Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 03 April 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
4-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
834-675-5 1934645-70-1 View details
Methyl 4-(4-substituted-6-methylpyrimidin-2- yl)-1-methoxyalicycle-1-carboxylate
View details
2-Propenoic acid, hexadecyl ester, polymer with 2,5-furandione, (4R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene and octadecyl 2-propenoate, tert-Bu benzenecarboperoxoate-initiated
949-620-1 View details
[No public or meaningful name is available]
View details
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]
949-622-2 View details
2-Bromo-4,5-dimethoxyphenol
834-677-6 129103-69-1 View details
(R)-(+)-2-Acetoxypropionic Acid
834-678-1 18668-00-3 View details
2-tert-Butoxypyridine
834-679-7 83766-88-5 View details
2,7-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
834-680-2 1313900-20-7 View details
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2R,3R)-diylbis(methylammonium) Bis(tetrafluoroborate) [=(R,R)-TaDiAS-2nd]
834-681-8 2010983-27-2 View details
3-Bromo-6-chlorochromone
834-682-3 73220-38-9 View details
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
834-683-9 90389-96-1 View details
4-Biphenylyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Trifluoromethanesulfonate
834-684-4 1868173-47-0 View details
4-Nitro-5(2H)-isoxazolone Pyridinium Salt
834-686-5 145640-15-9 View details
Ethyl (11bR)-4-Amino-2,6-bis(3,5-di-tert-butylphenyl)-4,5-dihydro-3H-cyclohepta[1,2-a:7,6-a']dinaphthalene-4-carboxylate
834-687-0 1678540-23-2 View details
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
834-688-6 119193-19-0 View details
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane
834-689-1 16116-92-0 View details
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium Trifluoromethanesulfonate
834-690-7 1961266-44-3 View details
3-Bromo-5-fluorobenzyl Bromide
834-691-2 216755-57-6 View details
Methylammonium Tetrafluoroborate
834-692-8 42539-74-2 View details
Tyrphostin AG528
834-693-3 133550-49-9 View details
10-Hexylphenothiazine
834-694-9 73025-93-1 View details
5-Azoniaspiro[4.4]nonane Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
834-695-4 706759-44-6 View details
Borane - Diisopropylamine Complex
834-697-5 55124-35-1 View details
[1,1'-Bi(cyclohexane)]-2,2'-diol (mixture of isomers)
834-698-0 17385-36-3 View details
9-(6-Bromohexyl)-9H-carbazole
834-699-6 94847-10-6 View details
3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
834-701-5 1226860-66-7 View details
3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole
834-702-0 946491-48-1 View details
2-Methoxy-5-methylpyridine13472-56-5
834-703-6 13472-56-5 View details
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium-2-carboxylate
834-704-1 917604-39-8 View details
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
834-705-7 313545-44-7 View details
[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulfonate
834-706-2 1868173-29-8 View details
Octyltrichlorsilanes
949-623-8 View details
trans-Bis(phenylethynyl)bis(triphenylphosphine)platinum
834-707-8 23318-77-6 View details
2-amino-3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)propanoic acid dihydrochloride
949-624-3 View details
2-amino-3-(4-amino-6-chloropyrimidin-2-yl)propanoic acid dihydrochloride
949-625-9 View details
2-amino-3-(2-hydroxypyridin-3-yl)propanoic acid dihydrochloride
949-626-4 View details
3-(2-fluorophenyl)azetidin-3-ol hydrochloride
949-628-5 View details
3-(3-fluorophenyl)azetidin-3-ol hydrochloride
949-629-0 View details
2-amino-3-[4-(trifluoromethyl)thiophen-3-yl]propanoic acid hydrochloride
949-630-6 View details
potassium 5-(ethoxycarbonyl)-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
949-631-1 View details
3-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
834-708-3 939-07-1 View details
1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-thione
834-709-9 6552-60-9 View details
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
834-710-4 39149-65-0 View details
ethyl 5-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
834-712-5 62230-51-7 View details
1-chloro-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
834-713-0 73438-28-5 View details
ethyl iodomethyl carbonate
834-714-6 82619-14-5 View details
4-bromo-1-ethyl-1H-indole
834-715-1 1194375-88-6 View details
(1S,4S)-2-(propan-2-yl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride
834-716-7 1195065-06-5 View details
5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridin-3-ol
834-717-2 1211578-28-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2