Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 augusti 2019. Database contains 22401 unique substances and contains information from 96088 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-1-phenylisoquinoline
445-640-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(1S)-1-(3-methoxyphenyl)-N-methylethanamine hydrobromide (1:1)
940-296-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S)-1-NAPHTHYLETHYLAMINE
436-100-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate
431-700-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(1S,2R,5S,7R,8R)-2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0^{1,5}]undecan-8-yl acetate
931-096-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,2R,6S,14R,16R)-16-[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-11,15-dimethoxy-13-oxa-3-azahexacyclo[13.2.2.1^{2,8}.0^{1,6}.0^{6,14}.0^{7,12}]icosa-7,9,11-triene-3-carbonitrile
921-415-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2R,6S,14R,16R)-16-[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-15-methoxy-13-oxa-3-azahexacyclo[13.2.2.1^{2,8}.0^{1,6}.0^{6,14}.0^{7,12}]icosa-7(12),8,10-trien-11-ol
917-585-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S)-1-(cyclopropylcarbamoyl)-1-hydroxypentan-2-aminium chloride
478-270-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S)-1-(cyclopropylcarbamoyl)-1-hydroxypentan-2-aminium chloride
478-270-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S)-1-(cyclopropylcarbamoyl)-1-hydroxypentan-2-aminium chloride
478-270-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S,5S)-2-(2-chloroethyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane
700-524-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,4R,4aS,9aR)-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-1,4-methanofluorene
700-736-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,5R,13R)-10,14-dimethoxy-4-methyl-12-oxa-4-azapentacyclo[9.6.1.0^{1,13}.0^{5,17}.0^{7,18}]octadeca-7(18),8,10,14,16-pentaene
700-959-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1α5α6α)-6-nitro-3-benzyl-3-azabicyclo[3,1,0]hexane methanesulfonate salt
426-740-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methanol
453-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2,4,6-trioxo-2H,4H,6H-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethylene tri(acetoacetate)
403-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
437-760-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
437-760-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate
442-300-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2-benzyl-acryloylamino)-acetic acid benzyl ester
921-619-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2-butoxyethoxy)acetic acid
451-650-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2-hydroxy-3-(3,4-dimethyl-9-oxo-10-thiaanthracen-2-yloxy)propyl)trimethylammonium chloride
402-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2E)-1-chloro-6,6-dimethyl-2-Hepten-4-yne
700-081-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-1-chloro-6,6-dimethyl-2-Hepten-4-yne
700-081-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-1-chloro-6,6-dimethyl-2-Hepten-4-yne
700-081-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-10,12-dioxa-2,3,6,8,14,16-hexaaza-11-nickelatricyclo[11.4.0.04,9]heptadeca-1(13),2,4(9)-triene-5,7,15,17-tetrone; 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
939-379-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E)-2-[(1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one hydrochloride (1:1)
940-983-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal
945-034-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-5-methylhept-2-en-4-ol
920-434-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-N-{4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[(3S)-oxolan-3-yloxy]quinazolin-6-yl}-4-(dimethylamino)but-2-enamide
923-981-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E,4E)-2-methyl-5-phenyl-penta-2,4-dienal
919-772-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E,4R)-5-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methylpent-2-enoic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol salt
944-007-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]methyl}amino)-3-phenylpropanoic acid
440-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2R)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-890-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide - (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinic acid - propan-2-ol (2:1:1)
947-841-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R*,3S*)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (1R)-10-camphorsulfonate
427-100-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2R*,3S*)-2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphthalene
425-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-bis(acetyloxy)butanedioic acid - 3-(2-methoxy-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine (1:1)
920-610-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid bis((3S)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate)
459-550-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid bis((3S)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate)
459-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid--(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide (1/1)
947-840-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R,11bR)-3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-ol [(1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]methanesulfonic acid
948-743-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid acetic acid calcium dihydride hydrate magnesium dihydride potassium hydride sodium hydride
439-070-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-(1H-12,4-triazol-1-yl)-2-butanol (1R)-10-camphorsulfonate
927-721-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one hydrate
932-346-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S)-2,5-diaminopentanoic acid
924-152-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanal semicarbazone hydrochloride (1:1)
940-825-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
923-725-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoic acid
406-310-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2