Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminophenol
202-431-1 95-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-toluidine
202-429-0 95-53-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-toluidine
202-429-0 95-53-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroaniline
202-426-4 95-51-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-xylene
202-422-2 95-47-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexylcyclopent-2-enone
202-417-5 95-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide
202-411-2 95-33-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-tert-butylbenzothiazole-2-sulphenamide
202-409-1 95-31-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
202-401-8 95-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzothiazole
202-396-2 95-16-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-2-methylpyrimidine-5-methylamine
202-384-7 95-02-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by supercritical carbon dioxide extraction (indicative)
481-880-7 949495-68-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by supercritical carbon dioxide extraction (indicative)
481-880-7 949495-68-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
638-800-2 949465-91-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 3-[5-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-2,4-dimethoxyphenyl]-3-oxopropanoate
638-801-8 949465-81-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18-36, esters with ethylene glycol
305-673-7 94944-95-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised anthranilic acid coupled with resorcinol and diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, metallised with Chromium (III) basic sulphate, sodium salts
400-320-4 94933-05-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised anthranilic acid coupled with resorcinol and diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, metallised with Chromium (III) basic sulphate, sodium salts
400-320-4 94933-05-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phytosterols CAS 949109-75-5
619-079-3 949109-75-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
807-591-1 949034-45-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nickel, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, chlorosulfonyl derivs., reaction products with 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, sodium salts
305-644-9 94891-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum, 2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-ylidene)-1,2-dihydro-6,7-quinolinedisulfonate complexes
305-632-3 94891-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O-2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
423-020-5 94790-37-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
423-020-5 94790-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Ethylhexyl-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-enoate
700-213-5 947753-66-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2