Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
629-689-1
41340-25-4
Suspected toxic for reproduction
Details
629-612-1
18497-13-7
Suspected mutagen
Details
629-598-7
57044-25-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected mutagen
Details
629-561-5
68641-49-6
Suspected mutagen
Details
629-467-4
130066-57-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
629-461-1
7787-56-6
Suspected mutagen
Details
629-456-4
6055-19-2
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
629-340-3
1031-15-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
629-292-3
617-55-0
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
629-290-2
107667-02-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
629-278-7
6165-76-0
Suspected mutagen
Details
629-246-2
18368-64-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
629-242-0
1897-41-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
629-199-8
154862-43-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
629-169-4
95500-19-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
629-094-7
1823-59-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
629-092-6
17865-32-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
629-042-3
319-03-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
629-024-5
4971-55-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
629-003-0
162241-33-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
628-981-6
40649-36-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
628-979-5
4693-91-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
628-932-9
65753-47-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
628-902-5
2479-46-1
Suspected mutagen
Details
628-824-1
59320-13-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
628-815-2
2956-58-3
Suspected mutagen
Details
628-656-9
51594-55-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
628-630-7
99685-96-8
Suspected mutagen
Details
628-607-1
79723-02-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
628-520-9
42016-93-3
Suspected mutagen
Details
628-506-2
315-22-0
Suspected carcinogen
Details
628-475-5
20372-63-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
628-343-7
4755-50-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
628-336-9
4436-24-2
Suspected mutagen
Details
628-319-6
39720-27-9
Suspected mutagen
Details
628-212-4
4274-38-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
628-210-3
42783-78-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
628-150-8
137796-06-6
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
628-136-1
1838-94-4
Suspected mutagen
Details
628-135-6
1943-82-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
628-090-2
79463-77-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
628-083-4
920-36-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
628-058-8
4449-51-8
Suspected toxic for reproduction
Details
627-924-2
16063-70-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
627-875-7
1622-57-7
Suspected mutagen
Details
627-793-1
106917-31-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
627-754-9
5589-96-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
627-753-3
56187-04-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
627-750-7
54574-82-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
627-693-8
24812-90-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
627-564-6
59-89-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
627-518-5
91-93-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
627-486-2
16695-22-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
627-430-7
42413-03-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
627-409-2
3862-73-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
627-364-9
70987-78-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
627-133-2
81131-70-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
627-107-0
31230-17-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
627-077-9
1117-37-9
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
626-949-6
140623-89-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
626-817-8
50438-75-0
Suspected mutagen
Details
626-789-7
35094-87-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
626-732-6
7496-02-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
626-527-1
768-56-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
626-440-9
2380-86-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
626-435-1
635-27-8
Suspected mutagen
Details
626-421-5
100501-62-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
626-393-4
107623-21-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
626-293-0
2605-14-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
626-108-3
1758-33-4
Suspected mutagen
Details
625-951-4
75853-18-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
625-775-8
1726-94-9
Suspected bioaccumulative
Details
625-770-0
1825-21-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
625-559-3
53469-21-9
Suspected toxic for reproduction
Details
625-546-2
3392-97-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
625-486-7
23145-88-2
Suspected toxic for reproduction
Details
625-319-8
62096-63-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
625-267-6
230-46-6
Suspected mutagen
Details
625-225-7
3550-21-8
Suspected bioaccumulative
Details
625-078-9
16655-82-6
Suspected mutagen
Details
625-015-5
3817-11-6
Suspected mutagen
Details
624-986-2
42152-47-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
624-902-4
22994-85-0
Suspected mutagen
Details
624-729-4
52667-88-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
624-521-3
13618-91-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
624-483-8
1220-83-3
Suspected toxic for reproduction
Details
624-416-2
3236-71-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
624-370-3
8001-50-1
Suspected carcinogen
Details
624-047-7
1070-64-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
623-924-1
17630-75-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
623-849-4
30516-87-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
623-778-9
12672-29-6
Suspected toxic for reproduction
Details
623-752-7
2463-84-5
Suspected bioaccumulative
Details
623-715-5
14918-69-5
Suspected mutagen
Details
623-480-9
6638-64-8
Suspected mutagen
Details
623-466-2
615-45-2
Suspected mutagen
Details
623-445-8
76855-69-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
623-349-6
115459-65-9
Suspected mutagen
Details
623-336-5
69227-51-6
Harmonised classification for mutagenicity
Details
623-325-5
1066-51-9
Suspected mutagen
Details
623-296-9
