Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 May 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
214-620-6 1166-52-5 607-200-00-2 View details
thiocarbonyl chloride
207-341-6 463-71-8 607-201-00-8 View details
2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate
279-452-8 80387-97-9 607-203-00-9 View details
(chlorophenyl)(chlorotolyl)methane, mixed isomers
400-140-6 607-204-00-4 View details
methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 607-205-00-X View details
isopropyl chloroacetate
203-301-7 105-48-6 607-206-00-5 View details
haloxyfop-etotyl (ISO)
2-ethoxyethyl 2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
haloxyfop-(2-ethoxyethyl)
402-560-5 87237-48-7 607-207-00-0 View details
4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienoic acid, mixed isomers
403-000-2 91853-67-7 607-208-00-6 View details
reaction mass of O,O'-diisopropyl (pentathio)dithioformate and O,O'-diisopropyl (trithio)dithioformate and O,O'-diisopropyl (tetrathio)dithioformate
403-030-6 137398-54-0 607-209-00-1 View details
methyl acrylamidoglycolate (containing ≥ 0,1 % acrylamide)
403-230-3 77402-05-2 607-210-00-7 View details
methyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
403-270-1 6386-39-6 607-211-00-2 View details
poly(oxypropylenecarbonyl-co-oxy(ethylethylene)carbonyl), containing 27 % hydroxyvalerate
403-300-3 607-212-00-8 View details
ethyl 3,3-bis(tert-pentylperoxy)butyrate
403-320-2 67567-23-1 607-213-00-3 View details
N,N-hydrazinodiacetic acid
403-510-5 19247-05-3 607-214-00-9 View details
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 607-215-00-4 View details
glutamic acid, reaction products with N-(C12-14-alkyl)propylenediamine
403-950-8 164907-72-6 607-216-00-X View details
2-ethoxyethyl 2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 147014-52-6 607-217-00-5 View details
dichlorprop-P (ISO)
(+)-R-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid
403-980-1 15165-67-0 607-218-00-0 View details
bis(2-ethylhexyl) dithiodiacetate
404-510-8 62268-47-7 607-219-00-6 View details
6-docosyloxy-1-hydroxy-4-(1-(4-hydroxy-3-methylphenanthren-1-yl)-3-oxo-2-oxaphenalen-1-yl)naphthalene-2-carboxylic acid
404-550-6 130263-41-1 607-221-00-7 View details
6-(2,3-dimethylmaleimido)hexyl methacrylate
404-870-6 63740-41-0 607-222-00-2 View details
transfluthrin (ISO)
2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate
405-060-5 118712-89-3 607-223-00-8 View details
methyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate
405-270-7 39562-17-9 607-224-00-3 View details
3-azidosulfonylbenzoic acid
405-310-3 15980-11-7 607-225-00-9 View details
reaction mass of 2-acryloyloxyethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate and 2-methacryloyloxyethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate
405-360-6 607-226-00-4 View details
potassium 2-amino-2-methylpropionate octahydrate
405-560-3 120447-91-8 607-227-00-X View details
bis(2-methoxyethyl) phthalate
204-212-6 117-82-8 607-228-00-5 View details
diethylcarbamoyl chloride
201-798-5 88-10-8 607-229-00-0 View details
2-ethylhexanoic acid
205-743-6 149-57-5 607-230-00-6 View details
clopyralid (ISO)
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid
216-935-4 1702-17-6 607-231-00-1 View details
pyridate (ISO)
pyridate (ISO); O-(6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl thiocarbonate
O-(6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl thiocarbonate
259-686-7 55512-33-9 607-232-00-7 View details
hexyl acrylate
219-698-5 2499-95-8 607-233-00-2 View details
flurenol (ISO)
9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid
207-397-1 467-69-6 607-234-00-8 View details
mecrilate
methyl 2-cyanoacrylate
205-275-2 137-05-3 607-235-00-3 View details
ethyl 2-cyanoacrylate
230-391-5 7085-85-0 607-236-00-9 View details
benzyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
flurazole
276-942-3 72850-64-7 607-237-00-4 View details
tau-fluvalinate (ISO)
cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valinate
600-363-0 102851-06-9 607-238-00-X View details
fenpropathrin (ISO)
