Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
1,3-propanesultone
1,2-oxathiolane 2,2-dioxide
214-317-9 1120-71-4 016-032-00-3 View details
dimethylsulfamoylchloride
236-412-4 13360-57-1 016-033-00-9 View details
tetrasodium 3,3'-(piperazine-1,4-diylbis((6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)imino(2-acetamido)-4,1-phenyleneazo))bis(naphthalene-1,5-disulphonate)
400-010-9 81898-60-4 016-034-00-4 View details
pentasodium 5-anilino-3-(4-(4-(6-chloro-4-(3-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2,5-dimethylphenylazo)-2,5-disulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
400-120-7 016-035-00-X View details
tetrasodium 5-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,3-azodinaphthalene-1,2,5,7-disulphonate
400-130-1 016-036-00-5 View details
disodium 1-amino-4-(4-benzenesulphonamido-3-sulphonatoanilino)anthraquinone-2-sulphonate
400-350-8 85153-93-1 016-037-00-0 View details
disodium 6-((4-chloro-6-(N-methyl)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-methoxy-2-sulphonatophenylazo)naphthalene-3-sulphonate
400-380-1 86393-35-3 016-038-00-6 View details
tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulphonatophenylazo)phenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzene-1,4-disulphonate
400-430-2 016-039-00-1 View details
reaction mass of disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and disodium 6-(2,4-diaminophenylazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminophenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and trisodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
400-570-4 016-040-00-7 View details
calcium 2,5-dichloro-4-(4-((5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo)-5-hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl)benzenesulphonate
400-710-4 016-041-00-2 View details
tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7- disulphonate
400-790-0 85665-97-0 016-042-00-8 View details
dilithium 6-acetamido-4-hydroxy-3-(4-((2-sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulphonate
401-010-1 016-043-00-3 View details
disodium S,S-hexane-1,6-diyldi(thiosulphate) dihydrate
401-320-7 5719-73-3 016-044-00-9 View details
lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
401-560-2 108624-00-6 016-045-00-4 View details
sodium hydrogensulphate
231-665-7 7681-38-1 016-046-00-X View details
hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulphonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5- trisulphonate
401-650-1 85665-96-9 016-047-00-5 View details
sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulphonate
401-870-8 016-048-00-0 View details
calcium octadecylxylenesulphonate
402-040-8 016-049-00-6 View details
potassium sodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulphonato-6-(2-sulphonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino) phenyl-N-methyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulphonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulphonat
402-150-6 016-050-00-1 View details
trisodium 7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2-vinylsulphonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6- trisulphonate
402-170-5 106359-91-5 016-051-00-7 View details
benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
402-240-5 102561-46-6 016-052-00-2 View details
(C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)ammonium 2-((C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)carbamoyl)benzenesulphonate
402-460-1 016-053-00-8 View details
sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate
400-030-8 016-054-00-3 View details
tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing > 35 % sodium chloride and sodium acetate)
400-510-7 016-055-00-9 View details
potassium hydrogensulphate
231-594-1 7646-93-7 016-056-00-4 View details
styrene-4-sulfonyl chloride
404-770-2 2633-67-2 016-057-00-X View details
thionyl chloride, reaction products with 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine
404-820-3 016-058-00-5 View details
N,N,N',N'-tetramethyldithiobis(ethylene)diamine dihydrochloride
405-300-9 17339-60-5 016-059-00-0 View details
diammonium peroxodisulphate
ammonium persulphate
231-786-5 7727-54-0 016-060-00-6 View details
dipotassium peroxodisulphate
potassium persulphate
231-781-8 7727-21-1 016-061-00-1 View details
bensultap (ISO)
1,3-bis(phenylsulfonylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane
605-769-1 17606-31-4 016-062-00-7 View details
sodium metabisulphite
231-673-0 7681-57-4 016-063-00-2 View details
sodium hydrogensulphite … %
sodium bisulphite … %
231-548-0 7631-90-5 016-064-00-8 View details
sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 016-065-00-3 View details
tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2- sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)
404-070-7 116912-62-0 016-066-00-9 View details
(4-methylphenyl)mesitylene sulfonate
407-530-5 67811-06-7 016-067-00-4 View details
sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate
407-720-8 155160-86-4 016-068-00-X View details
3,5-bis-(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 016-069-00-5 View details
4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone
408-220-2 016-070-00-0 View details
trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 016-071-00-6 View details
3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-benzenesulfonamide
411-520-6 112195-27-4 016-072-00-1 View details
tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 016-073-00-7 View details
6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene
405-410-7 016-074-00-2 View details
2,2'-diallyl-4,4'-sulfonyldiphenol
411-570-9 41481-66-7 016-075-00-8 View details
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 016-076-00-3 View details
2-chloro-p-toluenesulfochloride
412-890-1 42413-03-6 016-077-00-9 View details
4-methyl-N,N-bis(2-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)ethyl)benzenesulfonamide
413-300-5 56187-04-3 016-078-00-4 View details
N,N-bis(2-(p-toluenesulfonyloxy)ethyl)-p-toluenesulfonamide
412-920-3 16695-22-0 016-079-00-X View details
sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate
412-320-1 31361-99-6 016-080-00-5 View details
hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide
418-350-1 016-081-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1