Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
antimony trioxide
215-175-0 1309-64-4 051-005-00-X View details
diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 051-006-00-5 View details
bis(4-dodecylphenyl)iodonium hexafluoroantimonate
404-420-9 71786-70-4 051-007-00-0 View details
iodine
231-442-4 7553-56-2 053-001-00-3 View details
hydrogen iodide
233-109-9 10034-85-2 053-002-00-9 View details
hydriodic acid ... %
053-002-01-6 View details
iodoxybenzene
696-33-3 053-003-00-4 View details
calcium iodoxybenzoate
053-004-00-X View details
(4-(1-methylethyl)phenyl)-(4-methylphenyl)iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (1-)
422-960-3 178233-72-2 053-005-00-5 View details
barium peroxide
215-128-4 1304-29-6 056-001-00-1 View details
barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex
056-002-00-7 View details
barium carbonate
208-167-3 513-77-9 056-003-00-2 View details
barium chloride
233-788-1 10361-37-2 056-004-00-8 View details
gadolinium(III)sulfite trihydrate
456-900-2 51285-81-5 064-001-00-8 View details
hafnium tetra-n-butoxide
411-740-2 22411-22-9 072-001-00-4 View details
hexasodium tungstate hydrate
412-770-9 12141-67-2 074-001-00-X View details
Reaction products of tungsten hexachloride with 2-methylpropan-2-ol, nonylphenol and pentane-2,4-dione
408-250-6 074-002-00-5 View details
osmium tetraoxide
osmic acid
244-058-7 20816-12-0 076-001-00-5 View details
tetrachloroplatinates with the exception of those specified elsewhere in this Annex
078-001-00-0 View details
diammonium tetrachloroplatinate
237-499-1 13820-41-2 078-002-00-6 View details
disodium tetrachloroplatinate
233-051-4 10026-00-3 078-003-00-1 View details
dipotassium tetrachloroplatinate
233-050-9 10025-99-7 078-004-00-7 View details
hexachloroplatinates with the exception of those specified elsewhere in this Annex
078-005-00-2 View details
disodium hexachloroplatinate
240-983-5 16923-58-3 078-006-00-8 View details
dipotassium hexachloroplatinate
240-979-3 16921-30-5 078-007-00-3 View details
diammonium hexachloroplatinate
240-973-0 16919-58-7 078-008-00-9 View details
hexachloroplatinic acid
241-010-7 16941-12-1 078-009-00-4 View details
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 078-010-00-X View details
hydroxydisulfito platinum(II) acid
423-310-1 61420-92-6 078-011-00-5 View details
platinum(IV) nitrate/nitric acid solution
432-400-1 078-012-00-0 View details
mercury 231-106-7 7439-97-6 080-001-00-0 View details
inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex
080-002-00-6 View details
dimercury dichloride
mercurous chloride
calomel
233-307-5 10112-91-1 080-003-00-1 View details
organic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this Annex
080-004-00-7 View details
mercury difulminate
mercuric fulminate
fulminate of mercury
211-057-8 628-86-4 080-005-00-2 View details
mercury difulminate
mercuric fulminate
fulminate of mercury [≥ 20 % phlegmatiser]
211-057-8 628-86-4 080-005-01-X View details
dimercury dicyanide oxide
mercuric oxycyanide
215-629-8 1335-31-5 080-006-00-8 View details
dimethylmercury 209-805-3 593-74-8 080-007-00-3 View details
diethylmercury 211-000-7 627-44-1 080-007-00-3 View details
phenylmercury nitrate 200-242-9 55-68-5 080-008-00-9 View details
phenylmercury hydroxide 202-866-7 100-57-2 080-008-00-9 View details
basic phenylmercury nitrate 620-403-0 8003-05-2 080-008-00-9 View details
2-methoxyethylmercury chloride 204-659-7 123-88-6 080-009-00-4 View details
mercury dichloride
mercuric chloride
231-299-8 7487-94-7 080-010-00-X View details
phenylmercury acetate 200-532-5 62-38-4 080-011-00-5 View details
thallium
231-138-1 7440-28-0 081-001-00-3 View details
thallium compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
081-002-00-9 View details
dithallium sulphate
thallic sulphate
231-201-3 7446-18-6 081-003-00-4 View details
lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex
082-001-00-6 View details
lead alkyls
082-002-00-1 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2