α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate
254-485-0 39515-41-8 607-239-00-5 View details
tetrahydromethylphthalic anhydride
234-290-7 11070-44-3 607-240-00-0 View details
1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
222-323-8 3425-89-6 607-240-00-0 View details
1,2,3,6-tetrahydro-3-methylphthalic anhydride
226-247-6 5333-84-6 607-240-00-0 View details
cis-1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
216-906-6 1694-82-2 607-240-00-0 View details
2,3,5,6-tetrahydro-2-methylphthalic anhydride
255-853-3 42498-58-8 607-240-00-0 View details
tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
251-823-9 34090-76-1 607-240-00-0 View details
1,2,3,6-tetrahydromethylphthalic anhydride
247-830-1 26590-20-5 607-240-00-0 View details
hexahydro-1-methylphthalic anhydride 256-356-4 48122-14-1 607-241-00-6 View details
hexahydro-3-methylphthalic anhydride 260-566-1 57110-29-9 607-241-00-6 View details
hexahydromethylphthalic anhydride 247-094-1 25550-51-0 607-241-00-6 View details
hexahydro-4-methylphthalic anhydride 243-072-0 19438-60-9 607-241-00-6 View details
tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 607-242-00-1 View details
3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
258-527-9 53404-28-7 607-243-00-7 View details
3,6-dichloro-o-anisic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1)
246-590-5 25059-78-3 607-243-00-7 View details
sodium 3,6-dichloro-o-anisate
217-846-3 1982-69-0 607-243-00-7 View details
isooctyl acrylate
249-707-8 29590-42-9 607-244-00-2 View details
tert-butyl acrylate
216-768-7 1663-39-4 607-245-00-8 View details
allyl methacrylate
2-methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester
202-473-0 96-05-9 607-246-00-3 View details
dodecyl methacrylate
205-570-6 142-90-5 607-247-00-9 View details
naptalam-sodium (ISO)
sodium N-naphth-1-ylphthalamate
205-073-4 132-67-2 607-248-00-4 View details
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate
256-032-2 42978-66-5 607-249-00-X View details
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 607-250-00-5 View details
2-methoxypropyl acetate
274-724-2 70657-70-4 607-251-00-0 View details
lambda-cyhalothrin (ISO)
reaction mass of (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)
415-130-7 91465-08-6 607-252-00-6 View details
cyfluthrin (ISO)
α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
269-855-7 68359-37-5 607-253-00-1 View details
α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
beta-cyfluthrin
269-855-7 68359-37-5 607-254-00-7 View details
fluroxypyr (ISO)
4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid
614-957-2 69377-81-7 607-255-00-2 View details
azoxystrobin (ISO)
methyl (E)-2-{}{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}}-3-methoxyacrylate
603-524-3 131860-33-8 607-256-00-8 View details
isopropyl propionate
211-300-8 637-78-5 607-257-00-3 View details
dodecyl 3-(2-(3-benzyl-4-ethoxy-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-3-(4-methoxybenzoyl)acetamido)-4-chlorobenzoate
403-990-6 70950-45-7 607-258-00-9 View details
methyl 2R,3S-(-)-3-(4-methoxyphenyl)oxiranecarboxylate
404-130-2 105560-93-8 607-259-00-4 View details
ethyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate
404-490-0 39562-16-8 607-260-00-X View details
iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate
404-800-4 118832-72-7 607-261-00-5 View details
7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
405-050-0 86393-33-1 607-262-00-0 View details
potassium iron(III) 1,3-propanediamine-N,N,N',N'-tetraacetate hemihydrate
405-680-6 148434-01-9 607-263-00-6 View details
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
406-520-8 53250-83-2 607-264-00-1 View details
ethyl-2-chloro-2,2-diphenylacetate
406-580-5 52460-86-3 607-265-00-7 View details
reaction mass of: hydroxyaluminium bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoate]
3,5-di-tert-butyl-salicylic acid
406-890-0 130296-87-6 607-266-00-2 View details
tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-ene-2-carboxylate
407-620-4 33610-13-8 607-267-00-8 View details
