Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
L-ornithine
200-731-7 70-26-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Asparagine
200-735-9 70-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Deferoxamine
200-738-5 70-51-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine monohydrochloride
200-739-0 70-53-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Histidine
200-745-3 71-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-1-ol
200-746-9 71-23-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytosine
200-749-5 71-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentan-1-ol
200-752-1 71-41-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,1-trichloroethane
200-756-3 71-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium lactate
200-772-0 72-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-threonine
200-774-1 72-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-isoleucine
200-798-2 73-32-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanine
200-799-8 73-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Arginine
200-811-1 74-79-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methane
200-812-7 74-82-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromomethane
200-813-2 74-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethane
200-814-8 74-84-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylene
200-816-9 74-86-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogen cyanide
200-821-6 74-90-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1