Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 May 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
potassium mu-fluoro-bis(triethylaluminium)
400-040-2 12091-08-6 009-017-00-8 View details
magnesium hexafluorosilicate
241-022-2 16949-65-8 009-018-00-3 View details
sodium
231-132-9 7440-23-5 011-001-00-0 View details
sodium hydroxide
caustic soda
215-185-5 1310-73-2 011-002-00-6 View details
sodium peroxide
215-209-4 1313-60-6 011-003-00-1 View details
sodium azide
247-852-1 26628-22-8 011-004-00-7 View details
sodium carbonate
207-838-8 497-19-8 011-005-00-2 View details
sodium cyanate
213-030-6 917-61-3 011-006-00-8 View details
propoxycarbazone-sodium
605-920-1 181274-15-7 011-007-00-3 View details
magnesium powder (pyrophoric)
231-104-6 7439-95-4 012-001-00-3 View details
magnesium, powder or turnings
231-104-6 7439-95-4 012-002-00-9 View details
magnesium alkyls
012-003-00-4 View details
aluminium-magnesium-carbonate-hydroxide-perchlorate-hydrate
422-150-1 012-004-00-X View details
aluminium powder (pyrophoric)
231-072-3 7429-90-5 013-001-00-6 View details
aluminium powder (stabilised)
231-072-3 7429-90-5 013-002-00-1 View details
aluminium chloride, anhydrous
231-208-1 7446-70-0 013-003-00-7 View details
aluminium alkyls
013-004-00-2 View details
diethyl(ethyldimethylsilanolato)aluminium
401-160-8 55426-95-4 013-005-00-8 View details
(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised
402-370-2 149057-70-5 013-006-00-3 View details
poly(oxo(2-butoxyethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)
403-430-0 138360-92-6 013-007-00-9 View details
di-n-octylaluminium iodide
408-190-0 7585-14-0 013-008-00-4 View details
sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0,5, y = 1,5
418-720-2 013-009-00-X View details
hydroxy aluminium bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1.3.2]dioxaphosphocin-6-oxide)
430-650-4 151841-65-5 013-010-00-5 View details
trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 014-001-00-9 View details
silicon tetrachloride
233-054-0 10026-04-7 014-002-00-4 View details
dimethyldichlorosilane
200-901-0 75-78-5 014-003-00-X View details
trichloro(methyl)silane
methyltrichlorosilane
200-902-6 75-79-6 014-004-00-5 View details
tetraethyl silicate
ethyl silicate
201-083-8 78-10-4 014-005-00-0 View details
bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride
401-380-4 89066-61-5 014-006-00-6 View details
triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 014-007-00-1 View details
(chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane
401-200-4 85491-26-5 014-008-00-7 View details
isobutylisopropyldimethoxysilane
402-580-4 111439-76-0 014-009-00-2 View details
disodium metasilicate
229-912-9 6834-92-0 014-010-00-8 View details
cyclohexyldimethoxymethylsilane
402-140-1 17865-32-6 014-011-00-3 View details
bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
403-480-3 014-012-00-9 View details
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 014-013-00-4 View details
etacelasil (ISO)
6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane
253-704-7 37894-46-5 014-014-00-X View details
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 014-015-00-5 View details
reaction mass of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-dihex-n-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
406-490-6 014-016-00-0 View details
flusilazole (ISO)
bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
617-717-5 85509-19-9 014-017-00-6 View details
octamethylcyclotetrasiloxane 209-136-7 556-67-2 014-018-00-1 View details
reaction mass of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole
1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
403-250-2 014-019-00-7 View details
bis(1,1-dimethyl-2-propynyloxy)dimethylsilane
414-960-7 53863-99-3 014-020-00-2 View details
tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 014-021-00-8 View details
reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)
401-530-9 014-022-00-3 View details
α, ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)hoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)iazole
408-160-7 125613-45-8 014-023-00-9 View details
1-((3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzene
412-620-2 121626-74-2 014-024-00-4 View details
4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine
411-400-3 102089-33-8 014-025-00-X View details
dichloro-(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)methylsilane