2-methylpropyl (R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 607-268-00-3 View details
(R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid
407-960-3 94050-90-5 607-269-00-9 View details
3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5.5]undecane
410-730-5 90498-90-1 607-270-00-4 View details
2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane
417-420-9 156324-82-2 607-271-00-X View details
fluroxypyr-meptyl (ISO)
methylheptyl, O-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy) acetate
279-752-9 81406-37-3 607-272-00-5 View details
fluroxypyr-butometyl (ISO)
2-butoxy-1-methylethyl, O-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy) acetate
604-959-1 154486-27-8 607-272-00-5 View details
ammonium 7-(2,6-dimethyl-8-(2,2-dimethylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl)-3,5-dihydroxyheptanoate
404-520-2 607-273-00-0 View details
2-(N-benzyl-N-methylamino)ethyl 3-amino-2-butenoate
405-350-1 54527-73-0 607-274-00-6 View details
sodium benzoyloxybenzene-4-sulfonate
405-450-5 66531-87-1 607-275-00-1 View details
bis[(1-methylimidazol)-(2-ethyl-hexanoate)], zinc complex
405-635-0 607-276-00-7 View details
reaction mass of: 2-(hexylthio)ethylamine hydrochloride
sodium propionate
405-720-2 607-277-00-2 View details
reaction mass of isomers of: sodium phenethylnaphthalenesulfonate
sodium naphthylethylbenzenesulfonate
405-760-0 607-278-00-8 View details
reaction mass of n-octadecylaminodiethyl bis(hydrogen maleate)
n-octadecylaminodiethyl hydrogen maleate hydrogenphthalate
405-960-8 607-279-00-3 View details
sodium 4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate
406-190-5 54322-20-2 607-280-00-9 View details
reaction mass of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 607-281-00-4 View details
2-acetoxymethyl-4-benzyloxybut-1-yl acetate
407-140-5 131266-10-9 607-282-00-X View details
E-ethyl-4-oxo-4-phenylcrotonate
408-040-4 15121-89-8 607-283-00-5 View details
reaction mass of: sodium 3,3'-(1,4-phenylenebis(carbonylimino-3,1-propanediylimino))bis(10-amino-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazinedisulfonate)
lithium 3,3'-(1,4-phenylenebis-(carbonylimino-3,1-propanediyl-imino))bis(10-amino-6,13-dichloro)-4,11-triphenodioxazinedisulfonate (9:1)
410-040-4 136213-76-8 607-284-00-0 View details
reaction mass of: 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonic acid
sodium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate
potassium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate
410-065-0 607-285-00-6 View details
reaction mass of: sodium/potassium 7-[[[3-[[4-((2-hydroxy-naphthyl)azo)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]-naphthalene-1,3-disulfonate
410-070-8 141880-36-6 607-286-00-1 View details
O'-methyl O-(1-methyl-2-methacryloyloxy-ethyl)-1,2,3,6-tetrahydrophthalate
410-140-8 607-287-00-7 View details
Tetrasodium (c-(3-(1-(3-(e-6-dichloro-5-cyanopyrimidin-f-yl(methyl)amino)propyl)-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo)-4-sulfonatophenylsulfamoyl)phthalocyanine-a,b,d-trisulfonato(6-))nickelato II, where a is 1 or 2 or 3 or 4,b is 8 or 9 or 10 or 11,c is 15 or 16 or 17 or 18, d is 22 or 23 or 24 or 25 and where e and f together are 2 and 4 or 4 and 2 respectively
410-160-7 148732-74-5 607-288-00-2 View details
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)butylaminocarbonyl-4-hydroxy-1-naphthalenyl)thio)propanoic acid
410-370-9 105488-33-3 607-289-00-8 View details
reaction mass (ratio not known) of: ammonium 1-C14-C18-alkyloxycarbonyl-2-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate
ammonium 2-C14-C18-alkyloxycarbonyl-1-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate
410-540-2 116726-92-2 607-290-00-3 View details
dodecyl-ω-(C5/C6-cycloalkyl)alkyl carboxylate
410-630-1 104051-92-5 607-291-00-9 View details
reaction mass of: [1-(methoxymethyl)-2-(C12-alkoxy)-ethoxy]acetic acid
[1-(methoxymethyl)-2-(C14-alkoxy)-ethoxy]acetic acid
410-640-6 607-292-00-4 View details
reaction mass of: N-aminoethylpiperazonium mono-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate
