Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 May 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
copper(II) oxide
215-269-1 1317-38-0 029-016-00-6 View details
dicopper chloride trihydroxide
215-572-9 1332-65-6 029-017-00-1 View details
tetracopper hexahydroxide sulphate
tetracopper hexahydroxide sulphate hydrate
215-582-3 1333-22-8 029-018-00-7 View details
copper flakes (coated with aliphatic acid)
029-019-01-X View details
copper(II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1)
235-113-6 12069-69-1 029-020-00-8 View details
copper dihydroxide
copper(II) hydroxide
243-815-9 20427-59-2 029-021-00-3 View details
bordeaux mixture; reaction products of copper sulphate with calcium dihydroxide
616-932-1 8011-63-0 029-022-00-9 View details
copper sulphate pentahydrate
231-847-6 7758-98-7 029-023-00-4 View details
zinc powder - zinc dust (pyrophoric)
231-175-3 7440-66-6 030-001-00-1 View details
zinc powder - zinc dust (stabilised)
231-175-3 7440-66-6 030-001-01-9 View details
zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 030-003-00-2 View details
diethylzinc
209-161-3 557-20-0 030-004-00-8 View details
dimethylzinc
208-884-1 544-97-8 030-004-00-8 View details
diamminediisocyanatozinc
401-610-3 122012-52-6 030-005-00-3 View details
zinc sulphate (anhydrous)
zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa- and hepta hydrate)
231-793-3 7733-02-0 030-006-00-9 View details
bis(3,5-di-tert-butylsalicylato-O1,O2)zinc
403-360-0 42405-40-3 030-007-00-4 View details
hydroxo(2-(benzenesulfonamido)benzoato)zinc(II)
403-750-0 113036-91-2 030-008-00-X View details
zinc-bis(4-(n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate
417-130-2 030-009-00-5 View details
2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt
430-740-3 030-010-00-0 View details
trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 030-011-00-6 View details
aluminium-magnesium-zinc-carbonate-hydroxide
423-570-6 169314-88-9 030-012-00-1 View details
zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 030-013-00-7 View details
tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+))diacetate
440-060-9 030-015-00-8 View details
gallium arsenide 215-114-8 1303-00-0 031-001-00-4 View details
arsenic 231-148-6 7440-38-2 033-001-00-X View details
arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
033-002-00-5 View details
diarsenic trioxide
arsenic trioxide
215-481-4 1327-53-3 033-003-00-0 View details
diarsenic pentaoxide
arsenic pentoxide
arsenic oxide
215-116-9 1303-28-2 033-004-00-6 View details
arsenic acid and its salts with the exception of those specified elsewhere in this Annex
033-005-00-1 View details
arsine 232-066-3 7784-42-1 033-006-00-7 View details
tert-butylarsine
423-320-6 4262-43-5 033-007-00-2 View details
selenium 231-957-4 7782-49-2 034-001-00-2 View details
selenium compounds with the exception of cadmium sulphoselenide and those specified elsewhere in this Annex 034-002-00-8 View details
sodium selenite 233-267-9 10102-18-8 034-003-00-3 View details
bromine
231-778-1 7726-95-6 035-001-00-5 View details
hydrogen bromide
233-113-0 10035-10-6 035-002-00-0 View details
hydrobromic acid ... %
035-002-01-8 View details
potassium bromate
231-829-8 7758-01-2 035-003-00-6 View details
2-hydroxyethylammonium perbromide
407-440-6 035-004-00-1 View details
zirconium powder (pyrophoric)
231-176-9 7440-67-7 040-001-00-3 View details
zirconium powder (non pyrophoric)
040-002-00-9 View details
reaction product of 3,5-di-tert-butylsalicylic acid and zirconium oxychloride, dehydrated, basic Zr : DTBS = 1.0 : 1.0 to 1.0 : 1.5
430-610-6 226996-19-6 040-003-00-4 View details
molybdenum trioxide
215-204-7 1313-27-5 042-001-00-9 View details
tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
404-760-8 117342-25-3 042-002-00-4 View details
tetrakis(trimethylhexadecylammonium) hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
404-860-1 116810-46-9 042-003-00-X View details
Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3)
412-780-3 042-004-00-5 View details
reaction mass of: mono- and di-glycerols of canola oil
canola oil acid amide of branched 1,3-propanediamine,N-[3-(tridecyloxy)-propyl]
N,N-diorgano dithiocarbamate molybdenum complex
434-240-6 042-005-00-0 View details
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 046-001-00-X View details
silver nitrate
231-853-9 7761-88-8 047-001-00-2 View details
polyphosphoric acid, copper, sodium, magnesium, calcium, silver and zinc salt
416-850-4 047-002-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1