407-180-3 770722-36-6 014-026-00-5 View details
chloro(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilane
410-270-5 770722-46-8 014-027-00-0 View details
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 014-028-00-6 View details
O,O'-(ethenylmethylsilylene)di[(4-methylpentan-2-one)oxime]
421-870-1 156145-66-3 014-029-00-1 View details
[(dimethylsilylene)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylidene)dimethyl]hafnium
422-060-0 137390-08-0 014-030-00-7 View details
bis(1-methylethyl)-dimethoxysilane
421-540-7 18230-61-0 014-031-00-2 View details
dicyclopentyldimethoxysilane
404-370-8 126990-35-0 014-032-00-8 View details
2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate hydrolysis product with silica
419-030-4 125804-20-8 014-033-00-3 View details
3-hexylheptamethyltrisiloxane
428-700-5 1873-90-1 014-034-00-9 View details
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane
425-050-4 10217-34-2 014-035-00-4 View details
(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane
405-020-7 105024-66-6 014-036-00-X View details
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 014-037-00-5 View details
S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octanethioate
436-690-9 220727-26-4 014-038-00-0 View details
(2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilane
439-360-2 142877-45-0 014-039-00-6 View details
N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilane
445-890-5 201290-01-9 014-041-00-7 View details
reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-010-0 014-042-00-2 View details
reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)
432-200-2 014-043-00-8 View details
3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane
433-050-0 014-044-00-3 View details
magnesium sodium fluoride silicate
442-650-1 56450-90-9 014-045-00-9 View details
e-glass microfibres of representative composition
[Calcium-aluminium-silicate fibres with random orientation with the following representative composition (% given by weight): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Process: typically produced by flame attenuation and rotary process. (Additional individual elements may be present at low levels; the process list does not preclude innovation).]
014-046-00-4 View details
glass microfibres of representative composition
[Calcium-aluminium-silicate fibres with random orientation with the following composition (% given by weight): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. Process: typically produced by flame attenuation and rotary process. (Additional individual elements may be present at low levels; the process list does not preclude innovation).]
014-047-00-X View details
white phosphorus
231-768-7 7723-14-0 015-001-00-1 View details
red phosphorus
231-768-7 7723-14-0 015-002-00-7 View details
calcium phosphide
tricalcium diphosphide
215-142-0 1305-99-3 015-003-00-2 View details
aluminium phosphide
244-088-0 20859-73-8 015-004-00-8 View details
magnesium phosphide
trimagnesium diphosphide
235-023-7 12057-74-8 015-005-00-3 View details
trizinc diphosphide
zinc phosphide
215-244-5 1314-84-7 015-006-00-9 View details
phosphorus trichloride
231-749-3 7719-12-2 015-007-00-4 View details
phosphorus pentachloride
233-060-3 10026-13-8 015-008-00-X View details
phosphoryl trichloride
233-046-7 10025-87-3 015-009-00-5 View details
phosphorus pentoxide
215-236-1 1314-56-3 015-010-00-0 View details
phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %
231-633-2 7664-38-2 015-011-00-6 View details
tetraphosphorus trisulphide
phosphorus sesquisulphid
215-245-0 1314-85-8 015-012-00-1 View details
triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 015-013-00-7 View details
tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 015-014-00-2 View details
tricresyl phosphate (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)
tritolyl phosphate (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)
201-103-5 78-30-8 015-015-00-8 View details
tricresyl phosphate (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-)
tritolyl phosphate (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-)
201-105-6 78-32-0 015-016-00-3 View details
dichlorvos (ISO)
2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate
200-547-7 62-73-7 015-019-00-X View details
mevinphos (ISO)
2-methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate
232-095-1 7786-34-7 015-020-00-5 View details
trichlorfon (ISO)