N-aminoethylpiperazonium di-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate
410-650-0 607-293-00-X View details
sodium 2-benzoyloxy-1-hydroxyethane-sulfonate
410-680-4 607-294-00-5 View details
reaction mass of: tetrasodium phosphonoethane-1,2-dicarboxylate
hexasodium phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
410-800-5 607-295-00-0 View details
reaction mass of: pentaerythriol tetraesters with heptanoic acid and 2-ethylhexanoic acid
410-830-9 607-296-00-6 View details
(E-E)-3,3'-(1,4-phenylenedimethylidene)bis(2-oxobornane-10-sulfonic acid)
410-960-6 92761-26-7 607-297-00-1 View details
2-(trimethylammonium)ethoxycarboxybenzene-4-sulfonate
411-010-3 607-298-00-7 View details
methyl 3-(acetylthio)-2-methyl-propanoate
411-040-7 97101-46-7 607-299-00-2 View details
trisodium [2-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-5-(b-sulfamoyl-c, d-sulfonatophthalocyanin-a-yl-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonylamino)benzoato(5-)]cuprate(II) where a = 1,2,3,4 b = 8,9,10,11 c = 15,16,17,18 d = 22,23,24,25
411-430-7 607-300-00-6 View details
reaction mass of: dodecanoic acid
poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid
411-860-5 607-301-00-1 View details
reaction mass of: tetradecanoic acid
poly(1-7)lactate esters of tetradecanoic acid
411-910-6 607-302-00-7 View details
1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
413-760-7 93107-30-3 607-303-00-2 View details
fluazifop-butyl (ISO)
butyl (RS)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
274-125-6 69806-50-4 607-304-00-8 View details
fluazifop-P-butyl (ISO)
butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
616-669-2 79241-46-6 607-305-00-3 View details
chlozolinate (ISO)
ethyl (RS)-3-(3,5-dichlorophenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-oxazolidine-5-carboxylate
282-714-4 84332-86-5 607-306-00-9 View details
vinclozolin (ISO)
N-3,5-dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
256-599-6 50471-44-8 607-307-00-4 View details
esters of 2,4-D 607-308-00-X View details
carfentrazone-ethyl (ISO)
ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]propionate
603-291-8 128639-02-1 607-309-00-5 View details
kresoxim-methyl (ISO)
methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate
604-351-6 143390-89-0 607-310-00-0 View details
benazolin-ethyl
ethyl 4-chloro-2-oxo-2H-benzothiazole-3-acetate
246-591-0 25059-80-7 607-311-00-6 View details
methoxyacetic acid
210-894-6 625-45-6 607-312-00-1 View details
neodecanoyl chloride
254-875-0 40292-82-8 607-313-00-7 View details
ethofumesate (ISO)
(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate
247-525-3 26225-79-6 607-314-00-2 View details
glyphosate (ISO)
N-(phosphonomethyl)glycine
213-997-4 1071-83-6 607-315-00-8 View details
glyphosate-trimesium
glyphosate-trimethylsulfonium
617-243-9 81591-81-3 607-316-00-3 View details
bis(2-ethylhexyl) phthalate
di-(2-ethylhexyl) phthalate
DEHP
204-211-0 117-81-7 607-317-00-9 View details
dibutyl phthalate
DBP
201-557-4 84-74-2 607-318-00-4 View details
deltamethrin (ISO)
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
258-256-6 52918-63-5 607-319-00-X View details
bis[4-(ethenyloxy)butyl] 1,3-benzenedicarboxylate
413-930-0 130066-57-8 607-320-00-5 View details
(S)-methyl-2-chloropropionate
412-470-8 73246-45-4 607-321-00-0 View details
4-(4,4-dimethyl-3-oxo-pyrazolidin-1-yl)-benzoic acid
413-120-7 107144-30-9 607-322-00-6 View details
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 607-323-00-1 View details
reaction mass of: N,N-di(hydrogenated alkyl C14-C18)phtalamic acid
dihydrogenated alkyl (C14-C18)amine
413-800-3 87787-81-3 607-324-00-7 View details
(S)-2-chloropropionic acid
411-150-5 29617-66-1 607-325-00-2 View details
reaction mass of: isobutyl hydrogen 2-(α-2,4,6-trimethylnon-2-enyl)succinate
isobutyl hydrogen 2-(ß-2,4,6-trimetyhylnon-2-enyl)succinate
410-720-0 141847-13-4 607-326-00-8 View details
2-(2-iodoethyl)-1,3-propanediol diacetate
411-780-0 127047-77-2 607-327-00-3 View details
methyl 4-bromomethyl-3-methoxybenzoate
410-310-1 70264-94-7 607-328-00-9 View details
