Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Vägledning om CLP

Vägledning om CLP

Nedanstående lista innehåller samtliga vägledningsdokument som är tillgängliga eller kommer att bli tillgängliga på denna webbplats. Många intressenter (industri, medlemsstater och icke-statliga organisationer) har varit delaktiga i utvecklingen av dokumenten i projekt under ledning av kommissionen. De här dokumenten ska underlätta genomförandet av CLP genom att beskriva god praxis för hur man fullgör sina skyldigheter.

Vissa delar av dokumenten har översatts eller kommer att översättas till samtliga språk i Europeiska gemenskapen.

Vägledning för identifiering och namngivning av ämnen i Reach och CLP
Referensnamn:
Vägledning om ämnesidentifiering
Beskrivning:
Detta dokument innehåller en beskrivning av hur man namnger och identifierar ett ämne i enlighet med Reach och CLP.
hämta fullständigt PDF-dokument (22/03/2017)
Vägledning i korthet
hämta fullständigt PDF-dokument
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om märkning och förpackning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

 

Referensnamn:
Vägledning om märkning och förpackning
Beskrivning:
Detta dokument ger vägledning om de krav på märkning och förpackning som anges i CLP-förordningen.
 
Obs.: denna vägledning håller på att uppdateras. Det senaste utkastet finns på:Consultation procedure
 
hämta fullständigt PDF-dokument (19/12/2016)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Inledande vägledning om CLP förordningen

 

Referensnamn:
Inledande vägledning om CLP-förordningen
Beskrivning:
Detta dokument ger vägledning om grundläggande dragen och förfarandena i förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Inledande vägledning om CLP-förordningen (23/09/2015)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna

 

Referensnamn:
Vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna
Beskrivning:
Denna vägledning är ett omfattande tekniskt och vetenskapligt dokument om tillämpning av förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Målet för detta dokument är att ge utförlig vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna i fråga om fysiska risker och risker för hälsa och miljö.
 
hämta fullständigt PDF-dokument [EN] (09/06/2015)

Obs: denna vägledning håller på att uppdateras. Det senaste utkastet finns på: Consultation procedure
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning för att utarbeta dokumentation för harmoniserad klassificering och märkning

 

Referensnamn:
Vägledning för CLH-underlag
Beskrivning:
CLH-vägledningen är en omarbetning av den nuvarande vägledningen för att utarbeta dokumentation enligt bilaga XV för harmoniserad klassificering och märkning (Guidance for the preparation of an Annex XV Dossier on Harmonised Classification and Labelling). Den ger medlemsstaternas behöriga myndigheter samt tillverkare (M), importörer (I) och nedströmsanvändare (DU) vägledning om hur man sammanställer och lämnar ett förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ett ämne. Den behandlar också förfarandet som dokumentationen genomgår när den väl har lämnats. 
 

hämta fullständigt PDF-dokument [EN] (12/08/2014)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer

Route: .live2

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.

Läs mer om hur vi använder kakor.