Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
680-544-9
104958-67-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
680-543-3
130728-76-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
680-472-8
226-36-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
680-469-1
11096-82-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
680-305-9
54417-53-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
680-295-6
99817-36-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
680-293-5
21369-64-2
Harmonised classification for skin corrosion
Details
680-291-4
12141-67-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
680-290-9
5406-86-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
680-263-1
82419-36-1
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
680-239-0
112941-26-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
680-229-6
61551-69-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
680-217-0
83708-14-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
680-114-0
17135-78-3
Suspected mutagen
Details
680-028-3
13147-25-6
Suspected mutagen
Details
680-013-1
4919-37-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
680-005-8
644-21-3
Suspected mutagen
Details
679-980-2
5707-44-8
Suspected persistent in the environment
Details
679-933-6
54897-62-0
Suspected mutagen
Details
679-909-5
4637-56-3
Suspected mutagen
Details
679-843-7
4584-57-0
Suspected mutagen
Details
679-800-2
2373-98-0
Suspected mutagen
Details
679-667-0
1086-00-6
Suspected mutagen
Details
678-592-0
621-90-9
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
678-310-6
57835-92-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
678-278-3
20917-49-1
Suspected carcinogen
Details
678-252-1
3399-22-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
678-093-8
28598-81-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
678-036-7
42240-73-3
Suspected bioaccumulative
Details
677-977-0
10387-13-0
Suspected mutagen
Details
677-976-5
3491-12-1
Suspected mutagen
Details
677-900-0
10048-95-0
Suspected mutagen
Details
677-555-6
16851-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
677-525-2
79660-72-3
Suspected mutagen
Details
677-496-6
100-13-0
Suspected mutagen
Details
677-489-8
961-29-5
Suspected mutagen
Details
677-362-7
87576-94-1
Suspected mutagen
Details
677-189-7
564-00-1
Suspected mutagen
Details
677-188-1
3365-85-3
Suspected mutagen
Details
677-139-4
60259-80-5
Suspected mutagen
Details
677-123-7
17075-03-5
Suspected mutagen
Details
676-703-7
145052-34-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
676-389-1
41059-02-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
675-675-3
52417-22-8
Suspected mutagen
Details
675-387-8
69045-82-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
675-285-3
3130-75-4
Suspected toxic for reproduction
Details
674-529-6
1874-23-3
Suspected mutagen
Details
674-012-5
2444-89-5
Suspected bioaccumulative
Details
673-692-0
70918-74-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
673-089-2
72752-52-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2