Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
672-752-3
1211-40-1
Suspected mutagen
Details
672-730-3
834-24-2
Suspected mutagen
Details
672-713-0
107934-68-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
672-712-5
178233-72-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
672-631-5
10606-42-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
672-427-6
51779-32-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
672-066-4
6914-71-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
671-605-0
700-00-5
Suspected mutagen
Details
671-332-7
7612-96-6
Suspected bioaccumulative
Details
670-923-7
77227-99-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
670-649-8
126147-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
670-390-0
38707-70-9
Suspected mutagen
Details
668-928-4
67811-06-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
668-557-8
153441-77-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
668-556-2
10356-76-0
Suspected toxic for reproduction
Details
668-194-5
3096-50-2
Suspected carcinogen
Details
667-584-2
2008-73-3
Suspected bioaccumulative
Details
665-677-2
2156-14-1
Suspected bioaccumulative
Details
664-310-3
134620-00-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
664-288-5
59122-46-2
Suspected toxic for reproduction
Details
664-286-4
22411-22-9
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
664-229-3
3250-74-6
Harmonised classification for eye damage
Details
664-006-0
555-66-8
Suspected mutagen
Details
663-511-3
33284-50-3
Suspected bioaccumulative
Details
663-476-4
15679-03-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
663-359-8
6312-87-4
Suspected mutagen
Details
662-944-5
63104-32-5
Suspected mutagen
Details
662-008-6
13909-63-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
661-768-6
2381-31-9
Suspected mutagen
Details
661-763-9
2381-15-9
Suspected mutagen
Details
661-757-6
13345-62-5
Suspected mutagen
Details
661-756-0
6325-54-8
Suspected mutagen
Details
661-752-9
2319-96-2
Suspected mutagen
Details
661-751-3
316-14-3
Suspected mutagen
Details
661-127-0
91575-29-0
Suspected mutagen
Details
660-713-3
316-49-4
Suspected mutagen
Details
660-711-2
2498-75-1
Suspected mutagen
Details
660-639-1
2381-16-0
Suspected mutagen
Details
660-633-9
63041-76-9
Suspected mutagen
Details
659-730-9
5410-97-9
Suspected mutagen
Details
659-672-4
5408-55-9
Suspected mutagen
Details
658-522-5
7496-81-3
Suspected bioaccumulative
Details
658-062-5
90498-90-1
Harmonised classification for acute toxicity
Details
658-047-3
124832-26-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
658-042-6
111470-99-6
Suspected carcinogen
Details
658-037-9
111974-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
658-035-8
84057-84-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
654-804-7
35089-70-4
Suspected mutagen
Details
654-549-1
22603-58-3
Suspected mutagen
Details
647-984-3
66572-55-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2