Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
225-280-3
4754-27-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-539-6
18728-61-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-886-2
34217-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
213-295-8
934-90-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
214-042-4
1074-54-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
298-024-1
93776-96-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-458-3
60-15-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-348-2
16220-05-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-314-3
2114-33-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-630-3
7228-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-049-3
24168-42-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-130-4
4208-64-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
259-212-9
54546-95-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-208-4
52829-98-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
303-593-7
94201-11-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-798-4
13487-27-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-091-5
10528-67-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
241-294-2
17264-01-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-847-0
1199-77-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-799-7
72727-66-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-992-2
20728-03-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-329-3
13305-29-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-333-5
13307-34-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-970-1
599-67-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
222-629-1
3562-73-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
249-574-6
29338-49-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-232-0
71172-46-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
279-252-0
79756-81-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-933-8
19281-32-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-958-3
34361-19-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
289-469-2
89116-22-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-592-3
53510-40-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-125-0
20958-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-439-7
66654-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-881-6
1205-17-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
251-173-6
32718-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-802-4
4079-52-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
222-245-4
3395-88-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
226-334-9
5355-17-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-445-5
18604-34-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-108-2
18228-44-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-843-9
68141-21-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-372-6
940-49-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-848-0
5116-24-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
240-619-5
16555-77-4
Suspected mutagen
Details
243-006-0
19377-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
256-845-2
50916-31-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
205-331-6
138-52-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-841-3
52315-06-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-955-7
4136-21-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
248-628-6
27738-46-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
279-659-3
81012-99-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-983-3
101-86-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-169-4
63450-32-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
219-235-7
2390-74-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
282-458-3
84215-52-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
224-129-9
4208-61-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
241-295-8
17264-02-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-037-6
28467-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-969-8
94135-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-872-1
67674-34-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
299-638-2
93893-49-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-753-4
97403-91-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-856-1
701-47-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-805-1
42404-24-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
282-276-4
84145-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
280-713-3
83763-29-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-075-6
34535-83-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
262-625-7
61147-36-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
267-106-9
67800-82-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-177-7
56431-19-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-115-4
60241-52-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-950-6
93840-83-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-760-6
93963-19-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-721-9
94133-60-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
226-572-3
5426-78-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-918-4
57726-26-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-153-3
103-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
204-413-9
120-65-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
606-426-9
20031-21-4
Suspected mutagen
Details
230-702-4
7282-81-7
Suspected skin sensitiser
Details
606-957-6
22224-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
609-945-9
4163-65-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
210-073-2
604-68-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
233-395-5
10139-18-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-757-8
492-62-6
Suspected skin sensitiser
Details
275-779-5
71662-14-1
Suspected toxic for reproduction
Details
268-402-0
68083-53-4
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-272-1
71277-79-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-237-4
68039-19-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-754-5
42294-03-1
Suspected carcinogen
Details
272-296-1
68797-35-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
254-410-1
39300-95-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
257-922-3
52439-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
604-007-5
137204-24-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
605-771-2
17629-30-0
Suspected toxic for reproduction
Details
616-122-8
7464-56-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-075-3
604-70-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
604-408-5
14431-43-7
Suspected skin sensitiser
Details
608-378-4
29585-29-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
258-812-8
53823-71-5
Suspected toxic for reproduction
Details
260-154-1
56401-20-8
Suspected toxic for reproduction
Details
281-079-0
83846-98-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-780-0
71662-15-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-078-5
83846-97-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-322-9
4692-12-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
607-980-4
26655-34-5
Suspected skin sensitiser
Details
617-585-9
84563-90-6
Suspected mutagen
Details
606-988-5
22331-19-7
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
242-783-3
19046-60-7
Suspected toxic for reproduction
Details
306-204-9
96633-53-3
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
262-532-1
60942-21-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
212-547-4
825-76-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-525-9
33446-27-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
235-814-7
12771-68-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-473-3
6552-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
259-148-1
54398-65-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-472-8
6552-45-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
278-057-8
75024-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-576-2
827-88-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
282-126-8
84100-47-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-394-3
83949-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-034-5
78987-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-004-1
83833-29-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-677-8
55504-22-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
240-328-3
16199-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-380-4
4335-77-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-695-7
4453-82-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
236-952-0
13562-21-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
213-788-8
1011-92-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-883-2
1689-85-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
289-247-5
86560-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-244-9
86560-93-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-245-4
86560-94-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-243-3
86560-92-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
274-110-4
69770-45-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
269-855-7
68359-37-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-087-4
83860-32-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-458-2
72204-44-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-086-9
83860-31-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-457-7
72204-43-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-899-6
65732-07-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-898-0
65731-84-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-256-6
52918-63-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-492-6
66841-24-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-897-5
65731-83-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-450-2
68085-85-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-842-9
52315-07-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-484-5
39515-40-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-493-1
66841-25-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-485-0
39515-41-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-181-7
447-31-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-237-4
18365-42-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
220-798-6
2902-98-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-241-1
104-82-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-264-8
456-42-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-013-8
552-45-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-628-9
620-19-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-822-7
100-14-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-012-4
2973-19-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-516-4
352-11-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-586-1
619-23-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-841-7
74367-78-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-300-5
612-23-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-460-0
345-35-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-230-5
610-57-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-960-6
244-76-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
255-009-4
40628-77-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-320-0
7492-44-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-560-4
61019-78-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
283-335-7
84604-54-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
283-342-5
84604-60-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-343-3
6232-88-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-702-4
98-81-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
203-240-6
104-81-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-951-6
89-92-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-625-2
620-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-820-6
100-11-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-248-9
772-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-557-3
3958-57-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-558-9
3958-60-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
283-756-6
84712-65-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-928-5
16891-80-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-855-0
13009-99-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
256-910-5
51013-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
226-640-2
5444-16-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
242-938-5
19284-13-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
285-283-0
85050-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-342-7
35062-46-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-370-8
1123-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
275-141-6
71033-01-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-051-0
38638-36-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
243-501-1
20073-52-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-740-2
71636-38-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-803-2
65514-97-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-790-0
29706-48-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-600-9
83732-52-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-599-5
83732-51-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-494-0
53360-86-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-526-7
4397-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2