Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
potassium titanium oxide (K2Ti6O13)
432-240-0 12056-51-8 022-004-00-1 View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
419-840-8 169104-71-6 022-005-00-7 View details
divanadium pentaoxide
vanadium pentoxide
215-239-8 1314-62-1 023-001-00-8 View details
chromium (VI) trioxide
215-607-8 1333-82-0 024-001-00-0 View details
potassium dichromate
231-906-6 7778-50-9 024-002-00-6 View details
ammonium dichromate
232-143-1 7789-09-5 024-003-00-1 View details
sodium dichromate
234-190-3 10588-01-9 024-004-00-7 View details
chromyl dichloride
chromic oxychloride
239-056-8 14977-61-8 024-005-00-2 View details
potassium chromate
232-140-5 7789-00-6 024-006-00-8 View details
zinc chromates including zinc potassium chromate
024-007-00-3 View details
calcium chromate
237-366-8 13765-19-0 024-008-00-9 View details
strontium chromate
232-142-6 7789-06-2 024-009-00-4 View details
dichromium tris(chromate)
chromium III chromate
chromic chromate
246-356-2 24613-89-6 024-010-00-X View details
ammonium bis(1-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-3-(N-phenylcarbamoyl)-2-naphtholato)chromate(1-)
400-110-2 109125-51-1 024-011-00-5 View details
trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)
400-810-8 106084-79-1 024-012-00-0 View details
trisodium (6-anilino-2-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)(4-sulphonato-1,1'-azodi-2,2'naphtholato)chromate(1-)
402-500-8 024-013-00-6 View details
trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 024-014-00-1 View details
disodium (3-methyl-4-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-1-phenylpyrazololato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
404-930-1 024-015-00-7 View details
tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
405-110-6 88377-66-6 024-016-00-2 View details
Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex
024-017-00-8 View details
sodium chromate
231-889-5 7775-11-3 024-018-00-3 View details
Main component: acetoacetic acid anilide/3-amino-1-hydroxybenzene (ATAN-MAP): trisodium {}{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}}-{}{6''-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'''-(phenylsulfamoyl)-3''-sulfonatonaphthalene-2''-azobenzene-1'',2'''-diolato}}chromate (III)
by-product 1: acetoacetic acid anilide/acetoacetic acid anilide (ATAN-ATAN): trisodium bis{}{6-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'-(phenylsulfonyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}}chromate (III)
by-product 2: 3-amino-1-hydroxybenzene/3-amino-1-hydroxybenzene (MAP-MAP): trisodium bis{}{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}} chromate (III)
419-230-1 024-019-00-9 View details
trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate (III)
418-220-4 024-020-00-4 View details
potassium tetrasodium bis[(N,N'-n)-1'-(phenylcarbamoyl)-3,5-disulfonatobenzeneazo-1'-prop-1'-ene-2,2'-diolato]chromate(III)
425-830-4 024-021-00-X View details
manganese dioxide
215-202-6 1313-13-9 025-001-00-3 View details
potassium permanganate
231-760-3 7722-64-7 025-002-00-9 View details
manganese sulphate
232-089-9 7785-87-7 025-003-00-4 View details
bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)-trioxo-dimanganese (IV) di(hexafluorophosphate) monohydrate
411-760-1 116633-52-4 025-004-00-X View details
reaction mass of: tri-sodium [29H, 31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)
tetrasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32], manganate (3-)
pentasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C,C-pentasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)
417-660-4 025-005-00-5 View details
(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) hexafluoroantimonate
407-840-0 100011-37-8 026-001-00-6 View details
(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) trifluoromethane-sulfonate
407-880-9 117549-13-0 026-002-00-1 View details
iron (II) sulfate
231-753-5 7720-78-7 026-003-00-7 View details
iron (II) sulfate (1:1) heptahydrate
sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), heptahydrate
ferrous sulfate heptahydrate
231-753-5 7720-78-7 026-003-01-4 View details
potassium ferrite
430-010-4 12160-44-0 026-004-00-2 View details
cobalt
231-158-0 7440-48-4 027-001-00-9 View details
cobalt oxide
215-154-6 1307-96-6 027-002-00-4 View details
cobalt sulfide
215-273-3 1317-42-6 027-003-00-X View details
cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 027-004-00-5 View details
cobalt sulfate 233-334-2 10124-43-3 027-005-00-0 View details
cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 027-006-00-6 View details
zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/polypropylene glycol complex
425-240-7 027-007-00-1 View details
complex of cobalt(III)-bis(N-phenyl-4-(5-ethylsulfonyl-2-hydroxyphenylazo)-3-hydroxynaphthylamide), hydrated (n H2O, 2
427-390-9 027-008-00-7 View details
cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 027-009-00-2 View details
cobalt carbonate 208-169-4 513-79-1 027-010-00-8 View details
tetracarbonylnickel
nickel tetracarbonyl
236-669-2 13463-39-3 028-001-00-1 View details
nickel 231-111-4 7440-02-0 028-002-00-7 View details
nickel powder
[particle diameter < 1 mm]
231-111-4 7440-02-0 028-002-01-4 View details
nickel monoxide
215-215-7 1313-99-1 028-003-00-2 View details
nickel oxide
234-323-5 11099-02-8 028-003-00-2 View details
bunsenite
34492-97-2 028-003-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2