Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Palmitic acid
200-312-9 57-10-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid
200-313-4 57-11-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid
200-313-4 57-11-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylhydrazine
200-316-0 57-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorbutanol
200-317-6 57-15-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Morphine
200-320-2 57-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenytoin
200-328-6 57-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pethidine
200-329-1 57-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbital
200-331-2 57-44-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1,2-diol
200-338-0 57-55-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propiolactone
200-340-1 57-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfaguanidine
200-345-9 57-67-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfadimidine
200-346-4 57-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Progesterone
200-350-6 57-83-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ergosterol
200-352-7 57-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cholesterol
200-353-2 57-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Caffeine
200-362-1 58-08-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Menadione
200-372-6 58-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Desipramine hydrochloride
200-373-1 58-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridoxine hydrochloride
200-386-2 58-56-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine
200-389-9 58-61-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Inosine
200-390-4 58-63-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cefalotin sodium
200-394-6 58-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenhydramine
200-396-7 58-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Papaverine
200-397-2 58-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-tocopherol
200-412-2 59-02-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Nikethamide
200-418-5 59-26-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Folic acid
200-419-0 59-30-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Folic acid
200-419-0 59-30-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloropyramine
200-421-1 59-32-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mepyramine maleate
200-422-7 59-33-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylephrine
200-424-8 59-42-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylephrine
200-424-8 59-42-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorocresol
200-431-6 59-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotinic acid
200-441-0 59-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotinic acid
200-441-0 59-67-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Levodopa
200-445-2 59-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Edetic acid
200-449-4 60-00-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Edetic acid
200-449-4 60-00-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminoazobenzene
200-453-6 60-09-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1