Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
929-154-5
41059-02-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
929-133-0
1026747-40-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
929-051-5
14032-66-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
928-941-0
50739-76-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
928-921-1
4919-37-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
928-609-5
208535-04-0
Harmonised classification for eye damage
Details
928-541-6
146939-27-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
928-470-0
78712-43-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
928-257-2
15791-87-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
928-075-3
3669-41-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
928-037-6
2752-38-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
927-936-0
106308-60-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
927-891-7
86386-76-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
927-856-6
20163-90-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
927-779-8
66820-95-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
927-723-2
4027-59-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
927-593-7
126147-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
927-574-3
23434-88-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
927-226-0
15177-67-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
927-137-7
15937-07-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
927-000-1
157058-44-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
926-930-5
133481-09-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
926-905-9
13066-95-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
926-814-4
3258-96-6
Suspected mutagen
Details
926-781-6
3163-15-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
926-635-1
215231-33-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
926-503-3
68439-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
926-337-1
28598-81-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
926-246-7
99581-17-6
Suspected mutagen
Details
926-145-8
577-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
926-084-7
116668-76-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
926-005-6
107623-21-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
925-930-2
97888-80-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
925-867-0
16189-10-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
925-734-7
19070-16-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
925-731-0
25637-80-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
925-719-5
17312-76-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
925-477-0
10570-67-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
925-421-5
69226-41-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
925-174-3
2833-30-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
925-152-3
7145-82-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
925-044-6
7525-64-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
924-821-7
4755-50-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
924-758-5
16851-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
924-745-4
85583-54-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
924-737-0
76338-90-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
924-638-2
1969-73-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
924-563-5
65717-26-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
924-435-9
36062-05-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
924-305-1
3034-22-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
923-941-7
31230-17-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
923-922-3
22621-41-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
923-874-3
2605-14-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
923-860-7
55-51-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
923-493-2
1028252-15-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
923-174-8
23549-97-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
923-132-9
2001-29-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
923-092-2
319-03-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
922-939-3
119793-66-7
Suspected mutagen
Details
922-898-1
10606-42-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
922-864-6
64544-22-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
922-812-2
37594-64-2
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
922-760-0
75853-18-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
922-751-1
192803-37-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
922-515-8
4693-91-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
922-499-2
58501-92-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
922-365-3
160096-59-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
922-321-3
3479-80-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
922-256-0
17688-83-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
922-203-1
20372-63-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
922-082-5
3151-53-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
921-852-8
473924-01-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
921-847-0
39202-36-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
921-755-0
17159-79-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
921-652-0
335620-96-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
921-495-8
15679-03-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
921-192-0
51779-32-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
921-093-2
518070-19-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
921-072-8
154862-43-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
920-826-3
1798-06-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
920-820-0
114772-40-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
920-729-6
42783-78-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
920-569-7
501-89-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
920-521-5
246852-07-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
920-338-0
109236-76-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
920-290-0
18812-51-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
920-218-8
32539-82-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
919-989-3
19199-82-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
919-945-3
3399-22-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
919-938-5
2154-65-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
919-883-7
22348-44-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
919-860-1
38404-42-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
919-829-2
13618-91-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
919-763-4
4971-55-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
919-647-3
63435-16-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
