Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1-(4-bromophenyl)-2-chloroethan-1-one
224-134-6 4209-02-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
223-418-7 3883-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate
255-437-1 41556-26-7
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methyl-1H-indole-3-ethylamine
220-347-3 2731-06-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amides, vegetable-oil, N,N-bis(hydroxyethyl)
268-952-1 68155-26-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
methyl-3-methoxyacrylate
BETA-METHOXYACRYLSÄURE METHYLESTER
607-363-00-X
412-900-4 5788-17-0
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
pethoxamide (ISO)
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide
616-145-00-3
600-765-6 106700-29-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
015-036-00-2
218-276-8 2104-64-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Sodium 4-(2-hydroxynaphth-1-ylazo)-3-methylbenzenesulphonate
227-458-6 5850-86-2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
m-xylene-α,α'-diol
210-934-2 626-18-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Reaction product of m-tolylidene diisocyanate (247-722-4) and cyclohexylamine (203-629-0) and cyclohex-1,2-ylenediamine (211-776-7) and (Z)-octadec-9-enylamine (204-015-5)
924-067-9
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclohexyl butyrate
216-290-9 1551-44-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-(3-methylpyrazinyl)ethan-1-one
245-889-8 23787-80-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, rape-oil, hydrogenated, magnesium salts
294-323-6 91697-61-9
Not Classified
Notified C&L View details
[2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
218-197-9 2074-53-5
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
2-HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE ACETATE SUCCINATE
615-255-9 71138-97-1
Not Classified
Notified C&L View details
Nordazepam
214-123-4 1088-11-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,4-dinonylphenol
205-310-1 137-99-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-2-amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
607-337-8 2419-56-9
Not Classified
Notified C&L View details
Ethanedioic acid, potassium salt, hydrate (2:1:2)
612-064-2 6100-20-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-[[4-[[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulphonyl]phenyl]amino]-4-oxoisocrotonic acid
253-551-6 37560-05-7
Not Classified
Notified C&L View details
Castor oil, dehydrated
264-705-7 64147-40-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[3-(dodecylsulfonyl)phenyl]-2,5-dihydro-
471-080-6 884862-07-1
Not Classified
Notified C&L View details
Oils, fish, bisulfited, sodium salts
272-501-4 68855-97-0
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Hexanol, 3-(methylthio)-, acetate
610-722-3 51755-85-2
Not Classified
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
456-830-2 745070-61-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
615-791-3 72725-98-5
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-bis[[4-(2-methoxyethoxy)-6-[methyl(2-sulphoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt
285-886-9 85154-05-8
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 2,2'-polythiobis[4-C8-30-alkyl derivs., calcium salts, overbased
291-829-9 90480-91-4
Not Classified
Notified C&L View details
1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
228-090-9 6120-95-2
GHS07
Notified C&L View details
Silicic acid, barium salt
235-746-8 12650-28-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Diethylbenzylidene malonate dimethicone
606-621-9 207574-74-1
Acute Tox. 2
Aquatic Chronic 4
GHS06
Notified C&L View details
Furan-3,4-diyldimethanol
238-505-5 14496-24-3
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine
268-638-4 68132-46-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl didocosanoate
269-495-0 68258-72-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ammonium iodide
234-717-7 12027-06-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Trimethyl(1-methylethoxy)silane
217-372-7 1825-64-5
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
crimidine (ISO)
2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine
613-004-00-8
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with nonylphenol and triethylenetetramine
921-545-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated
263-131-4 61790-39-4
Not Classified
Notified C&L View details
difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
601-613-1 119446-68-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Trimethylsilyl benzenesulphonate
241-833-1 17882-06-3
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Magnesium sulphide
234-771-1 12032-36-9
Self-heat. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
Notified C&L View details
Ethyl chloro[(4-methoxyphenyl)hydrazono]acetate
608-053-7 27143-07-3
GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulfate
225-214-3 4722-98-9
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Benzene, 1-butyl-4-chloro-
604-986-9 15499-27-1
GHS07
Notified C&L View details
Gonadotropin, chorionic
232-660-2 9002-61-3
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
(E)-hex-4-en-1-ol
213-188-6 928-92-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.