Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-Mercapto-2-methyl-pentan-1-ol
434-900-3 227456-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-MERCAPTOHEXANOL
440-730-0 51755-83-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Methoxythiophene
479-350-5 17573-92-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butandiol
459-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-5-phenylpentan-1-al
433-900-0 55066-49-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaphth[2,3-c]acridin-6-yl)benzamide
442-560-2 105043-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methylaminomethylphenylamine
414-570-7 18759-96-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-N,N-bis(methoxyethyl)aminoacetanilide
432-530-7 24294-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Nitrophthalonitrile
450-650-8 51762-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxylic acid
407-820-1 103335-55-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxo-4-azaandrost-5-ene-17β-carboxylic acid
407-830-6 103335-54-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxoandrost-4-ene-17β-carboxylic acid
414-990-0 302-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxyde-2,4-pyrimidinediamine monohydrate
419-140-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl ether
407-980-2 80844-07-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenylpropyldimethoxymethylsilan
418-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-sulfinobenzoic acid
416-000-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-tridecyloxy-propyl-ammonium 9-octadecenoate
418-990-1 778577-53-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-{[3-Acetylamino-4-(2-cyano-4,6-dinitro-phenylazo)-phenyl]-ethyl-amino}-propionic acid 2-oxo-2-phenyl-ethyl ester
454-440-7 682809-44-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
327 QRN
424-580-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
350CD0001
436-940-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3940W92
425-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3G3 RESIN
443-110-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3M (TM) SPECIALTY GAS PFG-3480
440-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4'-methyldodecane-1-sulfonanilide
435-490-9 17417-32-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4'-trans-ethyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one
485-460-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'(4-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bisbenzene-1,3-diol
444-500-0 1440-00-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',4''-(1-methylpropan-1-yl-3-ylidene)tris(2-cyclohexyl-5-methylphenol)
407-460-5 111850-25-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol
405-800-7 27955-94-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',5,5',6,6',7,7'-octachloro-(2,2')biisoindolyl-1,1',3,3'-tetraone
429-150-9 67887-47-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
428-970-4 13595-25-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(1-{4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl}ethylidene)diphenol
425-600-3 110726-28-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(9H-fluoren-9-ylidene)bis(2-chloroaniline)
407-560-9 107934-68-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(oxy-(bismethylene))-bis-1,3-dioxolane
423-230-7 56552-15-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-[(1,10-dioxodecane-1,10-diyl)bis(oxy)]bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxidanyl)
417-440-8 2516-92-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methyl-2-(4-methylphenyl)-1-propionyl)diphenylsulfide
415-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzensulfonamide)diphenylmethane
418-770-5 151882-81-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-carbonylbis[2-({[3-(triethoxysilyl)propyl]amino}carbonyl)benzoic acid]
419-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-dithiobis(5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile)
423-490-1 130755-46-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-ethylidenediphenyl dicyanate
405-740-1 47073-92-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylene bis(3-chloro-2,6-di-ethylphenylisocyanate)
420-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-dimethylphenyl cyanate)
405-790-4 101657-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2-isopropyl-6-methylaniline)
415-150-6 16298-38-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis[N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide]
430-350-3 192463-88-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-oxybis(ethylenethio)diphenol
404-590-4 90884-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-oxydiphthalic anhydride
412-830-4 1823-59-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-sulfonylbisphenol, polymer with ammonium chloride(NH4Cl), pentachlorophosphorane and phenol
439-270-3 260408-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2