dimethyl 2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate
200-149-3 52-68-6 015-021-00-0 View details
phosphamidon (ISO)
2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate
236-116-5 13171-21-6 015-022-00-6 View details
pyrazoxon
diethyl 3-methylpyrazol-5-yl phosphate
108-34-9 015-023-00-1 View details
triamiphos (ISO)
5-amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide
620-368-1 1031-47-6 015-024-00-7 View details
TEPP (ISO)
tetraethyl pyrophosphate
203-495-3 107-49-3 015-025-00-2 View details
schradan (ISO)
octamethylpyrophosphoramide
205-801-0 152-16-9 015-026-00-8 View details
sulfotep (ISO)
O,O,O,O-tetraethyl dithiopyrophosphate
222-995-2 3689-24-5 015-027-00-3 View details
demeton-O (ISO)
O,O-diethyl-O-2-ethylthioethyl phosphorothioate
206-053-8 298-03-3 015-028-00-9 View details
demeton-S (ISO)
diethyl-S-2-ethylthioethyl phosphorothioate
204-801-8 126-75-0 015-029-00-4 View details
demeton-O-methyl (ISO)
O-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
212-758-1 867-27-6 015-030-00-X View details
demeton-S-methyl (ISO)
S-2-ethylthioethyl dimethyl phosphorothioate
213-052-6 919-86-8 015-031-00-5 View details
prothoate (ISO)
O,O-diethyl isopropylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
218-893-2 2275-18-5 015-032-00-0 View details
phorate (ISO)
O,O-diethyl ethylthiomethyl phosphorodithioate
206-052-2 298-02-2 015-033-00-6 View details
parathion (ISO)
O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate
200-271-7 56-38-2 015-034-00-1 View details
parathion - methyl (ISO)
O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate
206-050-1 298-00-0 015-035-00-7 View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
218-276-8 2104-64-5 015-036-00-2 View details
phenkapton (ISO)
S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate
218-892-7 2275-14-1 015-037-00-8 View details
coumaphos (ISO)
O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
200-285-3 56-72-4 015-038-00-3 View details
azinphos-methyl (ISO)
O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate
201-676-1 86-50-0 015-039-00-9 View details
diazinon (ISO)
O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
206-373-8 333-41-5 015-040-00-4 View details
malathion (ISO)
1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
[containing ≤ 0.03 % isomalathion]
204-497-7 121-75-5 015-041-00-X View details
chlorthion
O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate
207-902-5 500-28-7 015-042-00-5 View details
phosnichlor (ISO)
O-4-chloro-3-nitrophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
5826-76-6 015-043-00-0 View details
carbophenothion (ISO)
4-chlorophenylthiomethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
212-324-1 786-19-6 015-044-00-6 View details
mecarbam (ISO)
N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
219-993-9 2595-54-2 015-045-00-1 View details
oxydemeton-methyl
S-2-(ethylsulphinyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
206-110-7 301-12-2 015-046-00-7 View details
ethion (ISO)
O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylenedi (phosphorodithioate)
diethion
209-242-3 563-12-2 015-047-00-2 View details
fenthion (ISO)
O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorothioate
200-231-9 55-38-9 015-048-00-8 View details
endothion (ISO)
S-5-methoxy-4-oxopyran-2-ylmethyl dimethyl phosphorothioate
220-472-3 2778-04-3 015-049-00-3 View details
thiometon (ISO)
S-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
211-362-6 640-15-3 015-050-00-9 View details
dimethoate (ISO)
O,O-dimethyl methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
200-480-3 60-51-5 015-051-00-4 View details
fenchlorphos (ISO)
O,O-dimethyl O-2,4,5-trichlorophenyl phosphorothioate
206-082-6 299-84-3 015-052-00-X View details
menazon (ISO)
S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
201-123-4 78-57-9 015-053-00-5 View details
fenitrothion (ISO)
O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate
204-524-2 122-14-5 015-054-00-0 View details
naled (ISO)
1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate
206-098-3 300-76-5 015-055-00-6 View details
azinphos-ethyl (ISO)
O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate
220-147-6 2642-71-9 015-056-00-1 View details
formothion (ISO)
N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
219-818-6 2540-82-1 015-057-00-7 View details
morphothion (ISO)
O,O-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate
205-628-0 144-41-2 015-058-00-2 View details
