Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 20 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96164 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
α,α,α-trifluoro-3-tolualdehyde
207-228-1 454-89-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene
206-935-2 401-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trichlorotoluene
202-634-5 98-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,β,β,β-hexafluoro-m-xylene
206-939-4 402-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,4-tetrachlorotoluene
226-009-1 5216-25-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,4-tetrachlorotoluene
226-009-1 5216-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,3-tetrafluorotoluene
206-933-1 401-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,2-tetrachlorotoluene
218-377-7 2136-89-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α',α'-tetramethylxylene-α,α-diol
248-256-4 27138-01-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α',α'-tetramethyl-m-xylene-α,α'-diol
217-886-1 1999-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,6,6-tetramethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
251-718-8 33885-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol
202-374-2 94-91-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α'-dichloro-p-xylene
210-782-7 623-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,4-dichlorotoluene
203-242-7 104-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dichloro-α-phenyltoluene
205-158-6 134-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dibromotoluene
209-636-5 589-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2-dichlorotoluene
210-258-8 611-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2,4-trichlorotoluene
202-381-0 94-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ß-Cyclodextrin, acetyl
418-780-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ß-CDX-DERIVAT
443-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ß-Alanin,N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-ethylester
606-722-8 211915-06-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
µ3-thio-1,2:1,3:2,3-tris(µ-disulfido-k2S)-1,2,3-tris(dialkyldithiocarbamato)-triangulo-trimolybdenum(IV)dialkyldithiocarbamate
457-320-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
§N-{5-[bis(2-alkoxyalkyl)amino]-2-[(2-alkyl- heterapolycarbocyc-yl)diazenyl]phenyl}acetamide, polybromo
442-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{difluoro[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]methoxy}trifluoromethane
615-064-0 700874-87-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
{[2-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}methyl acetate
619-484-5 895525-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl]oxy}phosphonic acid sodium hydride
478-070-0 299158-63-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[(chromiomethyl)chromio]methylidyne}chromium
915-035-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
{[(3R)-3-carboxy-2,2,3-trimethylcyclopentyl](hydroxy)methylidene}oxidanium (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanimidate
925-384-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl]oxy}trimethylsilane
435-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[(2-carbamimidamido-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}methanimidamide dihydrochloride
618-106-6 88046-01-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[(2-carbamimidamido-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}methanimidamide dihydrochloride
618-106-6 88046-01-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}methaniminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-492-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzene
811-585-4 1092536-54-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{4-methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl}hydrazine hydrochloride
924-885-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{4-fluoro-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenyl}boronic acid
800-246-6 943310-74-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}(phenyl)methanone
610-729-1 51777-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{3-[(4-benzoylpiperazin-1-yl)(oxo)acetyl]-4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-1-yl}methyl di-tert-butyl phosphate
942-736-3 864953-38-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl}(methyl)amine
641-132-4 93240-93-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methyl-ammonium; chloride
919-585-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[(diphenylmethyl)amino]ethyl}phosphinic acid
692-012-3 65577-30-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl}methanol
604-770-4 151012-31-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl}methanol
604-770-4 151012-31-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{(S)-1-[2-(2,3- Dihydro-benzofuran-5-yl)-ethyl]-pyrrolidin-3-yl}-diphenyl-acetonitrile
607-657-8 252317-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{(2S,3S)-2-{(2R)-1-[(4-chlorophenyl)thio]-1-oxopropan-2-yl}-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-oxoazetidin-1-yl}acetic acid
600-646-9 105318-28-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zwischenprodukt TPPTS 39.
915-935-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1