reaction mass of: sodium 2-(C12-18-n-alkyl)amino-1,4-butandioate
sodium 2-octadecenyl-amino-1,4-butandioate
411-250-9 607-329-00-4 View details
(S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
410-860-2 79815-20-6 607-330-00-X View details
cyclopentyl chloroformate
411-460-0 50715-28-1 607-332-00-0 View details
reaction mass of: dodecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate
tetradecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate
405-670-1 607-333-00-6 View details
ethyl 1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
405-880-3 100501-62-0 607-334-00-1 View details
methyl (R)-2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
406-250-0 72619-32-0 607-335-00-7 View details
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl acetate
406-560-6 122760-85-4 607-336-00-2 View details
di-tert-(C12-14)-alkylammonium 2-benzothiazolylthiosuccinate
406-052-4 125078-60-6 607-337-00-8 View details
2-methylpropyl 2-hydroxy-2-methylbut-3-enoate
406-235-9 72531-53-4 607-338-00-3 View details
2,3,4,5-tetrachlorobenzoylchloride
406-760-3 42221-52-3 607-339-00-9 View details
1,3-bis(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)prop-2-yl acetate
406-990-4 607-340-00-4 View details
(9S)-9-amino-9-deoxyerythromycin
406-790-7 26116-56-3 607-341-00-X View details
4-chlorobutyl veratrate
410-950-1 69788-75-6 607-342-00-5 View details
4,7-methanooctahydro-1H-indene-diyldimethyl bis(2-carboxybenzoate)
407-410-2 607-343-00-0 View details
reaction mass of: 3-(N-(3-dimethylaminopropyl)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid
N-[dimethyl-3-(C4-8-perfluoroalkylsulfonamido)propylammonium propionate
3-(N-(3-dimethyl-propylammonium)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid propionate
407-810-7 607-344-00-6 View details
potassium 2-(2,4-dichlorophenoxy)-(R)-propionate
413-580-9 113963-87-4 607-345-00-1 View details
3-icosyl-4-henicosylidene-2-oxetanone
401-210-9 83708-14-9 607-346-00-7 View details
sodium (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
413-340-3 119299-10-4 607-347-00-2 View details
magnesium bis((R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate)
413-360-2 164058-21-3 607-348-00-8 View details
mono-(tetrapropylammonium) hydrogen 2,2'-dithiobisbenzoate
411-270-8 607-349-00-3 View details
bis(4-(1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethylamino)-3-methylcyclohexyl)methane
412-060-9 136210-32-7 607-350-00-9 View details
methyl O-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yloxy)acetate
407-550-4 69184-17-4 607-351-00-4 View details
4,4'-oxydiphthalic anhydride
412-830-4 1823-59-2 607-352-00-X View details
reaction mass of: ethyl exo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-endo-2-carboxylate
ethyl endo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-exo-2-carboxylate
407-520-0 80657-64-3 607-353-00-5 View details
ethyl 2-cyclohexylpropionate
412-280-5 2511-00-4 607-354-00-0 View details
p-tolyl 4-chlorobenzoate
411-530-0 15024-10-9 607-355-00-6 View details
ethyl trans-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
412-540-8 22471-55-2 607-356-00-1 View details
reaction mass of: trans-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran
cis-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran
412-450-9 131766-73-9 607-357-00-7 View details
(1S,3S,5R,6R)-(4-nitrophenylmethyl)-1-dioxo-6-phenylacetamido-penam-3-carboxylate
412-670-5 54275-93-3 607-358-00-2 View details
(1S,4R,6R,7R)-(4-nitrophenylmethyl)3-methylene-1-oxo-7-phenylacetamido-cepham-4-carboxylateido-penam-3-carboxylate
412-800-0 76109-32-5 607-359-00-8 View details
sodium 3-acetoacetylamino-4-methoxytolyl-6-sulfonate
411-680-7 133167-77-8 607-360-00-3 View details
methyl (R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
411-950-4 96562-58-2 607-361-00-9 View details
reaction mass of: (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)hexadec-4-enoate
(3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)tetradec-4-enoate
(3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)hexadec-4-enoate
(3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)tetradec-4-enoate
