Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,4-bis(butylamino)anthraquinone
241-379-4 17354-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(methoxymethyl)benzene
229-828-2 6770-38-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone
204-909-5 128-80-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(vinyloxy)butane
223-437-0 3891-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis({3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}amino)-9,10-anthraquinone
807-560-2 123944-63-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane
238-098-4 14228-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]anthraquinone
251-178-3 32724-62-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]anthraquinone
255-460-7 41611-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone
807-717-5 295800-70-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-methylphenyl)amino]anthraquinone
229-792-8 6737-68-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(4-butylphenyl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone
248-895-9 28198-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone
225-443-9 4851-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Butanediyl 3-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)propanoate
700-652-2 1259300-69-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-butanediyl diacrylate
213-979-6 1070-70-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-bis[4-[6-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]hexyl]phenyl] ester, trans-
835-273-2 852056-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester
701-012-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone
229-066-0 6408-72-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ylmethanol
692-731-2 76950-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diazabicyclooctane
205-999-9 280-57-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromobutane
203-775-5 110-52-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-nitrobenzene
201-923-3 89-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene
203-400-5 106-46-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diethylbenzene
203-265-2 105-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydro-5,7-dinitrobenzofurazan-4-ol 3-oxide, potassium salt
249-543-7 29267-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinium-2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
429-370-5 220410-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Dihydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
434-880-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diisopropylbenzene
202-826-9 100-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethoxybenzene
205-771-9 150-78-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-5-[[4-[methylbenzylamino]phenyl]azo]-1H-1,2,4-triazolium acetate
281-638-9 84000-82-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene; 2,2,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0³,⁸]undecan-3-ol; 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene
939-227-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione
203-347-8 105-95-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxacyclohexadecane-5,16-dione
259-423-6 54982-83-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxan-2-one
608-477-2 3041-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxane-2,5-dione
207-954-9 502-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-divinylbenzene
203-266-8 105-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylene bis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-326-9 15517-46-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis(nitrilo-2,2-dimethylprop-1-yl-3-ylidene) didodecanoate
807-748-4 1154521-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Phenylenebis[(4-fluorophenyl)methanone
619-535-1 68418-51-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis[(4-phenoxyphenyl)methanone]
620-097-9 54299-17-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis[(4-phenoxyphenyl)methanone]
620-097-9 54299-17-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-bis-O-(diphenoxyphosphoryl)-D-glucitol
935-211-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol
226-159-8 5306-85-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2