vamidothion (ISO)
O,O-dimethyl S-2-(1-methylcarbamoylethylthio) ethyl phosphorothioate
218-894-8 2275-23-2 015-059-00-8 View details
disulfoton (ISO)
O,O-diethyl 2-ethylthioethyl phosphorodithioate
206-054-3 298-04-4 015-060-00-3 View details
dimefox (ISO)
tetramethylphosphorodiamidic fluoride
204-076-8 115-26-4 015-061-00-9 View details
mipafox (ISO)
N,N'- di-isopropylphosphorodiamidic fluoride
206-742-3 371-86-8 015-062-00-4 View details
dioxathion (ISO)
1,4-dioxan-2,3-diyl-O,O,O',O'-tetraethyl di(phosphorodithioate)
201-107-7 78-34-2 015-063-00-X View details
bromophos-ethyl (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate
225-399-0 4824-78-6 015-064-00-5 View details
S-[2-(ethylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
2703-37-9 015-065-00-0 View details
omethoate (ISO)
O,O-dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorothioate
214-197-8 1113-02-6 015-066-00-6 View details
phosalone (ISO)
S-(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-ylmethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate
218-996-2 2310-17-0 015-067-00-1 View details
dichlofenthion (ISO)
O-,4-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate
202-564-5 97-17-6 015-068-00-7 View details
methidathion (ISO)
2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O,O-dimethylphosphorodithioate
213-449-4 950-37-8 015-069-00-2 View details
cyanthoate (ISO)
S-(N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamoylmethyl) O,O-diethyl phosphorothioate
223-099-4 3734-95-0 015-070-00-8 View details
chlorfenvinphos (ISO)
2-chloro-1-(2,4 dichlorophenyl) vinyl diethyl phosphate
207-432-0 470-90-6 015-071-00-3 View details
monocrotophos (ISO)
dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate
230-042-7 6923-22-4 015-072-00-9 View details
dicrotophos (ISO)
(Z)-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate
205-494-3 141-66-2 015-073-00-4 View details
crufomate (ISO)
4-tert-butyl-2-chlorophenyl methyl methylphosphoramidate
206-083-1 299-86-5 015-074-00-X View details
S-[2-(isopropylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
2635-50-9 015-075-00-5 View details
potasan
O,O-diethyl O-(4-methylcoumarin-7-yl) phosphorothioate
299-45-6 015-076-00-0 View details
2,2-dichlorovinyl 2-ethylsulphinylethyl methyl phosphate
7076-53-1 015-077-00-6 View details
demeton-S-methylsulphon (ISO)
S-2-ethylsulphonylethyl dimethyl phosphorothioate
241-109-5 17040-19-6 015-078-00-1 View details
acephate (ISO)
O,S-dimethyl acetylphosphoramidothioate
250-241-2 30560-19-1 015-079-00-7 View details
amidithion (ISO)
2-methoxyethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
919-76-6 015-080-00-2 View details
O,O,O',O'-tetrapropyl dithiopyrophosphate
221-817-0 3244-90-4 015-081-00-8 View details
azothoate (ISO)
O-4-(4-chlorophenylazo)phenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
227-419-3 5834-96-8 015-082-00-3 View details
bensulide (ISO)
O,O-diisopropyl 2-phenylsulphonylaminoethyl phosphorodithioate
212-010-4 741-58-2 015-083-00-9 View details
chlorpyrifos (ISO)
O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
220-864-4 2921-88-2 015-084-00-4 View details
chlorphonium chloride (ISO)
tributyl (2,4-dichlorobenzyl) phosphonium chloride
204-105-4 115-78-6 015-085-00-X View details
coumithoate (ISO)
O,O-diethyl O-,8,9,10-tetrahydro-6-oxo-benzo(c)chromen-3-yl phosphorothioate
572-48-5 015-086-00-5 View details
cyanophos (ISO)
O-4-cyanophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
220-130-3 2636-26-2 015-087-00-0 View details
dialifos (ISO)
2-chloro-1-phthalimidoethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
233-689-3 10311-84-9 015-088-00-6 View details
ethoate-methyl (ISO)
ethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
204-121-1 116-01-8 015-089-00-1 View details
fensulfothion (ISO)
O,O-diethyl O-4-methylsulfinylphenyl phosphorothioate
204-114-3 115-90-2 015-090-00-7 View details
fonofos (ISO)
O-ethyl phenyl ethylphosphonodithioate
213-408-0 944-22-9 015-091-00-2 View details
phosacetim (ISO)
O,O-bis(4-chlorophenyl) N-acetimidoylphosphoramidothioate
223-874-7 4104-14-7 015-092-00-8 View details
leptophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O-methyl phenylphosphorothioate
244-472-8 21609-90-5 015-093-00-3 View details
mephosfolan (ISO)
diethyl 4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
213-447-3 950-10-7 015-094-00-9 View details
methamidophos (ISO)
O,S-dimethyl phosphoramidothioate