413-500-2 607-362-00-4 View details
methyl-3-methoxyacrylate
412-900-4 5788-17-0 607-363-00-X View details
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 607-364-00-5 View details
2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-(Z)-2-methoxyiminoacetyl chloride hydrochloride
410-620-7 119154-86-8 607-365-00-0 View details
3,5-dimethylbenzoyl chloride
413-010-9 6613-44-1 607-366-00-6 View details
potassium bis(N-carboxymethyl)-N-methyl-glycinato-(2-)N,O,O,N)-ferrate-(1-) monohydrate
411-640-9 153352-59-1 607-367-00-1 View details
1-(N,N-dimethylcarbamoyl)-3-tert-butyl-5-carbethoxymethylthio-1H-1,2,4-triazole
411-650-3 110895-43-7 607-368-00-7 View details
reaction mass of: trans-(2R)-5-acetoxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid
cis-(2R)-5-acetoxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid
411-660-8 147027-04-1 607-369-00-2 View details
2-[[2-(acetyloxy)-3-(1,1-dimethyl-ethyl)-5-methylphenyl]methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol
412-210-3 41620-33-1 607-370-00-8 View details
3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-(2H)isoindol-2-yl)-ethoxymethyl]-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
413-410-3 88150-62-3 607-371-00-3 View details
ethoxylated bis phenol A di-(norbornene carboxylate)
412-410-0 32492-61-8 607-372-00-9 View details
quizalofop-P-tefuryl (ISO); (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
414-200-4 119738-06-6 607-373-00-4 View details
5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarbonyldichloride
417-220-1 37441-29-5 607-374-00-X View details
flocoumafen (ISO)
reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin and trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
421-960-0 90035-08-8 607-375-00-5 View details
benzyl 2,4-dibromobutanoate
420-710-8 23085-60-1 607-376-00-0 View details
trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydrochloride
419-160-1 90657-55-9 607-377-00-6 View details
ammonium (Z)-α-methoxyimino-2-furylacetate
405-990-1 97148-39-5 607-378-00-1 View details
reaction mass of: 2-[N-(2-hydroxyethyl)stearamido]ethyl stearate
sodium [bis[2-(stearoyloxy)ethyl]amino]methylsulfonate
sodium [bis(2-hydroxyethyl)amino]methylsulfonate
N,N-bis(2-hydroxyethyl)stearamide
401-230-8 55349-70-7 607-379-00-7 View details
reaction mass of: ammonium-1,2-bis(hexyloxycarbonyl)ethanesulfonate
ammonium-1-hexyloxycarbonyl-2-octyloxycarbonylethanesulfonate
ammonium-2-hexyloxycarbonyl-1-octyloxycarbonylethanesulfonate
407-320-3 607-380-00-2 View details
reaction mass of triesters of 2,2-bis(hydroxymethyl)butanol with C7-alkanoic acids and 2-ethylhexanoic acid
413-710-4 607-381-00-8 View details
2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino)benzoic acid
411-260-3 117907-43-4 607-382-00-3 View details
reaction mass of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 607-383-00-9 View details
reaction mass of: esters of C14-C15 branched alcohols with 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid
C15 branched and linear alkyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate
C13 branched and linear alkyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate
413-750-2 171090-93-0 607-384-00-4 View details
Copolymer of vinyl-alcohol and vinyl acetate partially acetilized with 4-(2-(4-formylphenyl)ethenyl)-1-methylpyridinium methylsulfate
414-590-6 125229-74-5 607-385-00-X View details
reaction mass of: tetradecanoic acid (42.5-47.5 %)
poly(1-7)lactate esters of tetradecanoic acid (52.5-57.5 %)
412-580-6 174591-51-6 607-386-00-5 View details
reaction mass of: dodecanoic acid (35-40 %)
poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid (60-65 %)
412-590-0 58856-63-6 607-387-00-0 View details
4-ethylamino-3-nitrobenzoic acid
412-090-2 2788-74-1 607-388-00-6 View details
trisodium N,N-bis(carboxymethyl)-3-amino-2-hydroxypropionate
414-130-4 119710-96-2 607-389-00-1 View details
1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-quinoxaline
414-270-6 41959-35-7 607-390-00-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1