Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 January 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
4-phenylpyridine-2-carboxaldehyde
827-343-6 55218-76-3 View details
2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-amine
827-344-1 58981-35-4 View details
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
827-345-7 2154-24-7 View details
2-chloroquinazolin-4-amine
827-346-2 59870-43-8 View details
2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-phenylpropanoic acid
827-347-8 62212-16-2 View details
1-(1-benzofuran-3-yl)ethan-1-one
827-348-3 66611-15-2 View details
2-chloro-N-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
827-349-9 92026-64-7 View details
3-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
827-350-4 93608-11-8 View details
pyrazolo[1,5-a]pyridin-4-ol
827-352-5 141032-72-6 View details
7-Fluoro-benzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid hydrate
948-395-7 View details
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
948-396-2 View details
N-[3,5-BIS(HYDROXYMETHYL)PHENYL]-1-[(3,4-DICHLOROPHENYL)METHYL]-5-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE
827-353-0 1150702-30-9 View details
3-(Hydrazinomethyl)-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
827-354-6 1177344-05-6 View details
[4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl]methanol
948-398-3 View details
Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
View details
(2-(3-bromophenyl)ethene-1,1,2-triyl)tribenzene
827-355-1 1400890-62-1 View details
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine Tosylate
948-400-2 View details
4-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
827-356-7 145915-29-3 View details
5-methylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
827-357-2 177359-60-3 View details
6-bromo-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid
827-358-8 255064-08-5 View details
(1S)-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
827-359-3 346585-61-3 View details
2-amino-3,4,5-trifluorobenzoic acid
827-360-9 531529-72-3 View details
1-bromodibenzo[b,d]furan-4-amine
827-361-4 50548-39-5 View details
5-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
827-363-5 705270-06-0 View details
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
827-364-0 851398-61-3 View details
6-bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
827-365-6 916256-65-0 View details
(5-methylthiophen-3-yl)boronic acid
827-366-1 930303-82-5 View details
3-(methanesulfinylmethyl)benzoic acid
827-367-7 956332-98-2 View details
(1R)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-ol
827-368-2 1344946-59-3 View details
4-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde hydrochloride
827-369-8 1803604-90-1 View details
3-(3,5-difluorophenyl)cyclobutan-1-ol
827-370-3 1807939-36-1 View details
2-bromo-4-chloro-5-hydroxybenzaldehyde
827-371-9 2092689-21-7 View details
2-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-4-(4-chlorophenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine
948-401-8 View details
2-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
827-372-4 914675-52-8 View details
2-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
827-374-5 1835683-68-5 View details
2-(3-bromo-5-chlorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
948-402-3 View details
R-1-[6-[R-2-CARBOXY-PYRROLIDIN-1-YL]-6-OXO-HEXANOYL] PYRROLIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
827-375-0 224624-80-0 View details
4,4,5,5-tetramethyl-2-(1,2,2-triphenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
827-376-6 219488-97-8 View details
4-Bromo-1-naphthonitrile
827-377-1 92616-49-4 View details
bis-(6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine)copper(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
827-378-7 1882083-74-0 View details
9-(3-bromophenyl)-9H-carbazole-3-carbonitrile
827-379-2 1807358-48-0 View details
bis-(6,6'-dimethyl-2,2'-bipyridine)copper(II) bis[bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]
948-403-9 View details
N-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
827-380-8 1607480-14-7 View details
N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
827-381-3 1268520-04-2 View details
Ruthenium(II)bis(2,2’-bipyridine)([2,2'-bipyridine]-4,4'-diylbis(phosphonic acid)) dibromide
827-382-9 239472-59-4 View details
Ruthenium-2,2'-bipyridine-6,6'-dicarboxylate-di-dmso
827-385-5 1357927-37-7 View details
5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene, manufacture of, by-products from
948-406-5 View details
Ruthenium-2,2'-bipyridine-6,6'-dicarboxylate-picoline-dmso
827-386-0 1443013-19-1 View details
Chloro([4,4'-bipyridine]-2,6-dicarboxylic acid)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III)
827-387-6 1634683-66-1 View details
Ruthenium(II) tris(4-methylpyridine)(4-(4-(2,6-bis((l1-oxidanyl)carbonyl)pyridin-4-yl)phenyl)pyridine-2,6-dicarboxylic acid)
827-388-1 1634683-65-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2