}diazen-1-yl]-5-({3-carboxy-4-[2-{5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxy-2-oxidophenyl}diazen-1-yl]phenyl}methyl)benzoate and sodium chloride
948-009-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sludge, calcine
948-001-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (-)δ decenolactone and (-)δ dodecenolactone
948-000-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs., sodium salts
947-999-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C9 odd-numbered alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
947-998-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered) saturated and C18 unsaturated, N,N'-[[(2-hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis-, ethoxylated (1-2.5 mol)
947-995-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl (S)-2-(((S)-2-hydroxypropanoyl)oxy)propanoate and dodecyl (S)-2-hydroxypropanoate
947-993-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bos taurus, milk, pasteurized, homogenized, skimmed, fermented, spray-dried
947-990-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-thiodiethanethiol and 1095071-01-4 and α-sulfanyl-ω-{2-[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]ethyl}bis[ethane- 1,2-diylsulfanediylethane- 1,2-diylsulfanediyl(3-hydroxypropane-1,1-diyl) sulfanediyl]
947-988-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cetyl Acetate and Stearyl Acetate and Oleyl Acetate and Acetylated Lanolin Alcohol
947-986-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethan-1-amininium hydroxide and 2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium hydroxide
947-985-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, oligomer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with diethylenetriamine and 4methyl-2-pentanone
947-984-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (E,E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene and (E,Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene
947-982-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of dipentarythritol and 3-mercaptopropionic acid
947-980-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene sulfonic acid, reaction products with isobutanol,sodium salts
947-977-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyethyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate and 2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
947-976-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Salicylic Acid and tridecyl alcohol
947-975-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products Limonene enriched from synthetic process
947-974-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride, Strontium fluoride, europium doped
947-973-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of trimethylhexamethylenediisocyanate and (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane
947-972-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, C4 and C12-14(even-numbered) Alkyl Esters, Ammonium Salts
947-971-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, Esters with Alcohols, C11-14 iso, C13-rich
947-969-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
mezcla de terpenos procedentes de la rectificación del Dihidromircenol.
947-968-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium 2-ethylhexyl hydrogen phosphate and ammonium bis(2-ethylhexyl) phosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
947-967-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of stearic acid and stearic anhydride
947-966-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, C12-16 alkyl dimethyl, reaction products with ethyl chloroacetate, 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-propenoic acid
947-965-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrolysis Reaction Product of Pinane
947-964-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by co-extraction with ethanol and propylene glycol
947-962-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Frits, chemicals and bismuth oxide
947-960-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Elemol-rich fraction of essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from exudate by fractional distillation
947-958-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, linear and branched Octyl Esters
947-957-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products from synthetic process of Turpentine and acid
947-956-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, C8-12(even-numbered) linear Alkyl Esters
947-954-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Reaction product of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol with methyl diethanolamine and [3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]bis(2-hydroxyethyl)methylammonium chloride
947-953-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Non-volatile extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by supercritical CO2 extraction
947-952-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-p-mentha-1,8-diene and camphene and p-mentha-1,3-diene
947-949-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Molybdenum trioxide, reaction products with bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] hydrogen dithiophosphate
947-946-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cardanol diene and Cardanol monoene and Cardanol triene 
947-945-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized mixture of aniline, toluidines and xylidines coupled with mixture of aniline, toluidines and xylidines, subsequently diazotized then coupled with 2-naphthol
947-944-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Resin acids and Rosin acids, sodium salts and barium chloride
947-943-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl (6-isocyanatohexyl)-carbamate and bis(2-ethylhexyl) 1,6-hexan-1,6-diylbiscarbamate
947-942-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
monopotassium [(E)-3-oxido-4-((1-oxido-8-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate (4-)]chromate(1-)]
947-941-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of disodium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and trisodium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-940-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
947-936-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), oligoesters with sucrose
947-933-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide p-toluenesulfonate
947-931-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, keratin, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-928-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-925-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid C12-alkyl and C18-alkyl esters, potassium salts
947-924-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols, C11-14-iso, C13 rich and phosphorus pentoxide
947-922-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-stearyl-dimethylammonium chloride
947-921-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated and C16-18 fatty alcohols
947-918-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, N-C12–14 (even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid and diethylenetriamine, N-C12–14 (even numbered)-alkyl derivs.
947-917-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with diethylenetriamine
947-911-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of triphenyl phosphite, oleyl alcohol and alcohols, C10-16
947-909-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Spilanthes acmella (oleracea) obtained from flowers by extraction with organic solvent
947-908-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-907-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorinated reaction product of Vat Blue 20 (Violanthrone A, Violanthrone B and Iso-violanthrone) - Earlier known as CI Vat Blue 18
947-906-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2