Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 09 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96158 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Demeclocycline hydrochloride
200-592-2 64-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracycline hydrochloride
200-593-8 64-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Colchicine
200-598-5 64-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridoxine
200-603-0 65-23-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine sulphate
200-606-7 65-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotine dihydrogen ditartrate
200-607-2 65-31-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylamide
200-609-3 65-45-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminosalicylic acid
200-613-5 65-49-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid
200-618-2 65-85-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Orotic acid
200-619-8 65-86-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexanal
200-624-5 66-25-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl methanesulphonate
200-625-0 66-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glucosamine hydrochloride
200-638-1 66-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiamine hydrochloride
200-641-8 67-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide
200-644-4 67-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Choline chloride
200-655-4 67-48-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanol
200-659-6 67-56-1 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanol
200-659-6 67-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propan-2-ol
200-661-7 67-63-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-2-ol
200-661-7 67-63-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetone
200-662-2 67-64-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroform
200-663-8 67-66-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sulfoxide
200-664-3 67-68-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sulphone
200-665-9 67-71-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyanocobalamin
200-680-0 68-19-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Norethisterone
200-681-6 68-22-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinol
200-683-7 68-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfadiazine
200-685-8 68-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Purin-6(1H)-one
200-697-3 68-94-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxyprogesterone
200-699-4 68-96-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ampicillin
200-709-7 69-53-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-β-D-arabinofuranosylcytosine hydrochloride
200-713-9 69-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Maltose
200-716-5 69-79-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1