Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydrophenyl)propionyloxy]ethyl]-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
416-770-1 73754-27-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine
411-400-3 102089-33-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone
406-057-1 114565-66-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl](1,4-thiazinane-1,1-dioxide)
418-320-8 133467-41-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[4-amino-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo)-2,7-disulfonapht-6-ylazo]-6-[3-(4-amino-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo)-2,7-disulfonapht-6-ylazo]phenylcarbonylamino]benzenesulfonic acid, x sodium salt
417-640-5 161935-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[bis(2-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)methyl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
451-040-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-acetyloxy-5β,20-epoxy-1,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-9-oxotax-11-en-2-yl benzoate
418-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-2-(aminomethyl)phenol dihydrochloride
412-510-4 135043-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalene sulfonic acid
427-680-5 188907-52-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-3-fluorophenol
402-230-0 399-95-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-5-ethyl-1-(2-methoxyethyl)-1H-Pyrazole-3-carboxamide
438-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-amino-6-((E)-(4-(4-(ethenylsulfonyl)butanoyl)amino)-diazenyl)-3-((E)-4- (ethenylsulfonyl)-diazenyl)-5-hydroxypolycarbocyclo, polysulfonate, polyphenyl, sodium salt
401-000-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-anilino-2-methoxybenzenediazonium hexafluorophosphate(1-)
442-910-4 68900-98-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-benzyl-2,6-dihydroxy-4-aza-heptylene bis(2,2-dimethyloctanoate)
418-100-1 172964-15-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone
408-220-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-bromo-2-chlorofluorobenzene
405-580-2 60811-21-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethoxybenzene
430-850-1 105529-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chloro-3',4'-dimethoxybenzophenone
404-610-1 116412-83-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chloro-5-methylbenzotriazole sodium salt; 5-chloro-4-methylbenzotriazole sodium salt; reaction mass of: 4-chloro-7-methylbenzotriazole sodium salt
427-730-6 202420-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chlorophenyl cyclopropyl ketone O-(4-aminobenzyl)oxime
405-260-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-CPH
428-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Cyano-4'-hydroxybiphenyl
427-840-4 19812-93-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol
420-630-3 83926-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-decyl-1,3-oxazolidin-2-one; 4-decyloxazolidin-2-one
443-770-7 7693-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dichloroacetyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane
401-130-4 71526-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzenediazonium 3-carboxy-4-hydroxybenzenesulfonate
404-980-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-1,3-dioxolan-2-one
403-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-fluoro-4'-(2-(trans-4-pentylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-390-1 95379-18-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-fluoro-4'-(2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-190-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-methyl-2-isopentyl-1,3-oxazolidine
410-470-2 137796-06-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
434-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hexadecyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
430-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hexenal , 6-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-
484-020-9 1016902-02-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hydroxy-7-(2-aminoethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrochloride
432-470-1 189012-93-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hydroxyphenyl 4-(allyloxy)benzoate
433-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hydroxyphenyl-alpha-D-glucopyranoside
440-470-8 84380-01-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Isobutylbenzaldehyde
464-400-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-mesyl-2-nitrotoluene
430-550-0 1671-49-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-ylamine
401-360-5 5248-39-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methoxybenzyl 3-chloromethyl-5-oxo-6-phenylacetamido-(2H)5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
403-040-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methyl-2-propylbenzimidazole-6-carboxylic acid
424-450-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide
425-860-8 125971-57-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl acetate
406-560-6 122760-85-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol
406-330-5 122760-84-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-N,N-bis(2-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)ethyl)benzenesulfonamide
413-300-5 56187-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methyl-N-(3-triethoxysilylpropyl)pentan-2-imine
467-100-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-N-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide
415-040-8 14653-91-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methylphenyl 4-methoxybenzoate
439-300-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-MORPHOLINO-2-NAPHTHOL
435-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2