Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
261-682-5
59262-64-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
299-775-8
93894-75-8
Suspected mutagen
Details
281-545-3
83968-64-3
Suspected mutagen
Details
268-972-0
68155-60-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-851-5
50925-42-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
220-012-1
2602-46-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-993-1
72906-25-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-786-7
72-57-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-432-5
2150-54-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-385-3
2429-74-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-711-8
67906-44-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-091-3
4198-19-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
303-493-3
94200-17-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-034-5
83846-57-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-701-1
6661-29-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
281-346-1
83929-54-8
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
205-012-1
131-13-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-483-6
94109-42-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-390-8
70209-93-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-896-4
94231-76-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-921-3
70833-54-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
269-412-8
68238-92-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-774-8
85895-98-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-741-5
94042-75-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-611-1
83984-89-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-738-9
94042-73-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
289-536-6
89923-42-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-415-2
70210-18-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-147-9
71033-17-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-843-8
29779-15-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-210-2
6428-58-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-708-8
2503-73-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
287-885-9
85586-79-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
287-886-4
85586-80-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-352-0
70161-16-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-353-6
70161-17-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-090-1
6409-86-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
280-435-2
83400-19-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-636-7
71566-42-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-655-1
16596-97-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
267-538-8
67875-23-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
267-534-6
67875-19-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
263-702-8
62698-56-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-349-4
10126-90-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
273-040-1
68929-10-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-822-3
34087-70-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
271-935-1
68631-10-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
276-921-9
72829-40-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-494-8
85099-38-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-950-6
6854-81-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
270-022-5
68400-33-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
277-448-0
73398-50-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-299-4
83249-31-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-683-5
6655-95-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-426-2
70210-30-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-325-4
83249-55-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
303-326-4
94160-42-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-429-9
70210-33-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-540-8
72252-60-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-746-5
2519-30-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-913-2
71720-85-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-209-6
4719-75-9
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-871-5
2556-42-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-288-6
11067-81-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-157-1
631-40-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
611-366-1
56211-70-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-375-5
5810-42-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
269-170-3
68188-96-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
227-743-5
5964-35-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-686-5
94278-00-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-962-4
54077-86-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
283-700-0
84696-92-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
260-270-2
56585-48-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
215-245-0
1314-85-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
209-872-9
595-90-4
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Details
217-545-7
1884-68-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-253-6
4741-53-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-811-0
94230-98-5
Suspected carcinogen
Details
211-179-1
632-51-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-530-3
479-33-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
611-829-8
5945-33-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
227-225-9
5721-31-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-688-0
2498-20-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
225-606-4
4965-17-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
212-756-0
866-97-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
208-094-7
509-14-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
258-295-9
53014-37-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
683-095-7
518-34-3
Suspected mutagen
Details
664-310-3
134620-00-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
225-799-5
5086-74-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-173-9
632-22-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-618-8
97-91-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-804-7
2904-60-1
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
220-986-8
2958-60-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-785-9
5076-20-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
216-533-9
1608-14-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-897-0
75-74-1
Suspected toxic
Details
206-375-9
333-93-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-583-5
33587-21-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
218-466-0
2157-16-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
215-580-2
1333-17-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-269-6
933-52-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-625-2
3983-91-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
238-043-4
14190-16-0
Suspected skin sensitiser
Details
628-607-1
79723-02-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
279-490-5
80526-82-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
600-490-1
103812-00-6
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-409-8
527-17-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-535-9
4906-22-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-488-0
2782-91-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-321-9
53046-85-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-065-8
1733-15-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-757-9
5464-22-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-226-6
635-10-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
248-422-6
27344-43-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-274-1
85050-00-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
231-711-6
7696-12-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
607-582-0
2517-44-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-534-0
65151-41-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-677-3
27820-51-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
283-177-9
84559-91-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-605-2
53523-90-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
305-248-6
94386-25-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
269-325-5
68226-87-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
264-798-4
64346-41-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
283-178-4
84559-92-2
Suspected mutagen
Details
275-603-7
71550-22-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-585-4
67892-52-8
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-863-3
52341-37-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
230-567-1
7195-47-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-135-6
26952-29-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-121-9
20941-65-5
Suspected carcinogen
Details
262-442-2
60816-64-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected toxic for reproduction
Details
240-763-9
16714-41-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
240-764-4
16714-54-8
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
240-762-3
16714-40-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
301-104-1
93981-21-6
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
204-109-6
115-82-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
258-607-3
53525-50-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
221-508-0
3126-80-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
267-853-0
67939-81-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
201-085-9
78-13-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
257-140-2
51334-03-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-611-6
64022-61-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
234-211-6
10596-16-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
216-765-0
1660-95-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
282-408-0
84196-00-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
270-559-5
68443-83-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
222-297-8
3410-77-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
242-924-9
19259-11-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-176-2
513-92-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-766-6
22072-19-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
216-493-2
1600-44-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-995-7
25448-04-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-882-4
100-72-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
205-552-8
142-68-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-570-9
26266-63-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-351-9
4795-29-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-309-1
30727-09-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-544-6
7179-94-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-711-1
2217-35-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
211-297-3
637-65-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
203-282-5
105-26-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-532-5
5420-17-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
200-727-5
70-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
303-651-1
94201-63-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-529-5
2455-24-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-081-1
4650-83-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-541-9
35395-64-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
300-997-5
93966-45-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
303-652-7
94201-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-799-2
65505-25-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-750-3
1192-30-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-268-7
2399-48-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
211-296-8
637-64-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
306-056-5
95873-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
239-207-8
15146-99-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-219-2
453-20-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-178-9
767-08-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
247-112-8
25574-69-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
224-577-5
4415-87-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
224-877-6
4534-73-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
301-715-3
94031-11-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-811-9
67634-08-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
270-890-5
68480-13-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-926-0
25379-26-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-907-0
67689-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-312-3
34995-77-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
259-624-9
55399-12-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-545-1
7179-95-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-924-1
7370-44-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-820-5
698-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-322-9
19798-93-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
230-927-8
7370-92-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-334-2
2721-22-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-323-4
19798-94-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
303-654-8
94201-66-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-655-3
94201-67-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-511-8
823-22-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-999-9
25448-66-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2