Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
Urea and Derivatives
View details
Urea and Derivatives
View details
Sulphur Compounds
View details
Phenol substance
View details
Amide and Derivatives
View details
Oraganic acids and derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-tris(benzyloxy)-2-methyl-6-(p-tolylthio)tetrahydro-2H-pyran
835-228-7 211801-54-6 View details
Mixture of Limonene, alpha-Terpinen, gamma-Terpinen, p-Cymene, 1,4-Cineol, 1,8-Cineol and Terpinolene
949-696-6 View details
Substituted amino acid (2)
View details
Sodium salts of substituted amino acid (2)
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol Derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Amine compounds
View details
Organic acids and derivatives
View details
Amine compounds
View details
Amide and derivatives
View details
4,5-Dichloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
835-518-3 1546765-39-2 View details
Phenol derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Calcium branched alkyl phenate sulphide
View details
Amide and derivatives
View details
Amide and derivatives
View details
Amide and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Amine Compounds
View details
Plumbate(1-), triiodo-, hydrogen, compd. with N,N-dimethylformamide and methanamine (1:1:1:1)
2101242-86-6 View details
(R)-4-(4-dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemi (2R, 3R)-2,3-bis((4-methylbenzoyl)oxy)succinoate
949-784-4 View details
Organic acids and derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
(3R-)1,1,3-trimethylindan-4-amine
836-285-0 125349-37-3 View details
Reaction mixture of propanedioyl dichloride and phosphoryl trichloride
949-814-6 View details
Amide derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Phenol derivatives
View details
Amine compoounds
View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1