Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 22 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96169 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[2-(2-aminophenoxy)ethoxy]aniline
459-990-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2-aminophenoxy)ethoxy]aniline
459-990-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{[1,3,3-trimethyl-5-(9-methyl-2-oxo-3,6-dioxa-1,9-diazadecan-1-yl)cyclohexyl]methyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{[1,3,3-trimethyl-5-(9-methyl-2-oxo-3,6-dioxa-1,9-diazadecan-1-yl)cyclohexyl]methyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{[1,3,3-trimethyl-5-(9-methyl-2-oxo-3,6-dioxa-1,9-diazadecan-1-yl)cyclohexyl]methyl}carbamate
441-100-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[2-(ethenyloxy)ethoxy]ethyl prop-2-enoate
451-690-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol
412-440-4 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,6-bis({[1,1'-biphenyl]-4-yl})-1,3,5-triazin-2-yl]-5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol
440-520-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,6-bis({[1,1'-biphenyl]-4-yl})-1,3,5-triazin-2-yl]-5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol
440-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,Ndiethylethanaminium bromide
936-979-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,Ndiethylethanaminium bromide
936-979-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(2-ethoxyethoxy)naphtalen-1-yl]-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
441-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl 2-ethylhexanoate
476-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid - cyclohexanamine (1:1)
940-650-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-[N-(4-acetoxybutyl)-N-ethyl]amino-2-methylphenylazo]-3-acetyl-5-nitrothiophene
404-830-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-N,N-bis-(β-methoxycarbonyl-ethyl)amino-2-methylphenylazo]-3-ethoxycarbonyl-5-nitrothiophene
400-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[9-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan-3-yl]-2-methylpropan-1-ol
485-230-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[2-(2-hydroxyethoxy)-4-nitrophenyl]amino]ethanol
428-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[2-chloro-4-[3-chloro-4-[[1-(2,4-dimethylphenylamino)-1,3-dioxobutan- 2-yl]diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-N-(2-methylphenyl)-3-oxobutanamide
911-715-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamide
434-330-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1yl]amino]-benzoic acid
920-437-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[4-(4-aminophenyl)diazenyl-3-methyl-phenyl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
416-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
440-920-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
440-920-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-[[2-ethenyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
450-010-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[{6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-710-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, condensation product with phenol
931-252-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxymethyl-4-bromo-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)tetrahydrofuran-3-yl acetate
443-810-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-acetyl-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
470-180-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-alkoyloxyethyl hydrogen maleate, where alkoyl represents (by weight) 70 to 85% unsaturated octadecoyl, 0.5 to 10% saturated octadecoyl, and 2 to 18% saturated hexadecoyl
417-960-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Amino-1-dodecanol
924-066-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
424-700-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-bromopyridin-3-yl 4-methylbenzenesulfonate
943-013-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-AMINO-5-CHLOROBENZENETHIOL ZINC SALT
442-570-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-aminoethane-1-sulfinic acid
428-720-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, ethoxylated
701-218-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Benzyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, hydrochloride
917-844-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzylprop-2-enoic acid
438-550-2 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-1-[3-(2-bromo-4-tert-butylphenoxy)propoxy]-4-tert-butylbenzene
925-064-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
941-124-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C12-14 (even numbered)-alkyl esters
938-575-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)-methanesulfonic acid
700-176-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)-1-ethanone
446-620-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-methanesulfonyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoic acid
480-290-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2