Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
(1-hydroxydodecylidene)diphosphonic acid
425-230-2 16610-63-2 015-183-00-2 View details
Salts of glyphosate, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
015-184-00-8 View details
chlorpyrifos-methyl (ISO),
O, O-dimethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
227-011-5 5598-13-0 015-186-00-9 View details
reaction mass of: tetrasodium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonate, N-oxide
trisodium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)-methyl)phosphonate, N-oxide, P-oxide
417-540-1 015-187-00-4 View details
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide
423-340-5 162881-26-7 015-189-00-5 View details
bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
421-920-2 154862-43-8 015-190-00-0 View details
dodecyldiphenyl phosphate
431-760-5 27460-02-2 015-191-00-6 View details
tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate
432-770-2 139189-30-3 015-192-00-1 View details
triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)
442-960-7 332350-93-3 015-193-00-7 View details
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 015-194-00-2 View details
reaction mass of: potassium o-toluenephosphonate
potassium m-toluenephosphonate
potassium p-toluenephosphonate
433-860-4 015-195-00-8 View details
reaction mass of: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
435-960-3 015-196-00-3 View details
bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphonic acid
420-160-9 107667-02-7 015-197-00-9 View details
(4-phenylbutyl)phosphinic acid
420-450-5 86552-32-1 015-198-00-4 View details
tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate 237-159-2 13674-87-8 015-199-00-X View details
indium phosphide
244-959-5 22398-80-7 015-200-00-3 View details
trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 015-201-00-9 View details
tris(nonylphenyl) phosphite
247-759-6 26523-78-4 015-202-00-4 View details
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
278-355-8 75980-60-8 015-203-00-X View details
hydrogen sulphide
231-977-3 7783-06-4 016-001-00-4 View details
barium sulphide
244-214-4 21109-95-5 016-002-00-X View details
barium polysulphides
256-814-3 50864-67-0 016-003-00-5 View details
calcium sulphide
243-873-5 20548-54-3 016-004-00-0 View details
calcium polysulphides
215-709-2 1344-81-6 016-005-00-6 View details
dipotassium sulphide
potassium sulphide
215-197-0 1312-73-8 016-006-00-1 View details
potassium polysulphides
253-390-1 37199-66-9 016-007-00-7 View details
ammonium polysulphides 232-989-1 9080-17-5 016-008-00-2 View details
disodium sulfide
sodium sulfide
215-211-5 1313-82-2 016-009-00-8 View details
sodium polysulphides
215-686-9 1344-08-7 016-010-00-3 View details
sulphur dioxide
231-195-2 7446-09-5 016-011-00-9 View details
disulphur dichloride
sulfur monochloride
233-036-2 10025-67-9 016-012-00-4 View details
sulphur dichloride
234-129-0 10545-99-0 016-013-00-X View details
sulphur tetrachloride
13451-08-6 016-014-00-5 View details
thionyl dichloride
thionyl chloride
231-748-8 7719-09-7 016-015-00-0 View details
sulphuryl chloride
232-245-6 7791-25-5 016-016-00-6 View details
chlorosulphonic acid
232-234-6 7790-94-5 016-017-00-1 View details
fluorosulphonic acid
232-149-4 7789-21-1 016-018-00-7 View details
oleum ... % SO3
016-019-00-2 View details
sulphuric acid ... %
231-639-5 7664-93-9 016-020-00-8 View details
methanethiol
methyl mercaptan
200-822-1 74-93-1 016-021-00-3 View details
ethanethiol
ethyl mercaptan
200-837-3 75-08-1 016-022-00-9 View details
dimethyl sulphate
201-058-1 77-78-1 016-023-00-4 View details
dimexano (ISO)
bis(methoxythiocarbonyl) disulphide
215-993-8 1468-37-7 016-024-00-X View details
disul (ISO)
2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl hydrogensulphate
2,4-DES
205-259-5 136-78-7 016-025-00-5 View details
sulphamidic acid
sulphamic acid
sulfamic acid
226-218-8 5329-14-6 016-026-00-0 View details
diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 016-027-00-6 View details
sodium dithionite
sodium hydrosulphite
231-890-0 7775-14-6 016-028-00-1 View details
p-toluenesulphonic acid, containing more than 5 % H2SO4
016-029-00-7 View details
p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5 % H2SO4)
203-180-0 104-15-4 016-030-00-2 View details
tetrahydrothiophene-1,1-dioxide
sulpholane
204-783-1 126-33-0 016-031-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1