Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 March 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
potassium mu-fluoro-bis(triethylaluminium)
400-040-2 12091-08-6 009-017-00-8 View details
magnesium hexafluorosilicate
241-022-2 16949-65-8 009-018-00-3 View details
sodium
231-132-9 7440-23-5 011-001-00-0 View details
sodium hydroxide
caustic soda
215-185-5 1310-73-2 011-002-00-6 View details
sodium peroxide
215-209-4 1313-60-6 011-003-00-1 View details
sodium azide
247-852-1 26628-22-8 011-004-00-7 View details
sodium carbonate
207-838-8 497-19-8 011-005-00-2 View details
sodium cyanate
213-030-6 917-61-3 011-006-00-8 View details
propoxycarbazone-sodium
605-920-1 181274-15-7 011-007-00-3 View details
magnesium powder (pyrophoric)
231-104-6 7439-95-4 012-001-00-3 View details
magnesium, powder or turnings
231-104-6 7439-95-4 012-002-00-9 View details
magnesium alkyls
012-003-00-4 View details
aluminium-magnesium-carbonate-hydroxide-perchlorate-hydrate
422-150-1 012-004-00-X View details
aluminium powder (pyrophoric)
231-072-3 7429-90-5 013-001-00-6 View details
aluminium powder (stabilised)
231-072-3 7429-90-5 013-002-00-1 View details
aluminium chloride, anhydrous
231-208-1 7446-70-0 013-003-00-7 View details
aluminium alkyls
013-004-00-2 View details
diethyl(ethyldimethylsilanolato)aluminium
401-160-8 55426-95-4 013-005-00-8 View details
(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised
402-370-2 149057-70-5 013-006-00-3 View details
poly(oxo(2-butoxyethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)
403-430-0 138360-92-6 013-007-00-9 View details
di-n-octylaluminium iodide
408-190-0 7585-14-0 013-008-00-4 View details
sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0,5, y = 1,5
418-720-2 013-009-00-X View details
hydroxy aluminium bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1.3.2]dioxaphosphocin-6-oxide)
430-650-4 151841-65-5 013-010-00-5 View details
trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 014-001-00-9 View details
silicon tetrachloride
233-054-0 10026-04-7 014-002-00-4 View details
dimethyldichlorosilane
200-901-0 75-78-5 014-003-00-X View details
trichloro(methyl)silane
methyltrichlorosilane
200-902-6 75-79-6 014-004-00-5 View details
tetraethyl silicate
ethyl silicate
201-083-8 78-10-4 014-005-00-0 View details
bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride
401-380-4 89066-61-5 014-006-00-6 View details
triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 014-007-00-1 View details
(chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane
401-200-4 85491-26-5 014-008-00-7 View details
isobutylisopropyldimethoxysilane
402-580-4 111439-76-0 014-009-00-2 View details
disodium metasilicate
229-912-9 6834-92-0 014-010-00-8 View details
cyclohexyldimethoxymethylsilane
402-140-1 17865-32-6 014-011-00-3 View details
bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
403-480-3 014-012-00-9 View details
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 014-013-00-4 View details
etacelasil (ISO)
6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane
253-704-7 37894-46-5 014-014-00-X View details
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 014-015-00-5 View details
reaction mass of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-dihex-n-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
406-490-6 014-016-00-0 View details
flusilazole (ISO)
bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
617-717-5 85509-19-9 014-017-00-6 View details
octamethylcyclotetrasiloxane 209-136-7 556-67-2 014-018-00-1 View details
reaction mass of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole
1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
403-250-2 014-019-00-7 View details
bis(1,1-dimethyl-2-propynyloxy)dimethylsilane
414-960-7 53863-99-3 014-020-00-2 View details
tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 014-021-00-8 View details
reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)
401-530-9 014-022-00-3 View details
α, ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)hoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)iazole
408-160-7 125613-45-8 014-023-00-9 View details
1-((3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzene
412-620-2 121626-74-2 014-024-00-4 View details
4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine
411-400-3 102089-33-8 014-025-00-X View details
dichloro-(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)methylsilane
407-180-3 770722-36-6 014-026-00-5 View details
chloro(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilane
410-270-5 770722-46-8 014-027-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1