Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
251-537-4
33474-61-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
443-150-6
101226-85-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-941-1
89-80-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-517-2
31218-83-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-614-2
619-82-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
223-083-7
3727-53-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
216-417-8
1577-18-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
236-261-4
13269-52-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-193-3
928-97-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
219-680-7
2497-18-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-528-5
13419-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-752-3
4050-45-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-778-1
6728-26-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
213-191-2
928-95-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
238-727-2
14686-13-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
215-962-9
1461-97-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-736-6
33909-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-189-9
767-92-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-545-3
825-51-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-875-8
875-63-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
231-080-7
7433-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
225-757-6
5057-99-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
255-885-8
42565-22-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-956-6
1460-57-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
236-308-9
13291-61-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
238-009-9
14166-21-3
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-975-8
2305-32-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
236-937-9
13553-19-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-930-8
3668-43-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
205-398-1
140-10-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-266-7
66227-21-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-771-4
493-02-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-352-5
21370-71-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-978-4
10479-42-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-777-5
16721-39-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-725-6
29606-79-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-887-5
499-70-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-780-7
42370-41-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-064-8
85650-56-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
265-829-4
65576-45-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-083-0
19461-35-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
235-843-5
13004-06-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-883-8
10411-95-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
217-598-6
1900-69-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-162-6
72983-70-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-728-2
133261-31-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-295-0
5769-13-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
217-587-6
1896-62-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-715-5
32175-00-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-790-7
7731-29-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
235-959-6
13064-83-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
611-103-0
54160-74-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-808-1
26563-75-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-658-3
2523-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-594-0
830-09-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-006-9
54164-90-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
287-377-7
85482-86-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
207-664-2
487-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
283-130-2
84540-37-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
279-240-5
79709-85-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
280-207-2
83171-54-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-129-7
84540-36-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
245-899-2
23828-92-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
276-832-5
72785-10-5
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
276-833-0
72785-11-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-676-7
85118-23-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-762-3
175859-25-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-953-1
181943-55-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-650-1
84976-67-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-242-6
89111-63-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-043-4
156140-04-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
308-049-2
97862-07-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
309-982-8
101896-23-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-859-5
29803-81-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-292-6
83242-82-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-065-9
72928-32-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
262-654-5
61203-99-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-656-6
61204-01-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-657-1
61204-02-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-658-7
61204-03-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
277-084-2
72928-54-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
618-034-5
87592-41-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-473-0
49708-81-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
262-655-0
61204-00-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
287-376-1
85482-85-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-592-3
23336-75-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-589-1
311810-76-1
Suspected carcinogen
Details
236-432-3
13362-78-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-002-0
736-31-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-815-8
151772-66-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-208-8
83171-55-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-631-0
67284-56-4
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
305-305-5
94412-40-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-333-6
68065-81-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
305-287-9
94386-64-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-093-5
43101-34-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-720-2
20298-71-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-874-4
499-02-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
246-417-3
24691-17-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
276-654-8
72406-99-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-576-2
67107-95-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
256-602-0
50485-67-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-655-3
72407-00-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-070-0
2345-61-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
255-552-7
41788-51-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
605-817-1
17812-07-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
242-496-3
18675-28-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-291-6
19337-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
212-183-6
767-54-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-439-0
53225-40-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-151-0
2373-80-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
301-493-8
94022-01-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-418-9
24691-18-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-232-1
16081-27-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
240-234-2
16081-29-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
243-719-7
20298-70-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
226-670-6
5448-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
231-485-9
7581-94-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-366-3
939-90-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-365-8
939-87-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-111-2
2362-61-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-782-2
5075-48-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-136-2
926-54-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
228-266-5
6202-94-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-652-1
25144-04-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
231-186-3
7443-52-9
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
239-227-7
15177-62-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
210-386-4
614-60-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
242-421-4
18550-94-2
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
253-699-1
37882-55-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-345-6
37087-96-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-936-6
153977-22-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-300-8
821-11-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-273-3
6204-43-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
240-076-4
15942-11-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
287-382-4
85506-30-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
262-827-5
61508-57-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
230-731-2
7295-85-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-989-6
20725-03-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-440-7
33281-91-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-049-7
14198-24-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-866-9
14802-41-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-932-9
13051-61-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-406-8
21490-63-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-779-7
110-57-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
251-388-5
33130-03-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
265-827-3
65575-88-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-828-8
59632-85-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-977-3
6876-12-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
230-595-4
7212-40-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-389-0
76802-61-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-254-9
81711-13-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-388-5
76802-59-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-405-0
26005-41-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
280-085-0
82991-47-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
213-227-7
930-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
279-238-4
79709-84-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-330-9
63573-94-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-127-6
84540-34-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
226-022-2
5222-61-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-217-3
52842-33-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-193-5
7517-76-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
246-576-9
25029-11-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-163-0
1759-58-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-621-5
26340-00-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-047-6
14193-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-500-8
822-50-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-979-4
6876-23-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
212-503-4
822-86-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
231-070-2
7429-37-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
300-375-3
93939-85-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-828-9
65576-13-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-850-6
29789-01-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
262-673-9
61248-47-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
259-711-1
55567-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-535-5
70287-30-8
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
250-966-4
32226-54-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-276-1
83898-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-243-1
83898-34-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
306-590-9
97337-96-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-911-0
51014-46-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
252-950-2
36282-47-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-187-7
25687-72-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-883-9
705-16-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-259-2
52927-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-133-3
83863-68-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-629-5
5910-87-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-980-9
5194-51-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
222-724-8
3588-17-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-668-9
25152-84-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
606-136-2
188289-44-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-172-6
159077-75-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-437-2
2765-29-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-818-2
1197-18-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-064-3
3715-90-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-105-6
1082-57-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-319-6
27203-92-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
602-784-5
122454-29-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-214-9
41094-88-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
232-283-3
8001-35-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2