Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
Fatty acids C16-18 (even numbered), - mono and di esters with Sucrose
950-360-6 View details
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
839-589-1 1214330-74-1 View details
Reaction products of methacrylic acid and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
701-308-4 View details
tert-butyl N-(4-chloro-2-formylphenyl)carbamate
839-772-6 260559-52-2 View details
6-(4-aminophenyl)-1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
839-927-8 1589503-93-4 View details
ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)-3-thiophenecarboxylate
839-928-3 174072-89-0 View details
6-methoxypyridazin-3-amine—hydrogen chloride (1/1)
839-929-9 1589503-98-9 View details
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 View details
ethyl-2-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-147-5 308831-93-8 View details
ethyl 2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-148-0 308831-94-9 View details
ethyl 4-(bromomethyl)-2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-149-6 308831-95-0 View details
Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae
950-480-9 View details
1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
840-270-4 13080-75-6 View details
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-[(tetrahydropyran-4-yl)(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid tert-butyl ester
840-712-6 1034975-53-5 View details
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 View details
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 View details
(R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1H-tetrazol-1-yl)-1-(5-(4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)pyridin-2-yl)propan-2-ol
841-499-2 1340593-59-0 View details
Calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime
701-311-0 View details
1-(((cyclohexyloxy)carbonyl)oxy)ethyl 2-(((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
841-878-2 1867269-66-6 View details
(6-amino-2-pyridyl)-(1-methyl-4-piperidyl)methanone;dihydrate;dihydrochloride
842-055-0 2356133-42-9 View details
benzyl (3S,4R)-3-ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo-[2,3-e]pyrazin-8-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
842-316-9 2095311-51-4 View details
1-(4-amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol
842-607-0 144875-48-9 View details
5-hydroxyoxolan-2-one
842-609-1 50768-69-9 View details
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 View details
(R)-3-(1-hydroxyethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate
843-372-7 856408-80-5 View details
Pyrazol Quinoline Acetamide Derivative
View details
Oct-7-enyl acetate
843-696-9 5048-35-1 View details
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]-,methyl ester, hydrochloride (1:1)
843-886-1 1628206-32-5 View details
Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin
844-252-7 500717-23-7 View details
Platinum(IV) aqua hydroxo nitrato complexes
701-319-4 View details
Pentanedioic acid, 2-bromo-, 1,5-dibutyl ester
844-708-5 104867-13-2 View details
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 View details
cyclohexylmethanethiol
845-362-8 2550-37-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1