Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
T-6627
425-060-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T001378
423-080-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
T001790
425-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TA 03548
438-920-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tall oil 2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl) thio]ethyl esters
430-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TAPS
445-030-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TBL
418-560-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TBT-DET
446-230-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TBYT
423-440-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCD-DI-HEA
418-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCO
446-820-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPC
434-390-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPM
434-220-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPY
432-830-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TECHMORE VG 3101L
429-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TEGUDORPHINE
427-760-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Telajet Black E-AS VP 2115
434-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TELEPHOTO 1
423-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERON N-718K
427-830-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Terpene and terpenoids, sunflower (Helianthus annuus) oil
457-800-1 666723-01-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERRESTRAL
429-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERT-AMYL OXALATE
437-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
407-620-4 33610-13-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-Butylammonium-(3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1'S,2'S,8'S,8a'R) -2'-methyl-8'-[(2"S)-2"-methyl-butoxy]-1',2',3',7',8',8a'-hexahydro-napht-1-yl] heptanoate
451-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylarsine
423-320-6 4262-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylphosphine
423-330-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetra-n-butylammonium 9-(2-dodecanoyloxycarbonylphenyl)-2,4,5,7-tetrabromo-3-oxo-3H-xanthen-6-olate
422-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminopalladium sulfate
426-980-3 13601-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
418-520-5 183130-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 5-(4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)-6-sulfonato-1-naphthylazo)isophthalate
405-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium 2-amino-6-iodopurinate
424-710-9 156126-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium butyltriphenylborate
418-080-4 120307-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachlorobis(4-cymene)diruthenium(II)
435-530-5 52462-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachlorodecaoxide
420-970-2 92047-76-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-1-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
405-110-6 88377-66-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraester of 2,2-bis(pyrogallol-4-yl)propane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonapthalene-1-sulfonic acid (1:4)
424-780-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydrogen maleate anhydrous
457-950-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-3-(phenylmethyl)-2H-Pyran
458-610-1 60466-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2