Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 09 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96158 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
XP-3113 PAG
439-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XV RESIN
433-610-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XVRESIN
434-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Y-11637
436-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Y-5997
433-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW ULK 1438
416-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YM-617 BROMIDE
419-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-21
414-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-75
481-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-78
482-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-84
482-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-85
482-100-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-1(P)
428-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-6(P)
427-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-MTF(P)
428-590-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEONET PB
415-010-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEONEX (R)
414-660-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc 2-hydroxy-5-(C13-C18)-alkylbenzoate
402-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc cysteate dihydrate
415-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
zinc salts, fatty acids, C16-18 and C18 unsaturated, branched and linear
446-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc stannate
405-290-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc stannate
405-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
zinc(2+) didiethylphosphinate
457-580-7 284685-45-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
zinc-bis(4-(n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate
417-130-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZK-9516
435-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl]oxy}trimethylsilane
435-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl]oxy}phosphonic acid sodium hydride
478-070-0 299158-63-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
§N-{5-[bis(2-alkoxyalkyl)amino]-2-[(2-alkyl- heterapolycarbocyc-yl)diazenyl]phenyl}acetamide, polybromo
442-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ß-CDX-DERIVAT
443-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)
408-160-7 125613-45-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-cyclodextrine methyl ethers
418-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-γ-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-cyclodextrine methyl ethers
411-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-D-glucopyranose, 1,6-anhydro-2-azido-2-deoxy-4-O-(6-methyl-2,3-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranuronosyl)-3-acetate
433-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
γ-cyclodextrine methyl esters
418-710-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2