919-294-5
266993-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
919-150-1
3392-97-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
919-112-4
82571-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
919-109-8
59694-23-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
919-085-9
145224-94-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
918-962-3
565-71-9
Suspected toxic for reproduction
Details
918-853-0
65232-57-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
918-836-8
13427-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
918-774-1
35094-87-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
918-769-4
4707-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
918-767-3
46350-87-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
918-692-6
1617-18-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
918-549-8
24812-90-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
918-455-7
617-60-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
918-345-9
36062-07-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
918-265-4
59074-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
918-256-5
6554-69-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
917-928-5
1019862-87-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
917-856-4
13365-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
917-847-5
45235-48-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
917-652-5
207110-35-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
917-588-8
959-22-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
917-530-1
33148-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
917-495-2
1337-89-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
917-443-9
690229-09-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
809-731-7
71998-72-6
Suspected bioaccumulative
Details
809-637-6
962-89-0
Suspected bioaccumulative
Details
809-558-7
91137-27-8
Suspected mutagen
Details
809-489-2
83623-61-4
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
809-393-0
58802-20-3
Suspected bioaccumulative
Details
809-308-7
4707-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
809-248-1
4106-66-5
Suspected mutagen
Details
809-166-6
187585-11-1
Suspected mutagen
Details
809-099-2
33423-92-6
Suspected bioaccumulative
Details
808-995-0
1803-12-9
Suspected persistent in the environment
Details
808-606-4
1517-05-1
Suspected mutagen
Details
808-326-2
1151-51-5
Suspected bioaccumulative
Details
807-886-5
77214-82-5
Harmonised classification for eye damage
Details
807-865-0
19171-18-7
Suspected toxic for reproduction
Details
807-825-2
394-68-3
Suspected mutagen
Details
807-116-8
186691-13-4
Suspected toxic for reproduction
Details
806-730-3
147613-95-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
806-729-8
162208-01-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
806-174-1
362-03-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
805-960-1
183196-57-8
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
805-902-5
19171-19-8
Suspected toxic for reproduction
Details
805-607-1
156679-41-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
805-451-4
18523-47-2
Suspected mutagen
Details
805-215-0
303-34-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
804-897-7
406488-30-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
804-662-9
91315-15-0
Suspected toxic for reproduction
Details
804-629-9
766-94-9
Suspected mutagen
Details
804-567-2
92761-26-7
Harmonised classification for eye damage
Details
804-331-9
7576-88-7
Suspected mutagen
Details
804-253-5
618-26-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
803-995-7
5632-47-3
Suspected carcinogen
Details
803-482-8
2417-77-8
Suspected mutagen
Details
803-309-6
16543-55-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
803-178-5
16524-22-4
Suspected bioaccumulative
Details
802-907-4
138154-39-9
Suspected mutagen
Details
801-880-6
190085-41-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-876-4
3508-98-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-875-9
2109-22-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-874-3
75490-39-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-873-8
92585-24-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-872-2
122760-84-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-871-7
133636-82-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-870-1
122760-85-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
800-256-0
2085-88-3
Suspected mutagen
Details
800-217-8
597-25-1
Suspected carcinogen
Details
800-170-3
2255-17-6
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Details
700-368-9
328-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
700-335-9
135043-69-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
700-302-9
13035-19-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
700-269-0
53535-81-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
700-262-2
79809-27-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
700-261-7
4427-96-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
700-191-7
103181-68-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
695-869-1
73754-27-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
695-688-8
85702-90-5
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
695-664-7
93957-54-1
Suspected carcinogen
Details
695-657-9
147086-81-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
695-340-5
118612-00-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Details
695-249-0
137862-53-4
Suspected toxic for reproduction
Details
695-026-8
114899-77-3
Suspected mutagen
Details
694-894-5
31120-85-1
Suspected mutagen
Details
694-835-3
35822-46-9
Suspected bioaccumulative
Details
694-829-0
51207-31-9
Suspected bioaccumulative
Details
694-815-4
67562-39-4
Suspected bioaccumulative
Details
694-814-9
40321-76-4
Suspected bioaccumulative
Details
694-813-3
3268-87-9
Suspected bioaccumulative
Details
694-806-5
39001-02-0
Suspected bioaccumulative
Details
694-773-7
1912-28-3
Suspected toxic for reproduction
Details
694-767-4
39227-28-6
Suspected bioaccumulative
Details
694-762-7
57117-41-6
Suspected bioaccumulative
Details
694-761-1
57117-31-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Details
694-556-7
2318-18-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
694-412-3
1912-30-7
Suspected toxic for reproduction
Details
692-557-7
164579-32-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
692-550-9
41870-52-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
692-502-7
16610-63-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
692-501-1
116633-53-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
692-291-1
179104-32-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
692-095-6
6485-67-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
691-976-2
151006-62-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1