Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Export Notifications

Export Notifications

Export av alla kemikalier, blandningar eller artiklar som innehåller en eller flera kemikalier som omfattas av PIC måste anmälas i förväg. Det är möjligt att söka efter exportanmälningar per år, exporterande EU-medlemsstat, importerande land, namn på kemiskt ämne och/eller blandning samt på kemikalietyp. Det går att förfina sökningen genom att använda flera sökkriterier.

Your search for "233-606-0, 10265-92-6, Methamidophos" returned 1 result.

2004 Germany Peru Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient / l) Substance
Visar 1 resultat.

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1