Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 29 May 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel
287-470-2 85508-45-8 028-054-00-0 View details
nickel bis(2-ethylhexanoate)
224-699-9 4454-16-4 028-054-00-0 View details
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel
285-909-2 85166-19-4 028-054-00-0 View details
fatty acids, C6-19-branched, nickel salts
294-302-1 91697-41-5 028-054-00-0 View details
nickel(II) trifluoroacetate
240-235-8 16083-14-0 028-054-00-0 View details
citric acid, nickel salt
245-119-0 22605-92-1 028-054-00-0 View details
(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
285-698-7 85135-77-9 028-054-00-0 View details
neodecanoic acid, nickel salt
257-447-1 51818-56-5 028-054-00-0 View details
nickel(II) hydrogen citrate
242-533-3 18721-51-2 028-054-00-0 View details
nickel isooctanoate
248-585-3 27637-46-3 028-054-00-0 View details
2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt
72319-19-8 028-054-00-0 View details
nickel tellurium tetraoxide
239-974-9 15852-21-8 028-055-00-6 View details
molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate
268-585-7 68130-36-9 028-055-00-6 View details
nickel tellurium trioxide
239-967-0 15851-52-2 028-055-00-6 View details
nickel(II) sulfite
231-827-7 7757-95-1 028-055-00-6 View details
nickel disilicide
235-379-3 12201-89-7 028-056-00-1 View details
dinickel boride
234-494-6 12007-01-1 028-056-00-1 View details
trinickel boride
234-495-1 12007-02-2 028-056-00-1 View details
dinickel phosphide
234-828-0 12035-64-2 028-056-00-1 View details
nickel boride
235-723-2 12619-90-8 028-056-00-1 View details
nickel boride (NiB)
234-493-0 12007-00-0 028-056-00-1 View details
dinickel silicide
235-033-1 12059-14-2 028-056-00-1 View details
nickel boron phosphide
65229-23-4 028-056-00-1 View details
nickel zirkonium trioxide
274-755-1 70692-93-2 028-057-00-7 View details
nickel tungsten tetraoxide
238-032-4 14177-51-6 028-057-00-7 View details
molybdenum nickel tetraoxide
238-034-5 14177-55-0 028-057-00-7 View details
nickel titanium trioxide
234-825-4 12035-39-1 028-057-00-7 View details
nickel titanium oxide
235-752-0 12653-76-8 028-057-00-7 View details
nickel divanadium hexaoxide
257-970-5 52502-12-2 028-057-00-7 View details
dialuminium nickel tetraoxide
234-454-8 12004-35-2 028-057-00-7 View details
cobalt dimolybdenum nickel octaoxide
268-169-5 68016-03-5 028-057-00-7 View details
olivine, nickel green
271-112-7 68515-84-4 028-057-00-7 View details
lithium nickel dioxide
620-400-4 12031-65-1 028-057-00-7 View details
molybdenum nickel oxide
12673-58-4 028-057-00-7 View details
cobalt lithium nickel oxide
442-750-5 028-058-00-2 View details
copper chloride
copper (I) chloride
cuprous chloride
231-842-9 7758-89-6 029-001-00-4 View details
dicopper oxide
copper (I) oxide
215-270-7 1317-39-1 029-002-00-X View details
Naphthenic acids, copper salts
copper naphthenate
215-657-0 1338-02-9 029-003-00-5 View details
copper sulphate
231-847-6 7758-98-7 029-004-00-0 View details
(tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II), reaction products with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid
401-260-1 118800-27-4 029-005-00-6 View details
tris(octadec-9-enylammonium) (trisulfonatophthalocyaninato)copper(II)
403-210-4 108300-90-9 029-006-00-1 View details
(trisodium (2-((3-(6-(2-chloro-5-sulfonato)anilino)-4-(3-carboxypyridinio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)phenylmethylazo)-4-sulfonatobenzoato)copper(3-)) hydroxide
404-670-9 89797-01-3 029-007-00-7 View details
copper(II) methanesulfonate
405-400-2 54253-62-2 029-008-00-2 View details
phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex
413-650-9 93971-95-0 029-009-00-8 View details
reaction mass of compounds from (dodecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II) to (hexadecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II)
407-700-9 101408-30-4 029-010-00-3 View details
sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex
412-730-0 150522-10-4 029-011-00-9 View details
sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)
407-340-2 124719-24-0 029-012-00-4 View details
trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 029-013-00-X View details
reaction mass of: 2,2'-[[cis-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidene)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
2,2'-[[trans-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
419-610-7 171866-24-3 029-014-00-5 View details
copper thiocyanate
214-183-1 1111-67-7 029-015-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1