Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Naphthalene, alkylated
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
OMIX
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxidation products containing cobalt oxides and manganese oxide obtained from deactivated cobalt catalyst
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
P-1057
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
P-1401
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
P16513
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerythritol, mixed esters with linear and branched fatty acids
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium 2-(bis{halo-[(halo- sulfonatoaryl)diazenyl]-2-(sulfonatoalkoxy)anilino}-triazin-ylamino)alkanesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
PF-05029508
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
PF-06668559 acetonitrile solvate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenol, paraalkylation products with C12-rich branched olefins derived from propene oligomerisation, ethane-1,2-diol, carbonate, sulfurized, calcium salts, overbased, reacted with alkylene carbonate, including distillates (petroleum), heavy paraffinic C10-C50
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, reaction products with 1-halo-4-phenoxybenzene and 1,1’–oxybis[4-halobenzene], halogenated
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mixed esters with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 –tridecafluorooctan-1-ol and polysubstituted alkane, mono- and diammonium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus acid, alkyl substituted [1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl-tetra-aryl ester
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polar modified Rice Bran Wax
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polyfluoro-5,8,11,14-tetrakis(polyfluoralkyl)-polyoxaalkane
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium sodium amino-hydroxy-[(3-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-[(2-sulfonato-4-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-disulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium triboron pentaoxide
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RD 14156
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (8R)-(11S)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane and (8R)-(11R)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(2-{3-cyanato-5-[2-(3-cyanatoaryl)heteropolycycle-5-yl]aryl}heteropolycycle-5-yl)aryl cyanate and heteropolycycle -2,5-diyldi-3,1-arylene dicyanate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt and 2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[arenoylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]arenoate sodium salt and 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-amino-2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}nicotinonitrile and 2-amino-6-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}heteromonocyclic nitrile
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridinecarbonitrile and [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(Dioxo-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-hydroxy-methyl-oxo-propyl-dihydropyridine-carbonitrile and Butyl-[(dioxo-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-hydroxy-methyl-oxo-dihydropyridine-carbonitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [3-(2-hydroxyethoxy)-3-oxopropyl]arylphosphinic acid and 3-(hydroxyarylphosphinyl)propanoic acid and ethane-1,2-diol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abiet-13-en-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abiet-13-en-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abietan-18-yl [({[(abietan-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of alkylpolyglycol carboxylic acid and alkylpolyglycol carboxylic acid alkylester
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of all possible isomers of Disodium 2,2'-ethene-diylbis[5-({4-[bis(2-hydroxyalkyl)amino]-6-({4-[(2-hydroxyethyl) substituted]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(polysubstituted hexanoic acid) bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) diphosphate and bis(polysubstituted hexanoic acid) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen diphosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate and polysubstituted hexanoic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-(vinylsulfonyl)benzenesulfonate and trisodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of halomethyl thiocyanate and methylene bis(thiocyanate)
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-hydroxyethyl)alkyl] alkylamide and glycerol
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Pentasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-((2-(sulfonatooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate and Tetrasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-(vinylsulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium sodium (2R,3R)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate and potassium sodium (2S,3S)-2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)butanedioate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Potassium sodium 3-{[4-({3-(substitutedamino)-4-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]phenyl}amino)-6-chloro-heteromonocyl-2-yl]amino}-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (1:3:1) and Potassium sodium 3-[(4-{[3-(subsitutedamino)-4-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}phenyl]amino}-6-chloro-heteromonocy-2-yl)amino]-2-substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate (3:9:3)
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-{(E)-phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl and potassium, sodium 2-[(E)-{2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis[(E)-(4-{[2- (sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl} phenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:2.4), vinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-5-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-3-{(E)-phenyl]diazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis{(E)- phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:6.8), polyvinylsulfonyl
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)biphenyldiyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1