233-606-0 10265-92-6 015-095-00-4 View details
oxydisulfoton (ISO)
O, O-diethyl S-2-ethylsulphinylethyl phosphorodithioate
219-679-1 2497-07-6 015-096-00-X View details
phenthoate (ISO)
ethyl 2-(dimethoxyphosphinothioylthio)-2-phenylacetate
219-997-0 2597-03-7 015-097-00-5 View details
trichloronate (ISO)
O-ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate
206-326-1 327-98-0 015-098-00-0 View details
pirimiphos-ethyl (ISO)
O,O-diethyl O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
245-704-0 23505-41-1 015-099-00-6 View details
phoxim (ISO)
α-(diethoxyphosphinothioylimino) phenylacetonitrile
238-887-3 14816-18-3 015-100-00-X View details
phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-di-methyl phosphorodithioate; O,O-dimethyl-S-phthalimido-methyl phosphorodithioate
211-987-4 732-11-6 015-101-00-5 View details
tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5 115-96-8 015-102-00-0 View details
phosphorus tribromide
232-178-2 7789-60-8 015-103-00-6 View details
diphosphorus pentasulphide
phosphorus pentasulphide
215-242-4 1314-80-3 015-104-00-1 View details
triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 015-105-00-7 View details
hexamethylphosphoric triamide
hexamethylphosphoramide
211-653-8 680-31-9 015-106-00-2 View details
ethoprophos (ISO)
ethyl-S,S-dipropyl phosphorodithioate
236-152-1 13194-48-4 015-107-00-8 View details
bromophos (ISO)
O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
218-277-3 2104-96-3 015-108-00-3 View details
crotoxyphos (ISO)
1-phenylethyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy) isocrotonate
231-720-5 7700-17-6 015-109-00-9 View details
cyanofenphos (ISO)
O-4-cyanophenyl O-ethyl phenylphosphonothioate
620-377-0 13067-93-1 015-110-00-4 View details
phosfolan (ISO)
diethyl 1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
213-423-2 947-02-4 015-111-00-X View details
thionazin (ISO)
O,O-diethyl O-pyrazin-2-yl phosphorothioate
206-049-6 297-97-2 015-112-00-5 View details
tolclofos-methyl (ISO)
O-(2,6-dichloro-p-tolyl)-O,O-dimethyl thiophosphate
260-515-3 57018-04-9 015-113-00-0 View details
chlormephos (ISO)
S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
246-538-1 24934-91-6 015-114-00-6 View details
chlorthiophos (ISO)
[isomeric reaction mass in which O-2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates]
244-663-6 21923-23-9 015-115-00-1 View details
demephion-O (ISO)
O,O-dimethyl O-2-methylthioethyl phosphorothioate
211-666-9 682-80-4 015-116-00-7 View details
demephion-S (ISO)
O,O-dimethyl S-2-methylthioethyl phosphorothioate
219-971-9 2587-90-8 015-117-00-2 View details
demeton
620-378-6 8065-48-3 015-118-00-8 View details
dimethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate
620-379-1 3254-63-5 015-119-00-3 View details
ditalimfos (ISO)
O,O-diethyl phthalimidophosphonothioate
225-875-8 5131-24-8 015-120-00-9 View details
edifenphos (ISO)
O-ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate
241-178-1 17109-49-8 015-121-00-4 View details
etrimfos (ISO)
O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethylphosphorothioate
253-855-9 38260-54-7 015-122-00-X View details
fenamiphos (ISO)
ethyl-4-methylthio-m-tolyl isopropyl phosphoramidate
244-848-1 22224-92-6 015-123-00-5 View details
fosthietan (ISO)
diethyl 1,3-dithietan-2-ylidenephosphoramidate
244-437-7 21548-32-3 015-124-00-0 View details
glyphosine (ISO)
N,N-bis(phosphonomethyl)glycine
219-468-4 2439-99-8 015-125-00-6 View details
heptenophos (ISO)
7-chlorobicyclo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate
245-737-0 23560-59-0 015-126-00-1 View details
iprobenfos (ISO)
S-benzyl diisopropyl phosphorothioate
247-449-0 26087-47-8 015-127-00-7 View details
IPSP
S-ethylsulphinylmethyl O,O-diisopropylphosphorodithioate
5827-05-4 015-128-00-2 View details
isofenphos (ISO)
O-ethyl O-2-isopropoxycarbonylphenyl-isopropylphosphoramidothioate
246-814-1 25311-71-1 015-129-00-8 View details
isothioate (ISO)
S-2-isopropylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
36614-38-7 015-130-00-3 View details
isoxathion (ISO)
O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate
242-624-8 18854-01-8 015-131-00-9 View details
S-(chlorophenylthiomethyl) O,O-dimethylphosphorodithioate
methylcarbophenothione
953-17-3 015-132-00-4 View details
piperophos (ISO)
S-2-methylpiperidinocarbonylmethyl-O,O-dipropyl phosphorodithioate
607-329-4 24151-93-7 015-133-00-X View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1