71133-14-7
Suspected toxic for reproduction
Details
623-293-2
7331-52-4
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
623-280-1
11104-28-2
Suspected toxic for reproduction
Details
623-278-0
11141-16-5
Suspected toxic for reproduction
Details
623-017-0
7068-83-9
Suspected mutagen
Details
623-012-3
8048-52-0
Suspected mutagen
Details
623-009-7
50-90-8
Suspected toxic for reproduction
Details
623-001-3
3669-41-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
622-897-3
106268-95-5
Suspected mutagen
Details
622-891-0
112811-65-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
622-835-5
149182-72-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
622-826-6
12674-11-2
Suspected toxic for reproduction
Details
622-814-0
25006-32-0
Suspected bioaccumulative
Details
622-804-6
39765-80-5
Suspected bioaccumulative
Details
622-800-4
5103-73-1
Suspected bioaccumulative
Details
622-783-3
83055-99-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
622-774-4
3778-76-5
Suspected mutagen
Details
622-552-7
6639-36-7
Suspected mutagen
Details
622-478-5
10570-67-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
622-431-9
3096-52-4
Suspected mutagen
Details
622-398-0
20020-02-4
Suspected bioaccumulative
Details
622-370-8
1522-92-5
Suspected mutagen
Details
622-285-6
86393-34-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
622-252-6
366-93-8
Suspected toxic for reproduction
Details
622-196-2
51230-49-0
Suspected mutagen
Details
622-154-3
6390-69-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
622-127-6
67669-19-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
622-115-0
652-18-6
Harmonised classification for eye damage
Details
622-084-3
71441-28-6
Suspected toxic for reproduction
Details
621-991-1
10595-95-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
621-857-2
19406-51-0
Suspected mutagen
Details
621-691-0
6967-29-9
Suspected mutagen
Details
621-657-5
50892-23-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
621-615-6
35693-99-3
Suspected bioaccumulative
Details
621-588-0
77-10-1
Suspected bioaccumulative
Suspected toxic for reproduction
Details
621-527-8
35694-08-7
Suspected bioaccumulative
Details
621-526-2
35693-92-6
Suspected bioaccumulative
Details
621-503-7
136997-71-2
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
621-475-6
115314-14-2
Suspected mutagen
Details
621-444-7
123439-82-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
621-436-3
116355-83-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
621-394-6
37680-65-2
Suspected bioaccumulative
Details
621-393-0
37680-73-2
Suspected bioaccumulative
Details
621-381-5
35065-27-1
Suspected bioaccumulative
Details
621-378-9
35065-29-3
Suspected bioaccumulative
Details
621-377-3
35065-28-2
Suspected bioaccumulative
Details
621-375-2
31508-00-6
Suspected bioaccumulative
Details
621-323-9
101043-37-2
Suspected carcinogen
Details
621-296-3
16606-02-3
Suspected bioaccumulative
Details
621-295-8
16605-91-7
Suspected bioaccumulative
Details
621-287-4
2050-67-1
Suspected bioaccumulative
Details
621-169-2
32795-84-9
Suspected mutagen
Details
621-063-6
72619-32-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
621-029-0
3761-41-9
Suspected bioaccumulative
Details
620-941-6
6807-17-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
620-839-1
137605-95-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-830-2
106917-30-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-792-7
143860-04-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
620-762-3
7481-89-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
620-681-3
100418-33-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
620-657-2
27693-70-5
Suspected bioaccumulative
Details
620-649-9
25843-45-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
620-601-7
38380-08-4
Suspected bioaccumulative
Details
620-530-1
18230-61-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
620-529-6
918-00-3
Suspected mutagen
Details
620-440-2
12510-42-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected mutagen
Details
620-437-6
129630-17-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-436-0
75736-33-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
620-432-9
2122-19-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected toxic for reproduction
Details
620-427-1
108173-90-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-425-0
68049-83-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-422-4
4097-36-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-419-8
606-35-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected mutagen
Details
620-418-2
15263-53-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected persistent in the environment
Details
620-411-4
123748-85-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-410-9
4234-79-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-407-2
131929-63-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-403-0
8003-05-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-400-4
12031-65-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-395-9
12737-30-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-379-1
3254-63-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
620-378-6
8065-48-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-377-0
13067-93-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-368-1
1031-47-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
620-365-5
9016-72-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-362-9
1918-18-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
620-359-2
8065-36-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
620-358-7
140-41-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
620-337-2
126990-35-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
620-162-1
131929-60-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
619-458-3
99755-59-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
619-456-2
99725-13-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
619-455-7
99725-12-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
619-454-1
99705-50-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
619-451-5
99627-05-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
619-449-4
99614-02-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
619-448-9
99614-01-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
619-446-8
99580-50-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
619-445-2
99577-57-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
619-444-7
99576-15-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2