Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
silver zinc zeolite (Zeolite, LTA framework type, surface-modified with silver and zinc ions) [This entry covers LTA (Linde Type A) framework type zeolite which has been surface-modified with both silver and zinc ions at contents Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, and potentially with phosphorus, NH4+, Mg2+ and/or Ca2+ each at level < 3 %]
603-404-0 130328-20-0 047-003-00-3 View details
cadmium compounds, with the exception of cadmium sulphoselenide (xCdS.yCdSe), reaction mass of cadmium sulphide with zinc sulphide (xCdS.yZnS), reaction mass of cadmium sulphide with mercury sulphide (xCdS.yHgS), and those specified elsewhere in this Annex
048-001-00-5 View details
cadmium (non-pyrophoric) 231-152-8 7440-43-9 048-002-00-0 View details
cadmium oxide (non-pyrophoric) 215-146-2 1306-19-0 048-002-00-0 View details
cadmium diformate
cadmiumformate
224-729-0 4464-23-7 048-003-00-6 View details
cadmium cyanide 208-829-1 542-83-6 048-004-00-1 View details
cadmiumhexafluorosilicate(2-)
cadmium fluorosilica
241-084-0 17010-21-8 048-005-00-7 View details
cadmium fluoride 232-222-0 7790-79-6 048-006-00-2 View details
cadmium iodide 232-223-6 7790-80-9 048-007-00-8 View details
cadmium chloride 233-296-7 10108-64-2 048-008-00-3 View details
cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4 048-009-00-9 View details
cadmium sulphide 215-147-8 1306-23-6 048-010-00-4 View details
cadmium (pyrophoric) 231-152-8 7440-43-9 048-011-00-X View details
cadmium carbonate 208-168-9 513-78-0 048-012-00-5 View details
cadmium hydroxide
cadmium dihydroxide
244-168-5 21041-95-2 048-013-00-0 View details
cadmium nitrate
cadmium dinitrate
233-710-6 10325-94-7 048-014-00-6 View details
tin tetrachloride
stannic chloride
231-588-9 7646-78-8 050-001-00-5 View details
cyhexatin (ISO)
hydroxytricyclohexylstannane
tri(cyclohexyl)tin hydroxide
236-049-1 13121-70-5 050-002-00-0 View details
fentin acetate (ISO)
triphenyltin acetate
212-984-0 900-95-8 050-003-00-6 View details
fentin hydroxide (ISO)
triphenyltin hydroxide
200-990-6 76-87-9 050-004-00-1 View details
trimethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
050-005-00-7 View details
triethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
050-006-00-2 View details
tripropyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
050-007-00-8 View details
tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this annex
050-008-00-3 View details
fluorotripentylstannane
243-546-7 20153-49-5 050-009-00-9 View details
hexapentyldistannoxane
247-143-7 25637-27-8 050-009-00-9 View details
fluorotrihexylstannane
243-547-2 20153-50-8 050-010-00-4 View details
triphenyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
050-011-00-X View details
tetracyclohexylstannane
215-910-5 1449-55-4 050-012-00-5 View details
butyltricyclohexylstannane
230-358-5 7067-44-9 050-012-00-5 View details
chlorotricyclohexylstannane
221-437-5 3091-32-5 050-012-00-5 View details
trioctyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
050-013-00-0 View details
fenbutatin oxide (ISO)
bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin)oxide
236-407-7 13356-08-6 050-017-00-2 View details
tin(II) methanesulphonate
401-640-7 53408-94-9 050-018-00-8 View details
azocyclotin (ISO)
1-(tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole
255-209-1 41083-11-8 050-019-00-3 View details
trioctylstannane
413-320-4 869-59-0 050-020-00-9 View details
dichlorodioctyl stannane
222-583-2 3542-36-7 050-021-00-4 View details
dibutyltin dichloride
(DBTC)
211-670-0 683-18-1 050-022-00-X View details
reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane
bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide
bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane
((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane
422-920-5 050-023-00-5 View details
reaction mass of: tri-p-tolyltin hydroxide
hexa-p-tolyl-distannoxane
432-230-6 050-024-00-0 View details
trichloromethylstannane
213-608-8 993-16-8 050-025-00-6 View details
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
260-828-5 57583-34-3 050-026-00-1 View details
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
239-622-4 15571-58-1 050-027-00-7 View details
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
260-829-0 57583-35-4 050-028-00-2 View details
dimethyltin dichloride
212-039-2 753-73-1 050-029-00-8 View details
dibutyltin dilaurate
dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannane
201-039-8 77-58-7 050-030-00-3 View details
antimony trichloride
233-047-2 10025-91-9 051-001-00-8 View details
antimony pentachloride
231-601-8 7647-18-9 051-002-00-3 View details
antimony compounds, with the exception of the tetroxide (Sb2O4), pentoxide (Sb2O5), trisulphide (Sb2S3), pentasulphide (Sb2S5) and those specified elsewhere in this Annex
051-003-00-9 View details
antimony trifluoride
232-009-2 7783-56-4 051-004-00-4 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1