Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 January 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with diethanolamine
290-649-8 90194-39-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-nitrobenzamide
211-431-0 645-09-0
GHS07
Notified C&L View details
Hex-3-en-1-ol
208-860-0 544-12-7
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Tetraphenylphosphonium chloride
217-890-3 2001-45-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(2-CHLOROETHYL)-9-HYDROXY-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE (1:1)
617-648-0 849727-62-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta(b)pyridine
230-568-7 7197-96-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylammonium chloride
226-362-1 5370-01-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-
618-561-0 9046-10-0
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
(1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloro palladium(II)
615-748-9 72287-26-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Acid Blue 284
612-472-0 61814-66-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4-chlorobenzonitrile
210-765-4 623-03-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
3α,7α-dihydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid
219-542-6 2458-08-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
229-652-6 6640-09-1
GHS07
Notified C&L View details
2-aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide
616-088-00-4
413-440-7 112006-75-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated, esters with fatty acids, coco
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-303-2 115340-85-7
Muta. 2
GHS08
REACH registration C&L View details
Diethyl(2-ethylaminoethyl)amine
203-264-7 105-04-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
6-nitro-2-benzopyrone
220-341-0 2725-81-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
611-145-00-X
429-440-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
1-cyclohexylethan-1-one
212-517-0 823-76-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amides, from ammonia-1,2-dichloroethane reaction product triethylenetetramine fraction and C18-24 fatty acids, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane
287-663-1 85566-54-7
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 4-decyl 2-sulphonatosuccinate
230-818-5 7328-38-3
GHS05
Notified C&L View details
Guanidinium thiocyanate
209-812-1 593-84-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
5-AMINO-1-METHYL-1H-TETRAZOLE
611-113-5 5422-44-6
Flam. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
p-bromophenethyl alcohol
225-093-7 4654-39-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Erythromycin stearate
211-396-1 643-22-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Rolipram
262-771-1 61413-54-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium hexachlororhenate
241-008-6 16940-97-9
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Alcohols, C8-22, distn. residues
292-425-5 90622-25-6
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-bis[[4-methoxy-6-[(2-sulphoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt, compound with 2,2'-iminodiethanol
285-889-5 85154-07-0
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 8-[[4-(1,1-dimethylethyl)-2-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-1-hydroxy-5-[(1-methylethyl)amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
280-148-2 83027-45-6
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Di-tert-butyl bicarbamate
240-512-3 16466-61-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-p-tolylethanol
211-824-7 699-02-5
Not Classified
Notified C&L View details
Hex-3-enedioic acid
224-648-0 4436-74-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-5-amino-2-[(aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid
700-144-0 13115-71-4
Not Classified
Notified C&L View details
Imiprothrin
615-873-9 72963-72-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT SE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
C.I. Acid Brown 322
612-727-6 61931-11-1
Not Classified
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)naphthalen-2-amine
260-126-9 56358-17-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methylbenzylamine
201-952-1 89-93-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-butyryloxyethyltrimethylammonium iodide
219-666-0 2494-56-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[2H10]cyclohexanone
257-058-7 51209-49-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Urea, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-, N'-(hydrogenated tallow alkyl) derivs.
297-000-8 93166-10-0
Notified C&L View details
Dodecyltrimethoxysilane
221-332-4 3069-21-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pent-3-en-2-one
210-888-3 625-33-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aluminium, compound with barium (4:1)
235-493-3 12253-23-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
8-amino-7-methylphenazin-2-ol
202-139-4 92-25-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Decaborane(14)
241-711-8 17702-41-9
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-(aminomethyl)phenol
213-249-7 932-30-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
copper(II) methanesulfonate
KUPFER-II-METHANSULFONAT; KUPFERMETHANSULFONAT
029-008-00-2
405-400-2 54253-62-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Fatty acids, C16-22 and C18-unsatd.
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C22 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid and SDA Reporting Number: 08-005-00.
270-275-1 68424-13-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-methylpyrazole
231-445-0 7554-65-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.